Aktualności

Przejście przez lasek na Oksywiu: zaczynamy budowę

Przejście przez lasek na Oksywiu - wizualizacja // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Przejście przez lasek na Oksywiu - wizualizacja // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

09.02.2023 r.

Będzie mieć około 350 metrów długości i połączy ul. Nową Zieloną na Oksywiu Górnym z ulicą Żeglarzy na Oksywiu Dolnym. Ścieżka przez lasek na Oksywiu, której budowa właśnie się rozpoczyna, ułatwi życie mieszkańcom. Skorzystają z niej pod koniec tego roku.

Fragment dzielnicy Oksywie to największy z gdyńskich podobszarów rewitalizacji. Tarasowe ukształtowanie terenu dzieli dzielnicę na dwie części. Podczas rozmów z mieszkańcami na temat tego, co im doskwiera i jakie problemy należy rozwiązać w ramach działań rewitalizacyjnych często padał postulat ułatwienia poruszania się między górną i dolną częścią dzielnicy. Wskazywali m.in. na lasek między ulicami Żeglarzy i Bosmańską jako na miejsce, w którym mogłoby powstać przejście. To zadanie wpisano do Gminnego Programu Rewitalizacji. I właśnie rozpoczyna się jego realizacja: w czwartek, 9 lutego, Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, podpisał umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą. Prace zrealizuje firma FB-Jelcz.
- Jednym z celów rewitalizacji Oksywia jest połączenie dzielnicy w całość. Służą temu zarówno działania inwestycyjne jak te, które już się toczą, jak i społeczne, integrujące mieszkańców, prowadzone w Przystani Śmidowicza 49 – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Bezpieczne i oświetlone przejście przez lasek to jedno z czterech przedsięwzięć ułatwiających mieszkańcom życie. W centrum starej wsi Oksywie trwa właśnie rozbudowa układu drogowego, dobiega końca budowa chodnika z murem oporowym wzdłuż ulicy Arciszewskich, a wcześniej wybudowaliśmy ul. Makowskiego wraz ze schodami do ul. Arciszewskich. Teraz wygodne przejście między tarasami dzielnicy zyskają mieszkańcy z przeciwległej strony Oksywia. Łatwiej będzie dojść m.in. do Przystani Śmidowicza 49 i do sklepów przy ul. Bosmańskiej. Ścieżka będzie wiodła przez las i powstanie w miejscu, z którego mieszkańcy już teraz korzystają, choć w mało komfortowych warunkach. Ten naturalny przedept zamieniamy w dostępny ciąg pieszy.Przejście przez lasek, od ul. Bosmańskiej do Żeglarzy, będzie miało ok. 350 metrów długości i 32 m różnicy wysokości. Przebieg trasy zaprojektowano z poszanowaniem rosnących dość gęsto drzew.

Nową ścieżkę będą tworzyć dwie przeplatające się trasy: trasa główna, tzw. na skróty oraz ścieżka meandrująca. Trasa główna zostanie wybudowana wzdłuż istniejącego przedeptu. W miejscach o największym nachyleniu powstaną schody. Trasa meandrująca, bez schodów, będzie dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności w maksymalnym stopniu, na który pozwala ukształtowanie terenu i istniejący drzewostan.

Zaplanowano miejsca do odpoczynku – z ławkami wykonanymi z elementów drewnianych. W górnej części przejścia powstanie niewielki plac rekreacyjny z urządzeniami do zabawy dla dzieci i stołami piknikowymi.

Główna trasa ciągu pieszego zostanie oświetlona. Projekt zakłada, że system oświetleniowy będzie zamocowany nad ścieżką. Dzięki temu uda się uniknąć prac ziemnych, które mogłyby naruszyć leśny ekosystem. Warto też podkreślić, że przebieg przejścia wyznaczono tak, by trasa nie kolidowała z żadnym dużym rosnącym tu drzewem.

Na zrealizowanie inwestycji – firma FB Jelcz – ma pół roku od dnia przekazania terenu budowy. Wartość prac to 3 841 982,95 zł.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


  • Przejście przez lasek na Oksywiu - wizualizacja // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
  • Przejście przez lasek na Oksywiu - wizualizacja // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
  • Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji (w środku) podpisuje umowę // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
  • Przejście przez lasek na Oksywiu - wizualizacja // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych