Aktualności

Drugie konsultacje społeczne przebudowy ulicy Nauczycielskiej

Ul. Nauczycielska na Witominie obecnie // fot. Aleksander Trafas

Ul. Nauczycielska na Witominie obecnie // fot. Aleksander Trafas

14.09.2020 r.

Zaczyna się drugi etap konsultacji dotyczących koncepcji przebudowy ul. Nauczycielskiej na Witominie. Prezentowany projekt jest odpowiedzią na uwagi zgłoszone przez mieszkańców po ubiegłorocznym spotkaniu. Swoje zdanie na jego temat można wyrazić do końca września. Wystarczy napisać do Laboratorium Innowacji Społecznych lub wziąć udział w spotkaniu z projektantem. Z powodu pandemii liczba uczestników będzie jednak ograniczona, a miejsce należy sobie zarezerwować.
 
Pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Witomina dotyczące przebudowy ul. Nauczycielskiej, od skrzyżowania z ul. Pogodną do wejścia do lasu, odbyło się w lipcu ubiegłego roku. Głównymi elementami zaprezentowanego wówczas rozwiązania było: utworzenie strefy zamieszkania na całym odcinku ulicy oraz wyznaczenie możliwie dużo miejsc postojowych do legalnego parkowania w pasie drogowym, a w konsekwencji zwężenie fragmentu ulicy i wprowadzenie ruchu wahadłowego. Plan uporządkowania parkowania, związany z ograniczeniem liczby miejsc postojowych, mieszkańcy ocenili negatywnie, argumentując, że w pobliżu nie ma parkingu. Były też głosy przeciwne wprowadzeniu ruchu wahadłowego. Z drugiej strony, część mieszkańców miała świadomość, co podkreślano na spotkaniu, że realizacja postulatów o wprowadzeniu dwukierunkowej jezdni i dwustronnego parkowania na całej długości ulicy będzie musiała odbyć się kosztem drzew.

Ponieważ pojawiły się przeciwstawne stanowiska, Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni (koordynujące proces rewitalizacji, w ramach którego przebudowa ma zostać przeprowadzona), wraz z projektantem, szukało rozwiązań, które pogodziłyby potrzeby parkingowe mieszkańców z ochroną drzew i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

- Jesteśmy gotowi, by zaprezentować mieszkańcom poprawioną koncepcję, będącą odpowiedzią na zgłoszone uwagi, i poznać ich opinie – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Na każdym z obszarów rewitalizacji, a Witomino jest jednym z nich, bardzo ważna jest dla nas obecność w terenie - jak najbliżej mieszkańców, jak najbliżej miejsca, które projektujemy i na którym chcemy prowadzić inwestycje. Ponieważ w obecnej sytuacji nie możemy zorganizować otwartego spotkania w formule, jaką znają Państwo z wcześniejszych konsultacji, zdecydowaliśmy się na formułę hybrydową: umieszczenie na stronach internetowych filmu informującego o szczegółach inwestycji oraz organizację spotkania w reżimie sanitarnym, z udziałem 20 osób. Każdy, kto ma uwagi do przygotowanej koncepcji, może złożyć je pisemnie do Laboratorium Innowacji Społecznych.

- Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 35 organizujemy przede wszystkim z myślą o tych mieszkańcach, którzy nie mają łatwego dostępu do internetu – zauważa Monika Listwoń z Działu Inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Ponieważ obowiązuje limit uczestników, konieczne jest zarezerwowanie miejsca. Konsultacje odbędą się w rygorze sanitarnym; wszyscy obecni będą zobligowani do zakrycia nosa i ust maseczką. Osoby bez maseczki nie zostaną wpuszczone na spotkanie.

Zapisy na spotkanie są prowadzone telefonicznie, w dni robocze - w godz. 8.00 – 16.00 - pod numerem telefonu: 58 727 39 01, oraz mailowo pod adresem: rewitalizacja@lis.gdynia.pl. Zgłaszać będą przyjmowane do 18 września lub do wyczerpania miejsc(20). Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Już teraz dostępny jest film informacyjny, w którym Monika Listwoń z LIS rozmawia o nowej koncepcji przebudowy ul. Nauczycielskiej z Maciejem Gajewskim - projektantem. Na uwagi, pytania i wypowiedzi odnośnie koncepcji, Laboratorium Innowacji Społecznych czeka do 30 września. Można je przesyłać mailowo pod adres: rewitalizacja@lis.gdynia.pl lub poczta tradycyjną: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia.

Projekt przebudowy jest też ilustracją do tego tekstu. - Zachęcam mieszkańców Witomina do udziału w konsultacjach: zapoznania się z koncepcją zmian i zgłoszenia uwag, jeśli je Państwo mają – mówi Danuta Styk, radna miasta, członkini gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji. – Przebudowa ul. Nauczycielskiej budzi duże zainteresowanie. Umieszczenie materiałów informacyjnych na stronach internetowych, daje możliwość zapoznania się z nimi szerokiemu gronu. Gdyńską rewitalizację prowadzimy w bliskim, stałym kontakcie z gdyniankami i gdynianami. Tak jest i tym razem, mimo wszystkich ograniczeń związanych z pandemią.

Nowa koncepcja przebudowy ul. Nauczycielskiej zakłada powstanie przestrzeni estetycznej i bezpiecznej dla wszystkich uczestników. Zachowana zostanie duża ilość zieleni wzdłuż ulicy.

Dzięki wyznaczeniu miejsc postojowych w strefie zamieszkania oraz urządzeniu nowych, na terenie SM Bałtyk, mieszkańcy będą mieli do dyspozycji większą niż obecnie liczbę legalnych miejsc parkingowych (w tym dla osób z niepełnosprawnościami). Ruch pieszych i samochodów uspokoją elementy wyniesione, oznaczające strefę wspólną.

Na wyznaczonym fragmencie ulicy planowane jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego z wyznaczeniem pierwszeństwa, co stanowić będzie uregulowanie obecnego stanu rzeczy. Nawierzchnia zostanie wymieniona na charakterystyczną dla stref współdzielonych (kostka betonowa). Pojawi się też nowe oświetlenie ulic oraz przejść dla pieszych.

Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, dzięki której nie będą się już tworzyły zastoiska wody. Za miejscami postojowymi, które mogą powstać na terenie SM Bałtyk, projektant przewidział ogrody deszczowe.

Kwestią do dalszych uzgodnień pozostaje mała architektura, która miałaby się pojawić przy wejściu do lasu.


Ul. Nauczycielska - wejście do lasu // fot. Aleksander Trafas


Z pełnym opisem planowanej przebudowy można się zapoznać, oglądając materiał filmowy.
 
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Ulica Nauczycielska: koncepcja poddana konsultacjom społecznym // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych