Aktualności

Po ogólnomiejskich konsultacjach rewitalizacyjnych

W połowie lutego ma być gotowy Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdyni w wersji uwzględniającej uwagi zgłoszone podczas trwających właśnie konsultacji społecznych. We wtorek odbyło się ostatnie z otwartych spotkań z mieszkańcami, ale czas na wyrażanie opinii na temat dokumentu jest do 10 lutego.

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdyni, fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdyni rozpoczęły się 11 stycznia 2017 r. Do dokumentu, z którego pełną treścią zapoznawać można się i w internecie, i w wersji papierowej (m.in. w Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Gdynia InfoBox), uwagi i opinie zgłosić może każdy gdynianin. Jedną z okazji były otwarte spotkania konsultacyjne. Od 11 do 31 stycznia odbyło się ich siedem: po jednym w każdym z obszarów rewitalizacji (zachodnia część dzielnicy Witomino-Radiostacja, część dzielnicy Oksywie, część dzielnicy Babie Doły, osiedle Pekin, osiedle Meksyk oraz rejon ulic Opata Hackiego - Zamenhofa) oraz ogólnomiejskie (w Gdynia InfoBox).

To ostatnie odbyło się we wtorek 31 stycznia w Gdynia InfoBox. Było okazją do zapoznania się z propozycjami zmian dla wszystkich obszarów rewitalizacyjnych, planowanymi harmonogramami prac i ich kosztorysami.

Dopytywano o dostępność bulwaru na Oksywiu, która po lipcowych deszczach jest mocno ograniczona oraz o szczegóły programu osłonowego dla mieszkańców Pekinu. Pojawiły się propozycje uzupełniania katalogu działań m.in. na Witominie (stworzenie miejsc parkingowych na niewykorzystywanym torze biegowym przy SP nr 35) i Chyloni (parking przy ul. Św. Mikołaja).

Ostatnie z otwartych spotkań z mieszkańcami dotyczące rewitalizacji, fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

- Wszystkie Państwa sygnał zostaną przeanalizowane przez kolegium prezydenta - zapewnił prowadzący spotkanie w Infoboksie Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Chcemy, by w połowie lutego był gotowy GPR w wersji uwzględniającej uwagi zgłoszone przez mieszkańców, i móc go przekazać do ustaleń zewnętrznych.

Wciąż można odwiedzać mobilne punkty konsultacyjne rewitalizacji:
a)  w środę 1 lutego w godz. 15.00 - 19.00 w Placówce Wsparcia Dziennego „Kreatywni", ul. Płk. Dąbka 52 - dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie
b)  w czwartek 2 lutego w godz. 16.00 - 20.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Babie w Szkole Podstawowej nr 28, ul. Zielona 53 - dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Babie Doły
c)   w poniedziałek 6 lutego w godz. 16.00 - 20.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Leszczynki w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych, ul. Morska 186 - dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Leszczynki w rejonie tzw. Pekinu
d)   we wtorek 7 lutego, w godz. 15.00 - 19.00 w Placówce Wsparcia Dziennego „Vitava", ul. Widna 8, dla podobszaru rewitalizacji Witomino - Radiostacja

Do piątku 10 lutego uwagi ustne przyjmowane są w Laboratorium Innowacji Społecznych, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, parter, wejście od al. Zwycięstwa Gdynia, do 10 lutego 2017 w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 10.00 - 16.00, w czwartki w godz. 10.00 - 18.00.

Opinie i propozycje w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego przyjmowane są:
a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@lis.gdynia.pl
b) drogą korespondencyjną na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451
c) w sekretariacie Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, I piętro, pokój nr 103, w godzinach urzędowania 8-16.

fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

  • ikonaOpublikowano: 01.02.2017 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

  • ikonaZmodyfikowano: 08.06.2017 10:28
  • ikonaZmodyfikował: Małgorzata Omachel - Kwidzińska
ikona