UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
Aktualności

Rozpoczyna się przebudowa na osiedlu Meksyk

Podpisanie umowy w sprawie przebudowy przestrzeni publicznych na os. Meksyk. Od lewej: Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Przemysław Kozłowski z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Przemysław Kozłowski // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Podpisanie umowy w sprawie przebudowy przestrzeni publicznych na os. Meksyk. Od lewej: Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Przemysław Kozłowski z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Przemysław Kozłowski // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

21.05.2021 r.

Przebudowa układu drogowego na osiedlu Meksyk w Chyloni, o którą zabiegali sami mieszkańcy w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, właśnie się rozpoczyna. Umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą została podpisana. Prace, dzięki którym powstanie zupełnie nowa przestrzeń, mają potrwać do lipca 2022 roku.


Osiedle Meksyk w Chyloni jest położone pomiędzy ulicami Pucką, Północną, Przemysłową i torami kolejowymi. Mimo że to przemysłowa część miasta, dominuje zabudowa jednorodzinna. Większość mieszkańców żyje tu od pokoleń i są mocno związani z tym miejscem.

Dzięki staraniom lokalnej społeczności osiedle zostało objęte Gminnym Programem Rewitalizacji, przyjętym przez Radę Miasta Gdyni w marcu 2017 roku. Na etapie konsultacji mieszkańcy Meksyku przekonali bowiem urzędników, że w ich części miasta jest potrzebna zmiana. Jako największą bolączkę wskazywali brak inwestycji w infrastrukturę. Wcześniej miasto nie prowadziło tu inwestycji na szeroką skalę z powodów związanych z własnością terenów.

Gdy zapadła decyzja o objęciu osiedla Gminnym Programem Rewitalizacji i po rozmowach z mieszkańcami, podjęto decyzję o przebudowie układu drogowego i stworzeniu od nowa praktycznie nieistniejącej w tej części Chyloni przestrzeni publicznej. Prace zostaną sfinansowane z budżetu miasta.


– Chylonia - dzielnica Gdyni z największą, przekraczającą 20 tysięcy, liczbą mieszkańców się zmienia. Poprawiają się warunki, w jakich żyją tu gdynianki i gdynianie, zwiększa się oferta zajęć czy wsparcia, z jakiej mogą korzystać. Rewitalizacja na osiedlu Meksyk i na osiedlu Zamenhofa–Opata Hackiego to nie jedyne działania prowadzone w tej części Gdyni – zauważa Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Zmiana, jaką przejdzie osiedle Meksyk, będzie dobrze uzupełniać to, co dzieje się po drugiej stronie torów kolejowych, czyli budowę węzła Chylonia.

Rozpoczyna się realizacja inwestycji na osiedlu Meksyk – zgodę na nią wydał wojewoda pomorski, po rozpatrzeniu złożonych odwołań. Właśnie podpisano umowę z przedstawicielami wykonawcy wyłonionego w przetargu. To konsorcjum firmy Romando-Brzeziński sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Przemysław Kozłowski. Wartość przebudowy, która zostanie przeprowadzona na osiedlu Meksyk, to 10 mln zł – w tej kwocie zawarte jest dofinansowanie w ramach projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II”.

Prace mają zakończyć się w lipcu 2022 roku.

– To, że dziś możemy przekazać informację o rozpoczynających się na osiedlu Meksyk pracach, jest wielką zasługą mieszkańców: ich zaangażowania, determinacji i troski o miejsce, w którym żyją. Mieszkańcy, dzięki którym osiedle objął Gminny Program Rewitalizacji, sprawili, że miejsce to przejdzie ogromne zmiany – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Projekt przebudowy to efekt prac prowadzonych także z udziałem lokalnej społeczności. W przyszłym roku mieszkańcy będą korzystać z przestrzeni bezpiecznej, wygodnej i eliminującej uciążliwości, na jakie dotąd się uskarżali. To inwestycja bardzo przez nich wyczekiwana i bardzo potrzebna.


W starania o objęcie osiedla Meksyk Gminnym Programem Rewitalizacji mocno zaangażowali się Marian Czech i Arkadiusz Głodowski, mieszkańcy osiedla. 

– Jestem mieszkańcem tej dzielnicy od trzeciego pokolenia – mówi Arkadiusz Głodowski. – Pięć lat temu wraz z sąsiadem zgłosiliśmy się do gdyńskiego programu rewitalizacji. Dzięki staraniom i uporowi doszliśmy do momentu, w którym dziś będzie podpisana umowa na rewitalizację naszego osiedla. Chciałbym podziękować mieszkańcom, którzy wspomagali nas, popierali nasze inicjatywy. W imieniu mieszkańców chciałbym podziękować panu prezydentowi Michałowi Guciowi.

Przebudowane zostaną drogi publiczne, powstanie ulica równoległa do ulicy Orzechowej, która tak jak dziś będzie biec od ulicy Hutniczej – od nowo wybudowanego skrzyżowania. Nowa droga otoczy pętlę autobusową, która skomunikuje osiedle Meksyk z centrum miasta. Tuż obok powstaną ogólnodostępne miejsca postojowe oraz parkingi dla rowerzystów.

Plan zmian na osiedlu Meksyk
Planowane zmiany na osiedlu Meksyk // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Remont przejdą odcinki ul. Orzechowej i Nowodworskiego, co poprawi komfort poruszania się po tej części osiedla. Piesi będą korzystać z oświetlonych chodników, zaplanowano też skrzyżowania wyniesione, co ma uspokoić ruch.

Na odcinku ul. Nowodworskiego przez ul. Palmową powstanie kanalizacja deszczowa. Dzięki połączeniu z istniejącą siecią w ul. Przemysłowej, mieszkańcy posesji w rejonie ul. Nowodworskiego 63 nie będą musieli martwić się już o to, czy po większych opadach ich domy zaleje woda spływająca ulicą.

W ramach przeprowadzonych już na osiedlu Meksyk prac rewitalizacyjnych zbudowano ogród deszczowy przy ul. Śliwkowej, utwardzono ul. Palmową, uporządkowano numery adresowe, zorganizowano kina plenerowe, spektakle teatralne, spotkania konsultacyjne dotyczące m.in. planowanych zmian w organizacji ruchu. Do Funduszu Sąsiedzkiego mogą zgłaszać się mieszkańcy, którzy mają pomysł na działania na osiedlu, w które mogą zaangażować się ich sąsiedzi. W ramach projektu przewidziano dofinansowanie takich aktywności kwotą do dwóch tys. złotych. Więcej o Funduszu Sąsiedzkim:
https://lis.gdynia.pl/rewitalizacja-gdynia-odnowa/fundusz-sasiedzki-3/

Ogród deszczowy przy ul. Śliwkowej na Osiedlu Meksyk // fot. LIS
Ogród deszczowy przy ul. Śliwkowej na os. Meksyk // fot. LIS

Podczas realizacji inwestycji na osiedlu Meksyk będą obecni pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostki miejskiej koordynującej gdyńską rewitalizację. W sprawach związanych z pracami można kontaktować się z Działem Inwestycji LIS: tel. 58 727 39 04 (07), e-mail: rewitalizacja@lis.gdynia.pl

Jednocześnie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni prowadzi prace nad opracowaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Meksyk. Procedura i związane z nią konsultacje społeczne (do 15 maja mieszkańcy mogli m.in wypełnić ankietę online) to kontynuacja działań rewitalizacyjnych. 27 maja o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie online: dyskusja na podstawie wstępnych wyników ankiet oraz pierwsze rozważania na temat rozwiązań w planie miejscowym.

Projekt „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II” realizowany jest przy wsparciu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

  • Osiedle Meksyk // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
  • Podpisanie umowy w sprawie przebudowy przestrzeni publicznych na os. Meksyk. Od lewej: Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Przemysłaa Kozłowski z Przedsiębiorstwa Wielobranżowe Przemysław Kozłowski // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
  • Od lewej: Marian Czech, Arkadiusz Głodowski (mieszkańcy osiedla Meksyk), Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Marek Dąbkowski, przewodniczący Rady Dzielnicy Chylonia, Maciej Warszakowski, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych, Przemysław Kozłowski z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Przemysław Kozłowski // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
  • Tablica informącyjna dla mieszkańców osiedla Meksyk