Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Zakres ulic obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w Gdyni

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Rada Miasta Gdyni uchwałą nr XIX/435/16 z dnia 30 marca 2016 r. wyznaczyła obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Miasta Gdyni:
 
1. Część dzielnicy Babie Doły, w tym obszar ulicy Rybaków 1A, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz ulicy Zielonej 36, 38

2. Część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie, w tym obszar ulic: Marynarskiej, Zbarskiej, Żeglarzy, Osady Rybackiej, Arciszewskich, A. Muchowskiego, bł. ks. kmdr. ppor. W. Miegonia, ks. E. Makowskiego, J. Grudzińskiego, płk. S. Dąbka od 1 do 51 nieparzyste od 12 do 52A parzyste oraz ulic Arendta Dickmana (numery parzyste) i inż. J. Śmidowicza.

3. Część dzielnicy Chylonia, w tym obszar ulicy Ludwika Zamenhofa od 1 do 17 nieparzyste oraz ulica Opata Hackiego od 23 do 33 nieparzyste i Morskiej 196.

4. Część dzielnicy Chylonia, rejon tzw. Meksyku, w tym obszar ulic: Ananasowej, Brzoskwiniowej, Morelowej, Śliwkowej, Gruszkowej, Wiśniowej, Jabłkowej, Palmowej, Orzechowej, Nowodworskiego Dachnowskiego, Porzeczkowej, Bananowej, Cytrynowej, Pomarańczowej oraz obszar ulicy Przemysłowej 121 i Północnej 2A, 2B, 2C, 3A, 3C, 3E.

5. Część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu, w tym obszar ulicy gen. Orlicz-Dreszera bez numerów parzystych oraz ulicy Kalksztajnów od 2 do 28F, wraz z  numerami 36C, 36B oraz ulica Kordeckiego 13B. 

6. Zachodnia cześć dzielnicy Witomino - Radiostacja, w tym obszar ulic Strażackiej, Rolniczej, Widnej, Pogodnej, Nauczycielskiej, Uczniowskiej, Żywicznej, Sosnowej oraz ulicy Chwarznieńskiej od numeru 2A do 38 parzyste od 124 do 138-136 parzyste.
 
W przedmiotowej uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu nieruchomości znajdujących się w granicach obszaru rewitalizacji.
 
Ponadto w związku z faktem, że na terenie Gdyni nie podjęto uchwały w sprawie wyznaczenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ust. 1 Uustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji i nie są prowadzone żadne prace w tym zakresie, brak podstaw do wystawiania zaświadczeń wskazujących czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji.
 
W przypadku konieczności jednoznacznego potwierdzenia, czy nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji należy skontaktować się z Wydziałem Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta w Gdyni pod numerem 58 66 88 401 bądź adresem mailowym: wydz.arch.bud@gdynia.pl.

  • ikonaOpublikowano: 08.05.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.02.2019 12:29
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona