Trwające

Budowa Kwatery Pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni – etap II – krzyż


INFORMACJA O DOFINANSOWANIU
 
Zadanie dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
 
Nazwa zadania: Budowa Kwatery Pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni – etap II – krzyż

Finansowanie zadania:
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 761 388,93 zł
 
Opis zadania:
Budowa krzyża obok placu reprezentacyjno-apelowego jest zwieńczeniem inwestycji pn. Kwatera Pamięci na cmentarzu MW w Gdyni. W ramach realizacji zadania zostanie wykonany stalowy, 21m krzyż stanowiący centralną część całej kompozycji pomnika.

ikona