Aktualności

Osiedle Zamenhofa od nowa - Mikołajki na Opata Hackiego

Zrewitalizowany obszar Zamenhofa - Opata Hackiego zaprezentowali prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz wiceprezydenci Michał Guć i Bartosz Bartoszewicz // fot. Kamil Złoch

Zrewitalizowany obszar Zamenhofa - Opata Hackiego zaprezentowali prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz wiceprezydenci Michał Guć i Bartosz Bartoszewicz // fot. Kamil Złoch

Inwestycyjna faza rewitalizacji osiedla Zamenhofa - Opata Hackiego na Chyloni zakończona! Po ponad dwóch latach zaawansowanych zmian mieszkańcy zyskali przestrzeń unikalną w skali całej Gdyni. O tym, jak wygląda odmienione osiedle ZOH, każdy mieszkaniec będzie mógł się przekonać w niedzielę, 8 grudnia, podczas kilkugodzinnej, plenerowej imprezy „Mikołajki na Zamenhofa”.
 
Kto był na osiedlu Opata Hackiego - Zamenhofa na Chyloni chociażby rok temu i wróci tam dziś, nie pozna tego miejsca. Zamiast po tzw. pustyni, czyli piaszczystym i nierównym terenie między blokami, po którym jeździły samochody, przejdzie wyłożoną dwukolorowymi płytami aleją. Na jej jednym końcu znajduje się plac Opata Hackiego, na drugim - Ludwika Zamenhofa. Na każdym czeka gra miejska oraz niespotykane nigdzie indziej w Gdyni elementy małej architektury, zaprojektowane specjalnie dla tej części Chyloni: wygodne siedziska, leżaki, hamak czy zacieniacz. Pomiędzy tymi przestrzeniami są place zabaw, duże trawniki z mnóstwem nowo nasadzonej zieleni oraz chodniki prowadzące do stojących po obu stronach bloków. Te również się zmieniły – w blokach komunalnych wymieniono okna i wykonano kompleksową termomodernizację; prace remontowe przeprowadziły też wspólnoty mieszkaniowe.
 
Do tego – stojaki rowerowe i mnóstwo ławek. Całość po zmroku jest efektownie oświetlona.
 
W kompleksowo przebudowanym budynku przy ul. Opata Hackiego 33 od maja tego roku działa centrum sąsiedzkie Przystań Opata Hackiego 33 z Biblioteką Chylonia. Choć prowadzona przez samorząd, jej faktycznym gospodarzem są mieszkańcy.

Przystań przy Opata Hackiego 33, fot. Kamil Złoch
 
Jeśli ktoś przyjedzie na ZOH samochodem, do dyspozycji będzie miał utwardzone parkingi, które powstały między blokami lub miejsca wyznaczone wzdłuż ulic Zamenhofa, Opata Hackiego, św. Mikołaja czy Komierowskiego.
 
- Możliwość sięgnięcia po środki unijne sprawiła, że skala inwestycji, jaką w ciągu ostatnich dwóch i pół roku przeprowadziliśmy na osiedlu Zamenhofa - Opata Hackiego na Chyloni, nie ma w skali miasta precedensu - podkreśla Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Dziś mieszkańcy osiedla korzystają z zupełnie nowej przestrzeni. Takiej, na którą czekali, która poprawiła jakość ich życia i sprawiła, że mogą być dumni ze swojego miejsca zamieszkania. Ale zmiany na ZOH to nie tylko nowe ulice, chodniki czy tereny zielone. To także więzi coraz bardziej zacieśniające się między mieszkańcami, to rosnąca chęć do wspólnego działania i aktywności, które mogą inicjować w centrum sąsiedzkim Przystań. Zmiany, z których dziś możemy się cieszyć, nie kończą trwającego od ponad 10 lat zaangażowania miasta w odnowę tej części Chyloni. Przeciwnie. Oznaczają nowe otwarcie nie tylko dla osiedla, ale dla całej Chyloni, dla tej części Gdyni.  
 
Pierwsze działania włączające i aktywizujące mieszkańców osiedla rozpoczęły się już 11 lat temu. W koalicji do działania przystąpili wówczas przedstawiciele Urzędu Miasta, MOPS, placówek edukacyjnych, organizacji pozarządowych. Chodziło o naprawę panującej na ZOH kryzysowej sytuacji, potwierdzanej przez statystyki dotyczące bezrobocia, przemocy czy uzależnień. Trudną sytuację społeczną pogłębiały złe warunki zamieszkania.
 
 – Zmianę na osiedlu zdecydowaliśmy się zacząć od pracy z lokalną społecznością, wciągania jej członków np. w proces projektowania czy odnawiania części wspólnych – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Mieszkańcy poczuli się odpowiedzialni za zmiany, które były ich udziałem. To włączające podejście zaprocentowało teraz, gdy prowadziliśmy na osiedlu zaawansowane prace budowlane, związane z układaniem instalacji podziemnych czy zagospodarowaniem przestrzeni między blokami. Mieszkańcy chętnie korzystali z możliwości zgłaszania uwag i spostrzeżeń czy to do prowadzących inwestycję urzędników miejskich, czy bezpośrednio do kierownictwa budowy. Na osiedlu stale też obecna była przedstawicielka Laboratorium Innowacji Społecznych, która na bieżąco odpowiadała na pytania, zbierała opinie mieszkańców. Wiem, że prowadzone tuż pod oknami prace budowlane powodowały duże uciążliwości. Społeczność ZOH wykazała się w tym czasie cierpliwością i wyrozumiałością, za co bardzo wszystkim dziękuję.


 
W marcu 2017 r. Rada Miasta uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni. Wśród sześciu objętych nim obszarów znalazło się osiedle Opata Hackiego – Zamenhofa na Chyloni.

Prace inwestycyjne w ramach GPR rozpoczęły się tuż po przyjęciu dokumentu i podzielono je na dwa etapy.

W pierwszym, który zakończył się w kwietniu 2018 r., przebudowano bądź wybudowano nowe odcinki sieci kanalizacji deszczowej - okalającej rejon ZOH, wzdłuż ulicy Komierowskiego, Opata Hackiego i św. Mikołaja – oraz pojemny zbiornik retencyjny. Dzięki temu rozwiązano problem podtopień ulic i parkingów po opadach deszczu.

Sieci teletechniczne, energetyczne, gazowe czy wodociągowe przebudowano w zakresie kolidującym z realizowanymi robotami.
Zbudowano ul. Komierowskiego, łączącą ul. Opata Hackiego z Morską. Poszerzono chodniki, wyrównano jezdnie, wyniesiono skrzyżowania poprawiając bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.

Rozbudowano także ulice Opata Hackiego, Zamenhofa i św. Mikołaja; pojawiło się nowe oświetlenie.

Komunalne budynki mieszkalne przy ul. Zamenhofa 9 i 13 oraz Opata Hackiego 31 docieplono, zyskały też nowe elewacje. Wymieniono wszystkie okna, grzejniki i instalacje CO. Do budynków doprowadzono ciepłą wodę. Poza poprawą estetyki, największą korzyścią remontów jest zmniejszenie kosztów ogrzewania w sezonie zimowym.

W lipcu 2018 roku podpisano umowę z wykonawcą drugiej części prac – i wkrótce po tym rozpoczęły się zmiany wewnątrz osiedla.
W ich ramach teren uzbrojono w kanalizację deszczową, by uzupełnić tę, która powstała w pierwszym etapie inwestycji. Przebudowano ulicę Zamenhofa: powstały nowe, oświetlone dojazdy do budynków oraz przyblokowe parkingi. Przez środek osiedla przebiega dziś oświetlona aleja z przestrzeniami rekreacyjnymi i placami zabaw. Urządzono trawniki, nasadzono nową roślinność, ustawiono elementy małej architektury. Nie zapomniano o… domkach dla owadów oraz karmnikach i poidełkach dla ptaków.
 
