Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rozbudowa drogi powiatowej – ul. Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od przystanku autobusowego Chwarzno Polanki do włączenia z Obwodnicy Trójmiasta

Flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej
Gmina Miasta Gdyni otrzymała dofinansowanie ze środków krajowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022. Dofinansowanie dotyczy inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej – ul. Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od przystanku autobusowego Chwarzno Polanki do włączenia z Obwodnicy Trójmiasta.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1633G - ul. Chwarznieńskiej w Gdyni, w tym budowa buspasa w kierunku Śródmieścia od przystanku Chwarzno Polanki 01 do włączenia w Obwodnicę Trójmiasta, jak również budowa oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego oraz przebudowa kanału deszczowego wraz z wpustami i przykanalikami. Na odcinku 1 110 m od przystanku Chwarzno Polanki 01 planowane jest poprowadzenie buspasa wzdłuż obecnej jezdni, natomiast na dalszym odcinku planowana jest budowa nowej drogi i poprowadzenie ruchu samochodowego i ciężarowego nowym śladem, natomiast na ul. Chwarznieńskiej po starym śladzie zmieniona zostanie organizacja ruchu, zgodnie z którą dopuszczony zostanie ruch autobusowy oraz dojazd do ul. Apollina. Dodatkowo stary ślad ul. Chwarznieńskiej zostanie zawężony od skrzyżowania z ul. Krauzego do skrzyżowania z ul. Apollina (zostaną usunięte prawoskręty) a w zamian powstanie chodnik po stronie południowej.

Dofinansowanie: 5 581 272,00 zł
Całkowita wartość kwalifikowana inwestycji: 26 042 804,50 zł

  • ikonaOpublikowano: 02.01.2023 13:49
  • ikona

    Autor: Magdalena Gajewska (m.gajewska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 27.06.2023 10:12
  • ikonaZmodyfikował: Katarzyna Wójcik
ikona