Aktualności

Są dodatkowe środki na polanę dla Babich Dołów

Polana na Babich Dołach przeobrazi się w atrakcyjny teren do rekreacji i wypoczynku

Polana na Babich Dołach przeobrazi się w atrakcyjny teren do rekreacji i wypoczynku

09.05.2019 r.

Zmiany rewitalizacyjne na Babich Dołach już niebawem obejmą teren łączący osiedle bloków z częścią zlokalizowaną wzdłuż ulicy Rybaków. Na potocznie nazywanej przez mieszkańców polanie będzie zbudowany teren rekreacyjny, w myśl potrzeb lokalnej społeczności. Szacunkowe kwoty na realizację ambitnego projektu, które opiewały na sumę około 350 tysięcy złotych (wraz ze środkami z Rady Dzielnicy), okazały się niewystarczające. Decyzją Prezydenta Gdyni, budżet na inwestycję wzrósł o kwotę 200 tys. złotych, co otworzy drogę do rozpoczęcia poszukiwania wykonawcy, po ostatecznym wykonaniu projektu.
 
- Budowa terenu rekreacyjnego na Babich Dołach, który powstanie na miejscu popularnej wśród mieszkańców polany zlokalizowanej w centralnej części dzielnicy, zostało wpisane jako jedno z zadań rewitalizacyjnych tej części Gdyni – przypomina Maciej Warszakowski, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych. W projektowaniu tego miejsca współuczestniczyli aktywnie mieszkańcy, wiele ich sugestii znalazło odzwierciedlenie w przygotowanym już projekcie.
W trakcie konsultacji mieszkańcy podkreślali, że naturalny charakter polany jest jej szczególnym walorem. Wypowiadali się za utrzymaniem istniejącej zieleni, chętnie widzieliby w tym miejscu zarówno przestrzeń dla rodzin z małymi dziećmi, dla seniorów i mieszkańców szukających miejsca do rekreacji w gronie znajomych, np. przy grillu lub ognisku.

Dodatkowo, radni dzielnicy wskazywali na potrzebę umiejscowienia na polanie sceny, która może posłużyć do integracji mieszkańców całej dzielnicy i organizacji wydarzeń plenerowych. Rada Dzielnicy na ten cel przeznaczy kwotę 19,760 złotych z własnego budżetu.

- Pierwotnie, w 2016 roku, na etapie tworzenia GPR, koszt budowy polany na Babich Dołach szacowaliśmy na kwotę o 200 tysięcy złotych niższą, od wykonanego aktualnego kosztorysu projektowego – mówi Maciej Warszakowski. Dodatkowe środki już zostały zagwarantowane decyzją Prezydenta Gdyni. Wkrótce po zakończeniu etapu projektowania, zostanie ogłoszony przetarg, który pozwoli nam wyłonić wykonawcę. 

Jak zmieni się polana na Babich Dołach po przebudowie: Ścieżki piesze i droga dojazdowa będą dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Powstanie strefa street workout, wiata i stół przygotowawczy oraz scena z zadaszeniem. Zostaną zamontowane urządzenia do zabaw dla młodszych dzieci, wzbogacona zostanie także dotychczasowa zieleń, co pozytywnie wpłynie na estetykę miejsca.
  • Polana na Babich Dołach
  • Polana na Babich Dołach
  • Polana na Babich Dołach (fot. A. Trafas)