Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa ul. Admirała Józefa Unruga na odcinku od Estakady E. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Bosmańską w GdyniW ramach inwestycji, która uzyskała promesę dotyczącą dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, , zaplanowana została kompleksowa przebudowa około 800 m ul. Unruga wraz z przebudową infrastruktury sieciowej zlokalizowanej w pasie drogowym.
Na odcinku objętym przebudową planowane są m.in.:
- dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, w tym buspasy w obu kierunkach,
- obustronny chodnik,
- obustronna ścieżka rowerowa – w miejscach gdzie ze względów technicznych nie było wskazane zaprojektowanie ścieżki, zrealizowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy,
- 4 przystanki autobusowe,
- śluza autobusowa na skrzyżowaniu Unruga-Kwiatkowskiego,
- 4 duże skrzyżowania (Unruga-Kwiatkowskiego; Unruga-Flisaków-Tokarska; Unruga-Cechowa-Szlifierzy; Unruga-Bosmańska), w tym jedno typu rondo turbinowe,
- wyniesione przejścia dla pieszych,
- nasadzenia kompensacyjne i zagospodarowanie zieleni,
- zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury  w postaci niecek infiltracyjnych,
- kanał technologiczny,
- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i ciepłowniczej oraz pozostałych sieci uzbrojenia podziemnego i napowietrznego w zakresie kolizji z przebudowywaną drogą.
W wyniku przebudowy ulica o kluczowym znaczeniu dla układu komunikacyjnego dzielnicy Obłuże dostosowana zostanie do potrzeb wszystkich uczestników ruchu drogowego – pieszych, rowerzystów, poruszających się samochodami osobowymi oraz pasażerów transportu zbiorowego. Wybudowany w ramach inwestycji buspas stanowił będzie fragment korytarza buspasowego łączącego północne dzielnice Gdyni z Centrum. Podobnie droga rowerowa wybudowana w ramach inwestycji stanowić będzie element spójnej sieci dróg rowerowych.


Wartość robót budowlanych w ramach inwestycji – 30 906 019,51
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – 29 358 796,51

Informacje o Programie na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego


Logo Polski Ład

  • ikonaOpublikowano: 16.11.2023 15:50
  • ikona

    Autor: Katarzyna Wójcik (katarzyna.wojcik@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 16.11.2023 15:59
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona