Aktualności

Bezpieczne drogi, przyjazna przestrzeń. Będą zmiany na Oksywiu Górnym.

Skrzyżowanie ulic Płk. Dąbka - Bosmańska - Dickmana jest ważne dla płynnej komunikacji na Oksywiu Górnym //fot. Aleksander Trafas

Skrzyżowanie ulic Płk. Dąbka - Bosmańska - Dickmana jest ważne dla płynnej komunikacji na Oksywiu Górnym //fot. Aleksander Trafas

Organizacja przystanków autobusowych, możliwość wprowadzenia infrastruktury dla rowerzystów oraz lokalizacja kapliczki św. Rocha – te wątki dotyczące przebudowy skrzyżowań na Oksywiu Górnym najbardziej zainteresowały mieszkańców dzielnicy. W środę, podczas dwugodzinnego spotkania w V LO, dzielili się swoimi opiniami na temat koncepcji propozycji układu drogowego oraz propozycji zagospodarowania terenu zaprezentowanych przez pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

Na to, że skrzyżowania ulic: Płk Dąbka, Bosmańskiej i Dickmana są wyzwaniem dla pieszych, rowerzystów i kierowców, mieszkańcy Oksywia Górnego zwracali uwagę już na etapie przygotowań Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni. Przebudowa układu drogowego w tym miejscu wpisana została na listę zadań, a jej realizacja weszła właśnie w zaawansowaną fazę projektową.

Rozstrzygnięty na początku roku przetarg wyłonił projektantów – to gdyńska pracownia Poldukt Projekt - którzy przygotowali koncepcję nowego układu drogowego i dwie propozycje aranżacji przyległego terenu.

W środę, 10 lipca, z ich szczegółami zapoznali się mieszkańcy Oksywia. Zgłosili też uwagi, które projektanci wezmą pod uwagę opracowując ostateczną koncepcję.

- Chcemy przedstawić państwu wszystkie najważniejsze uwarunkowania, którymi kierowali się projektanci tworzący propozycję nowego układu drogowego i zagospodarowania tego terenu. Chcemy też tę koncepcję skonsultować z państwem, bezpośrednimi codziennymi użytkownikami, zebrać uwagi i opinie – mówił Konrad Młynarczyk z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Nasze dzisiejsze spotkanie nie jest ostatnim. Jego efektem będzie finalna koncepcja przebudowy tej części Oksywia, którą zaprezentujemy na przełomie sierpnia i września.Koncepcja przygotowana przez projektantów z pracowni Poldukt Projekt znosi wszystkie dotychczasowe mankamenty tego miejsca, czyli zbyt małą na tak rozległej przestrzeni liczbę przejść dla pieszych, zbyt długie odcinki prostej jezdni, prowokujące do szybszej jazdy czy ograniczenie widoczności dla jadących od strony ul. Dąbka. Uwzględnia natężenie ruchu w różnych porach dnia oraz fakt, że przystanki „Oksywie Górne” są w dużej mierze przystankami przesiadkowymi. Wreszcie – przewiduje nowe miejsce dla zabytkowej kapliczki św. Rocha, ważnej dla tożsamości Oksywia Górnego.

I tak, na skrzyżowaniu ul. Dąbka i Bosmańskiej zaprojektowano rondo o średnicy 30 m (by bez problemu przejeżdżały przez nie autobusy przegubowe, ale też „niestandardowe”, a obecne w tej części Oksywia pojazdy wojskowe).

Nawierzchnia od ronda do skrzyżowania z ul. Dickmana będzie wyniesiona. W połączeniu z wyznaczeniem nowych przejść dla pieszych znacznie poprawi to bezpieczeństwo pieszych oraz pasażerów komunikacji miejskiej. Ci będą korzystać z odnowionych przystanków. Przystanek w kierunku ul. Dąbka i Bosmańskiej będzie miał zatokę autobusową, w kierunku ulicy Arciszewskich zostanie natomiast wykonany jako bezzatokowy.

Obecni spotkaniu mieszkańcy zastanawiali się, czy to drugie rozwiązanie może utrudnić płynność ruchu samochodów. Priorytetem w tym miejscu jest jednak bezpieczeństwo pieszych; w takim układzie nie muszą obawiać się aut nagle wyjeżdżających zza stojącego autobusu.

- Co z rowerzystami? – pytano.

Konrad Młynarczyk: - Ścieżka rowerowa na Bosmańskiej zostanie nieznacznie przedłużona o włączenie drogi rowerowej w jezdnię. W miejscu, w którym zaczynać się będzie wyniesienie skrzyżowania, rowerzysta włączy się do ruchu już w strefie jego uspokojenia. Proszę pamiętać, że rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu. W projekcie, który państwu przedstawiamy, chodziło o pogodzenie interesów wszystkich użytkowników. Na korzyść pieszych i rowerzystów będzie działał fakt, że cała omawiana strefa będzie skrzyżowaniem wyniesionym. Wjeżdżając na nie kierowca musi zwolnić, a rowerzysta nie ma dzięki temu większych trudności z włączeniem się do ruchu na jezdni.

W trakcie spotkania zauważono, że wyniesienie skrzyżowania może w pewien sposób ułatwić włączanie się do ruchu pojazdom z ulic podporządkowanych, w tym ulicy Dickmana. Nowy układ drogowy sprawi, że zbliżające się do niego samochody będą musiały zwolnić.

Oprócz koncepcji przebudowy układu drogowego, mieszkańcom zaprezentowano dwie koncepcje zagospodarowania terenu wokół jezdni.
Przewidują dużą ilość zieleni, ławek i przysiadaków, odniesień do historii Oksywia. Ze szczegółami można zapoznać się [tutaj]

Z zainteresowaniem przyjęto propozycję aby nawierzchnia głównego placu prezentowała zabytkowy układ ruralistyczny dawnej wsi Oksywie.

Mieszkańcy nie mieli wątpliwości co do tego, że w centralnym punkcie nowego układu drogowego, czyli na rondzie, powinna stanąć historyczna kapliczka św. Rocha. Wokół zasadzone zostaną byliny lub rośliny kwitnące. Będą na tyle niskie, by nie zasłaniały kapliczki.

Sugerowano też, by nowe wiaty przystankowe wykonanać z materiałów, które nie będą się zbytnio nagrzewać i które skutecznie ochronią od wiatru.

Do zaprezentowanych projektów swoje uwagi, zastrzeżenia i propozycje może zgłosić każdy gdynianin. – Rewitalizacja to duża szansa dla Oksywia. W dzielnicy jak w soczewce skupia się istota naszego gdyńskiego rozumienia tego procesu: poprawiamy to, co poprawy wymaga, podkreślamy atuty i wykorzystujemy potencjał – a wszystko w stałym kontakcie i dialogu z mieszkańcami – mówi obecba na spotkaniu Elżbieta Sierżęga, radna miasta, wiceprzewodnicząca Komitetu Rewitalizacji. – Zachęcam, by włączyć się w to wspólne projektowanie wspólnej przestrzeni. Na spotkaniu w V LO mieszkańcy zgłosili wiele interesujących uwag, czekamy na następne.
 

Do 21 lipca można pisać na adres rewitalizacja@lis.gdynia.pl lub dzwonić pod numer 58 727 39 06.- Cieszy, że jest już konkretny plan zmian organizacji ruchu na skrzyżowaniu Płk. Dąbka - Bosmańska – Dickmana i że jest to plan, który zyskał aprobatę Rady Dzielnicy Oksywie – mówi Mateusz Kolera, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Oksywie. – Dzisiejszy układ drogowy sprawia, że ani kierowcy, ani piesi nie czują się w tym miejscu komfortowo. Po przebudowie poprawi się bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Bardzo interesujące są też pomysły na zagospodarowanie najbliższego sąsiedztwa przebudowywanej jezdni, przewidujące pojawienie się małej architektury i uporządkowanie zieleni. Okolica po prostu wypięknieje, stanie się wizytówką Oksywia.

Krzysztof Linke z pracowni Poldukt Projekt podkreśka, że zaproponowany układ drogowy jest wynikiem prac dużego zespołu. – W samej pracowni to 20 osób w różnych branż, ale mam też na myśli tzw. zespól opiniowania dokumentacji projektowej. Zaagażowani byli tu przedstawiciele m.in. ZKM oraz ZDiZ, w tym specjaliści z zakresu inżynierii ruchu, specjalista do spraw dostępności, pełnomocnik prezydenta do spraw komunikacji rowerowej. Przez kilka miesięcy wspólnie wypracowaliśmy układ geometryczny który, jak wydaje się z przebiegu spotkania, zyskał aprobatę mieszkańców – zauważa. – Jesteśmy przekonani, że to dobre rozwiązanie dla tego miejsca, nie wymagające zajmowania kolejnych dodatkowych terenów. Nasze dwie koncepcje architektonicznego zagospodarowania terenu zawierają elementy, które mogą być dostosowane do oczekiwań użytkowników. Czekamy i liczymy na opinie mieszkańców.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 12.07.2019 08:56
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 12.07.2019 10:22
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona