Symbole Gdyni

Herb, flaga i logo miasta Gdyni

Herb miasta Gdyni

Herb Miasta Gdyni

Herb miasta Gdyni stanowi wizerunek dwóch ryb koloru żółtego na tle białego miecza, umieszczony na czerwonej tarczy. Biały miecz na czerwonym tle nawiązuje do proporca polskiej Marynarki Wojennej i wyraża odwagę mieszkańców Gdyni w obronie polskiego morza. Dwie ryby - jedna zwrócona na zachód, druga na wschód - wskazują na nadmorski charakter miasta i przypominają dawną wieś rybacką.

Herb zaprojektowany został przez gdyńskiego plastyka Leona Staniszewskiego. W ogólnopolskim konkursie na Herb Miasta Gdyni, przeprowadzonym w 1946 r. projekt Staniszewskiego zajął I miejsce.

Flaga Gdyni

Flaga Gdyni została ustanowiona przez Radę Miasta Gdyni w dniu 20 kwietnia 1994 roku. Jest wewnętrznym znakiem reprezentacyjnym, symbolizującym miasto jako gminę.

Flagą Gdyni jest prostokątny płat tkaniny o proporcjach boków 3:5, obustronnie jednakowy, o dwóch poziomo ułożonych polach, barwy białej u góry i turkusowej u dołu, symbolizującej niebo i morze. Proporcje szerokości pola białego do turkusowego wynoszą 3:1. Na polu białym znajduje się herb Gdyni, którego oś jest umieszczona na 1/4 jego długości od strony masztu. Na polu turkusowym, w jego górnej części, przebiega poziomo równolegle do dłuższego boku tego pola wąski biały pasek symbolizujący przybój fali morskiej.

Flagę Gdyni podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedzibę Urzędu Miasta, komunalnych jednostek organizacyjnych, w miejscach obrad oraz z okazji uroczystości, świąt i rocznic miejskich.

Flaga Gdyni zachowuje pierwszeństwo w czasie wszystkich wydarzeń o charakterze miejskim na terenie Gdyni oraz w wydarzeniach ogólnopaństwowych, gdzie Gdynia jest jednoznacznym gospodarzem, a także w wydarzeniach międzynarodowych o charakterze miejskim odbywających się na terenie Gdyni. W tych okolicznościach flagę Gdyni wystawia się w miejscu najbardziej honorowym lub równorzędnym z flagą Rzeczypospolitej. Flaga Gdyni nie może być wystawiana z inną flagą państwową.

Flaga Gdyni wciągana jest na maszt i opuszczana z masztu jako druga po fladze Rzeczpospolitej. Powinna być zawieszona na oddzielnym maszcie (nie dotyczy to jednostek pływających). Zawieszona obok innych flag, musi mieć wielkość identyczną oraz powinna być umieszczona na tej samej wysokości. Jedynie flaga Rzeczypospolitej może być zawieszona wyżej. W dniach żałoby w mieście, ogłoszonej zarządzeniem władz miasta, flagi Gdyni opuszczane są do połowy masztu albo winny być przewiązane czarną wstęgą.

Flagę zaprojektował Józef Jezierski.

Logo Gdyni

Logo Gdyni zostało wyłonione w drodze konkursu i funkcjonuje od stycznia 2000 roku. Używane jest do oznaczenia gdyńskich materiałów promocyjnych i elementów reklamy zewnętrznej. W wersji podstawowej logo stanowi granatowy żagiel, granatowy napis "Gdynia" oraz pomarańczowy napis "moje miasto".

Logo zaprojektował Jacek Muszalski.

W zależności od okazji lub wymagań technicznych dopuszczalne są niewielkie modyfikacje.

Uwaga! Traktując używanie herbu i flagi jako jedną z form promocji miasta, przyjmuje się jako zasadę bezpłatne wykorzystywanie ich wizerunku, pod warunkiem uprzedniego uzyskania odpowiedniej zgody Prezydenta Gdyni. Na wniosek zainteresowanych podmiotów Prezydent Gdyni, kierując się słusznym interesem Miasta, wyraża zgodę na używanie wizerunku herbu i flagi, określając szczegółowy sposób i cel ich wykorzystania. Herb i flaga mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z wzorami przyjętymi w Statucie Miasta Gdyni, w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek.

Zgoda na używanie herbu

Traktując używanie logo jako jedną z form promocji miasta, przyjmuje się jako zasadę bezpłatne wykorzystywanie ich wizerunku, pod warunkiem uprzedniego uzyskania odpowiedniej zgody w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji - Referacie Promocji i PR.

Zobacz księgę znaku promocyjnego Gdynia moje miasto

  • ikonaOpublikowano: 27.08.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (11@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 12.04.2023 21:31
  • ikonaZmodyfikował: Jan Kowalski
ikona