W zmiany na osiedlu zaangażowanych był szereg wydziałów Urzędu Miasta Gdyni – Inwestycji, Budynków, Nieruchomości, Środowiska, Ogrodnika Miasta - oraz jednostek miejskich: Laboratorium Innowacji Społecznych, Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Zarząd Dróg i Zieleni, a także OPEC i
PEWiK.
 
Bardzo ważna była współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi. Trzem – Opata Hackiego 29, Opata Hackiego 23 oraz Zamenhofa 1 przydzielono dotacje na remonty części wspólnych. Te prace już zakończono. Równolegle do działań gminy, wspólnota Opata Hackiego 27 z własnych środków odnowiła elewację budynku. Prace na ścianie szczytowej prowadzone będą wiosną.
Przedstawiciele wszystkich wspólnot uczestniczyli w ustaleniach dotyczących np. lokalizacji stojaków rowerowych przy blokach czy zakresu wycinek zieleni na terenach przyblokowych.
Zarządy wspólnot przekazywały mieszkańcom informacje z budowy oraz dbały o czystość w trakcie prac budowalnych.
 
Współpraca dotyczyła - i będzie dotyczyć w przyszłości – także wieżowców Zamenhofa 2, 4, 6, 10 i 14, których nie objęła zakończona część inwestycji.
- Przygotowujemy dalszy ciąg przemian, tym razem między ul. Morską a ul. Zamenhofa – zdradza wiceprezydent Michał Guć. – We współpracy z administracjami wspólnot będziemy dbać o to, by utrzymać zrealizowany już standard wykonania.

Ale rewitalizacja osiedla Opata Hackiego – Zamenhofa to nie tylko twarde inwestycje. To także szereg działań „miękkich”, społecznych, także artystycznych organizowanych po to, by dać mieszkańcom zupełnie nowe możliwości spotkań, nawiązywania relacji i wspólnego, ciekawego spędzania czasu.
 
Swoje akcje przeprowadził tu Teatr Gdynia Główna. Były więc parady w ramach projektu „ReAktywacja” czy wystawienie fragmentów „Cesarza” Ryszarda Kapuścińskiego w ramach „Ulicy Mistrzów”.
 
Na kompleksowo przebudowanej ulicy Komierowskiego, podczas Europejskiego Dnia Sąsiada 2018, odbył się pierwszy Przejazd na Byle Czym – symboliczne otwarcie nowej drogi.

Na osiedlu pojawili się też Zamenus i Opatuska – rzeźby stworzone podczas sąsiedzkich warsztatów. To talizman niosący moc, pozytywne emocje i mający odczarować stereotypy dotyczące tej części Chyloni.
 
Warto wspomnieć o finansowanej z budżetu miasta działalności Centrum Aktywnego Mieszkańca oraz Stowarzyszenia Świętego Mikołaja Biskupa, prowadzącego na Chyloni placówkę wsparcia dziennego oraz klub seniora.
 
W maju 2019 otwarto centrum sąsiedzkie Przystań Opata Hackiego 33 wraz z nowoczesną Biblioteką Chylonia. Na dwóch kondygnacjach gruntowanie przebudowanego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku mieszkańcy spędzają czas na aktywnościach, które wprost odzwierciedlają ich zainteresowania i oczekiwania. Co więcej, sami też zajęcia prowadzą, bo jedną z idei tego typu miejsc jest wzajemna wymiana pasji, zainteresowań, umiejętności. Średnio w tygodniu na Opata Hackiego 33 przychodzi blisko 150 osób. Są to oczywiście mieszkańcy osiedla ZOH, ale nie brakuje gdynian z całej Chyloni, Leszczynek czy dzielnic północnych. 

