Trwające

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat na remont gminnych lokali mieszkaniowych

Barwy i godło RP

Gmina Miasta Gdyni uzyskała bezzwrotne dofinansowanie na remont lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. W dniu 18 sierpnia 2021 roku podpisana została z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowa o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat. Celem rządowego programu wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.


W ramach umowy w wybranych 76 lokalach mieszkaniowych, w zależności od potrzeb, przeprowadzone zostaną prace remontowe lub przebudowy dostosowujące ich stan techniczny do obowiązujących standardów. Wykonane zostaną m. in.:
-     roboty ogólnobudowlane polegające m. in. na naprawie lub wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu nowych warstw posadzek i ułożeniu paneli podłogowych, ułożeniu wykładziny, ułożeniu płytek na posadzce i ścianach przy brodziku w łazienkach, naprawie lub wymianie tynków;
-     roboty instalacyjne gazowe m. in. takie jak demontaż starych urządzeń gazowych, remont lub wymiana instalacji gazowej oraz próby jej szczelności;
-     roboty instalacyjne elektryczne polegające głównie na wymianie instalacji elektrycznej, wymianie osprzętu w lokalu czy też wymianie lub wykonaniu nowego połączenia liczników z wewnętrzną linią zasilania;
-     roboty instalacyjne wodno–kanalizacyjne m. in. takie jak wymiana instalacji wewnętrznych wodnych i kanalizacyjnych wraz z podejściami, wymiana urządzeń sanitarnych i baterii, wymiana lub montaż wodomierzy;
-     oraz roboty instalacyjne centralnego ogrzewania dotyczące gównie wymiany zaworów grzejnikowych lub głowic termostatycznych.
Mieszkania wyposażone zostały w zlewozmywaki, kuchenki gazowe lub elektryczne oraz urządzenia sanitarne: kabiny prysznicowe lub wanny, umywalki oraz wc.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 2 672 941,39 zł.
Wartość dofinansowania: 2 138 353,11 zł (80% kosztów kwalifikowanych).


W dniu 7 kwietnia 2022 roku Gmina Miasta Gdyni podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego drugą już umowę o bezzwrotne dofinansowanie na remont i przebudowę kolejnych lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego. Finansowe wsparcie pochodzi ze środków Funduszu Dopłat. Celem rządowego programu wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.

Tym razem w ramach umowy 35 lokali zostanie wyremontowanych lub, w zależności od potrzeb, przebudowanych w celu poprawy ich stanu technicznego i dostosowania do obowiązujących standardów. Zaplanowane prace to przede wszystkim roboty ogólnobudowlane polegające m. in. na naprawie lub wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu nowych warstw posadzek i ułożeniu paneli podłogowych, ułożeniu płytek na posadzce i ścianach przy brodziku w łazienkach, naprawie lub wymianie tynków. Wykonane zostaną także roboty instalacyjne: gazowe, elektryczne, wodno–kanalizacyjne oraz roboty instalacyjne centralnego ogrzewania. Ponadto, mieszkania wyposażone zostaną w zlewozmywaki, kuchenki gazowe lub elektryczne oraz urządzenia sanitarne: kabiny prysznicowe lub wanny, umywalki oraz wc.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 1 525 357,83 zł.
Wartość dofinansowania: 1 220 286,26 zł (80% kosztów kwalifikowanych).