Aktualności

Porozmawiajmy o rewitalizacji: zapraszamy na majowe spotkania

Spotkania dotyczące rewitalizacji odbywają się online, ale też osobiście // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Spotkania dotyczące rewitalizacji odbywają się online, ale też osobiście // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

30.04.2021 r.

Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza mieszkańców rewitalizowanych obszarów Witomina i Oksywia na spotkania z osobami zaangażowanymi w działania rewitalizacyjne w ich dzielnicach. 


Jeśli chcesz porozmawiać z pracownikiem Laboratorium Innowacji Społecznych o tym:
 • czym jest i co możesz zrobić dzięki Funduszowi Sąsiedzkiemu na Oksywiu,
 • jak postępują prace przygotowawcze do budowy chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich,
 • czemu służy przebudowa ul. Makowskiego i budowa schodów do ul. Arciszewskich,
 • jakie najstarsze ślady osadnictwa można odnaleźć na Oksywiu i które z nich sąsiadują z inwestycjami,
 • kiedy rozpocznie się przebudowa centrum dawnej wsi Oksywie: skrzyżowania ul. Płk. Dąbka - Dickmana - Bosmańska,
 • z jakich usług można będzie korzystać w Przystani Śmidowicza 49,
 • gdzie można obejrzeć wynik konkursu architektonicznego na budowę traktu leśnego między ul. Żeglarzy a Bosmańską

Jeśli chcesz porozmawiać z pracownikiem Laboratorium Innowacji Społecznych o tym:
 • czym jest i co możesz zrobić dzięki Funduszowi Sąsiedzkiemu na Witominie,
 • co znajdzie się w Przystani Widna 2A,
 • jak działa system rezerwacji nowego boiska sportowego na terenie SP 35,
 • jakie zmiany w organizacji ruchu czekają rejon ulic Uczniowskiej i Nauczycielskiej,
 • czy polana przy lesie zasługuje na pump-track,
 • czy Witomino ma swoje symbole,
 • gdzie zgłaszać śmieci zalegające w lesie lub na osiedlu
lub w innej ważnej sprawie sąsiedzkiej, zarezerwuj czas w środowe lub czwartkowe popołudnie.
 

Spotkania odbywają się w dwóch formach: zdalnie (poprzez platformę Zoom) i stacjonarnie – w dzielnicy.
 
Spotkania online mają charakter dyżuru, link do spotkania zostanie wysłany mailem lub przez wybrany komunikator, po uzgodnieniu daty i godziny.

Spotkanie można umówić:
 • telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, Dział Inwestycji),
 • mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, a.brzoskowska@lis.gdynia.pl (Oksywie), m.listwon@lis.gdynia.pl (Witomino),
 • przez messanger GdyniaOdNowa lub przez wydarzenie na portalu Facebook.
W maju spotkania online odbędą się:
 • Oksywie: 19 maja w godzinach 14:00-18:00,
 • Witomino: 6 i 20 maja w godzinach 14:00-18:00.
Natomiast osobiste spotkania, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zaplanowano:
 • Oksywie: 12 i 26 maja w godzinach 14.00-18.00 – w Przystani Śmidowicza 49,
 • Witomino: 13 i 27 maja w godzinach 14.00-18.00 – w punkcie konsultacyjnym przy bloku Widna 2.
 
Na spotkania osobiste nie trzeba się umawiać, ale ponieważ odbywają się w rygorze sanitarnym (to oznacza obowiązkowe maseczki, dezynfekcję i dystans), może okazać się, że na rozmowę trzeba będzie chwilę poczekać.
 
Więcej informacji można uzyskać:
 
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.