Doskonałą okazją do obejrzenia odmienionego osiedla Opata Hackiego – Zamenhofa będzie plenerowa impreza „Mikołaj na Zamenhofa”, która odbędzie się tu 8 grudnia w godz. 12.30 – 16.00. W programie: występy artystyczne, oprowadzenie po osiedlu, wspólne aktywności – w tym, oczywiście ubieranie choinki.
 
Zapraszam wszystkich gdynian, by w najbliższą niedzielę przyjechali na osiedle Opata Hackiego – Zamenhofa – mówi prezydent Wojciech Szczurek. – W tym ważnym dla jego mieszkańców dniu bądźmy razem.


Osiedle Opata Hackiego - Zamenhofa
Podobszar rewitalizacji położony przy ulicach Opata Hackiego i Zamenhofa zajmuje ok. 10,5 ha, co stanowi ok. 3 proc. powierzchni Chyloni. Mieszka tu ok. 1950 osób, czyli ok. 9 proc. populacji dzielnicy. To oznacza, że osiedle ZOH jest najgęściej zaludnionym spośród sześciu gdyńskich obszarów rewitalizacji.
 
Koszty
Całkowity koszt prac wykonanych w ramach inwestycji
- Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni m. in. poprzez rozbudowę ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i św. Mikołaja oraz budowę kolektora deszczowego do rzeki Chylonki
oraz
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni
wynosi 50 232 552,33 zł
Kwota dofinansowania uzyskanego w ramach trzech projektów unijnych:
- Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni, oraz
- Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni
wynosi 28 006 807,05 zł
Tak duży zakres przeprowadzonych prac możliwy był dzięki pozyskaniu przez władze Gdyni środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
 
W ramach inwestycji rewitalizacyjnych w rejonie Opata Hackiego – Zamenhofa pojawiło się m.in.:
- zbiornik retencyjny o długości 140 m, średnicy 2,6 m i pojemności 1500 m sześc.
- 3140 mb kanalizacji deszczowej wewnątrz osiedla
- ok. 13,5 m kw trawników
- ponad 90 drzew
- ponad 10 szt. krzewów
- ponad 2500 szt. bylin
- ponad 700 szt. roślin cebulowych
- ponad 200 szt. pnączy
- 114 ławek
- 8 ławek młodzieżowych
- 3 przysiadaki
- 87 koszy na śmieci
- 125 stojaków rowerowych
- 15 wiat śmietnikowych
- dwie ścianki wspinaczkowe: słoń i język
- dwie huśtawki „gniazdo”
- dwa bujaki: samolot i lew
- huśtawka podwójna
- piaskownica integracyjna
- stół do ping – ponga
- szachownica z siedzeniami
- urządzenia siłowni zewnętrznej
- zacieniacz
- napis przestrzenny ZOH
- 4 leżaki jednoosobowe
- 5 leżaków dwuosobowych
- hamak miejski
- 6 domków dla owadów
- 6 karmników dla ptaków
- 6 poidełek dla ptaków
 
 W drugim etapie prac wykonano:

- ponad 530 m kw placów zabaw / boisk z nawierzchnią poliuretanową
- prawie 670 m kw placów rekreacyjnych z nawierzchnią mineralną
- prawie 2400 m kw jezdni z masy bitumicznej
- ponad 6100 m kw jezdni z kostki betonowej
- ponad 3100 m kw chodnika z kostki betonowej
- ponad 1500 m kw chodnika z płyt betonowych
- ponad 4700 m kw chodnika i opasek z płytek betonowych
- prawie 1600 m kw miejsc postojowych z kostki betonowej
- prawie 2800 m kw miejsc postojowych z płyt ażurowych

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 02.12.2019 15:15
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 06.12.2019 13:09
  • ikonaZmodyfikował: Małgorzata Omachel - Kwidzińska
ikona