Aktualności

Dołącz do Komitetu Rewitalizacji

Mieszkańcy, radni, organizacje pozarządowe, właściciele i zarządcy nieruchomości oraz przedstawiciele prezydenta – łącznie do 26 osób tworzyć będzie gdyński Komitet Rewitalizacji. 28 lipca rozpoczyna się nabór chętnych do m.in. doradzania prezydentowi w kwestiach związanych z działaniami miasta w zakresie odnowy terenów objętych Gminnym Programem Rewitalizacji.

Zarządzenie o powołaniu Komitetu Rewitalizacji prezydent przyjął we wtorek, 11 lipca. To wynik uchwalenia pod koniec czerwca, decyzją Rady Miasta, zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji. Tym samym w ostatnim tygodniu lipca rozpocznie się nabór chętnych, który potrwa do 13 października.

Sednem działalności grupy ma być opiniowanie działań miasta oraz doradzanie prezydentowi w sprawach związanych z rewitalizacją. Kadencja trwać będzie trzy lata. Co ważne – status działacza Komitetu Rewitalizacji jest równoznaczny z pełnieniem funkcji społecznej, stąd za tę pracę nie będzie wypłacane wynagrodzenie. Takie same zasady obowiązują np. radnych dzielnic.

Komitet Rewitalizacji tworzyć będzie do 26 osób: sześcioro mieszkańców, troje przedstawicieli właścicieli i zarządców nieruchomości z obszarów rewitalizowanych, czworo reprezentantów organizacji pozarządowych, troje radnych miasta i pięcioro radnych dzielnic, a także pięcioro przedstawicieli prezydenta.  

Otwarty nabór chętnych dotyczy dwóch pierwszych grup - mieszkańców oraz właścicieli i zarządców nieruchomości obszarów rewitalizowanych. W pierwszym przypadku do Komitetu dołączy po jednym mieszkańcu każdego rewitalizowanego obszaru. Chętni zobowiązani są wypełnić formularze zgłoszeniowe oraz zebrać 20 głosów poparcia sąsiadów. W drugim przypadku, właścicieli i zarządców nieruchomości, spośród chętnych wybrani zostaną trzej reprezentanci, którzy na liście poparcia zbiorą co najmniej pięć podpisów interesariuszy ze swojej gałęzi działalności.

Dokumenty – formularze zgłoszeniowe oraz wzory list poparcia – dostępne są w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na www.gdynia.pl/bip/rewitalizacja,2231/otwarty-nabor-kandydatow-do-komitetu-rewitalizacji-rozpoczety-pobierz-formularz-zgloszeniowy,496858 

Wypełnione druki można m.in. zostawić w Pracowni LIS w Gdyni (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, al. Zwycięstwa 96/98. Budynek nr IV, parter) lub przesłać pocztą na adres podany w formularzu do 22 września. Do połowy października zgłoszenia zostaną zweryfikowane, a następnie przedstawione prezydentowi. Co ważne – jeśli kandydatów będzie więcej niż miejsc w Komitecie, to wezmą oni udział w specjalnie zorganizowanej debacie. W trakcie tego spotkania wyłonieni zostaną przez środowiska, które reprezentują.

Pozostali członkowie Komitetu Rewitalizacji rekomendowani będą przez grupy, które reprezentują – Radę Pożytku Publicznego, Radę Miasta, Rady Dzielnic oraz prezydenta. Cały skład powinien zostać wyłoniony i zatwierdzony do końca października. 

Utworzenie grupy będącej forum dialogu między osobami i instytucjami zaangażowanymi w proces rewitalizacji samorządem jest konieczne w świetle zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji dla Babich Dołów, Oksywia, Witomina, osiedli Pekin i Meksyk oraz rejonu Zamenhofa/Opata Hackiego, który Rada Miasta przyjęła pod koniec marca. Przypomnijmy, że programem  objętych ma zostać ponad 11 tysięcy osób, a koszt wszystkich przedsięwzięć ponad 115 miliona złotych. Jest to tym samym jeden z najważniejszych projektów realizowanych przez miasto.

- Najbliższe lata będą dla miasta okresem wielu zmian w mieście. Nie tylko w przestrzeni, infrastrukturze, ale także w spójności społecznej. Chcemy, by zmiany te maksymalnie odpowiadały na realne potrzeby mieszkańców, stąd od początku mają oni swój udział w procesie rewitalizacji. Komitet ma być stałym łącznikiem wszystkich stron zaangażowanych w nadchodzące zmiany – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

  • ikonaOpublikowano: 28.07.2017 10:51
  • ikona

    Autor: Ksenia Pisera (k.pisera@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 07.09.2017 14:50
  • ikonaZmodyfikował: Konrad Młynarczyk
ikona