UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
Aktualności

Wielka przemiana małej ulicy Makowskiego

Sąsiedzkie spotkanie przy ul. Makowskiego // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Sąsiedzkie spotkanie przy ul. Makowskiego // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

31.07.2021 r.

Jest krótka, bo ma zaledwie 110 metrów, ale ważna dla osób przemieszczających się między Oksywiem Górnym a Dolnym. Ulica ks. E. Makowskiego, bo o niej mowa, właśnie została przebudowana. Piesi zyskali bezpieczne przejście z ul. płk. Dąbka do ul. Arciszewskich i położonego przy niej cmentarza, a mieszkańcy nową, przyjazną przestrzeń.


O przebudowę ul. ks. E. Makowskiego na Oksywiu w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji zabiegał Krzysztof Mudza, który od 22 lat mieszka w tej dzielnicy.

– Chodziło mi o to, by panie, które idą tędy na cmentarz, miały bezpieczne i wygodne przejście – wyjaśnia. – Zależało mi, żeby powstały schody do ul. Arciszewskich. Myślałem o pieszych, bo Makowskiego to nie jest ulica dla samochodów.

Starania pana Krzysztofa zakończyły się sukcesem. Przebudowa ulicy i budowa schodów łączących ją z ul. Arciszewskich została wpisana na listę zadań rewitalizacyjnych. We wrześniu 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Kilka tygodni później rozpoczęły się prace, które teraz dobiegły końca.

W piątek, 30 lipca mieszkańcy ul. ks. Makowskiego spotkali się na sąsiedzkim pikniku, by wspólnie uczcić wielką zmianę ich małej ulicy.

– To zmiana, która cieszy tym bardziej, że zaszła dzięki mieszkańcom i przy ich udziale. To oni zwracali uwagę na potrzebę usprawnienia komunikacji między Dolnym i Górnym Oksywiem, konsultowali projekty przebudowy, a na etapie wykonania prac byli w stałym kontakcie i z urzędnikami i wykonawcą, dzięki czemu – mam nadzieję – efekty spełniają ich oczekiwania – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Warto pamiętać, że przebudowa ul. ks. Makowskiego to element szerszej inwestycji drogowej, jaką zaplanowaliśmy dla objętej Gminnym Programem Rewitalizacji tej części Oksywia. Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć budowa chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich. Trwają też uzgodnienia niezbędne do wykonania przebudowy skrzyżowań ulic płk. Dąbka, Dickmana i Bosmańskiej, której koncepcja powstała po konsultacjach z mieszkańcami Oksywia. Te wszystkie działania tworzą spójną całość: z jednej strony poprawią warunki życia na Oksywiu czy przemieszczania się po dzielnicy, z drugiej: podniosą atrakcyjność tej historycznej część Gdyni.

Na ul. ks. Makowskiego wprowadzono strefę zamieszkania, a to oznacza, że pieszy ma tu pierwszeństwo. W miejscu, w którym różnica poziomów była bardzo duża i wymagała rozwiązań ułatwiających poruszanie się, powstał chodnik ze schodami, podjazdami i spocznikami. Nawierzchnię utwardzono płytkami 20 x 20 cm. Pojawiły się nowe nasadzenia, a na całej trasie zamontowano oświetlenie uliczne, co poprawi komfort użytkowania oraz poczucie bezpieczeństwa.Przebudowano instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz teletechniczne. Bardzo ważną kwestią było rozwiązanie problemu wody deszczowej. W ramach zbudowanej sieci kanalizacji deszczowej powstał system retencyjno-rozsączający, który będzie odbierać wodę deszczową i roztopową spływającą z ul. ks. Makowskiego w kierunku ul. Arciszewskich. Część trafi do miejskiej sieci na ul. płk. Dąbka, a część zostanie rozprowadzona w gruncie.

I wreszcie – powstały schody łączące ul. ks. Makowskiego z ul. Arciszewskich.

– Co ważne, cała inwestycję przeprowadzono z zachowaniem gdyńskich standardów dostępności. Mamy więc nawierzchnię ułatwiającą poruszanie się osobom z różnego rodzaju schorzeniami, przysiadaki i specjalnie oznakowane poręcze schodów, by osoby niedowidzące czy niewidzące nie miały problemów z orientacją w terenie – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Na końcu około 110-metrowej, nowej ulicy, zaprojektowanej częściowo jako ciąg pieszo-jezdny, znajduje się plac do zawracania.

– To duża satysfakcja, gdy można zakończyć kolejną z realizacji, o którą zabiegali mieszkańcy i która w realny sposób poprawi jakość życia – mówi Elżbieta Sierżęga, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni i wiceprzewodnicząca gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji. – Jestem przekonana, że korzyści z odnowienia ul. ks. Makowskiego odczuje wielu pieszych. Najważniejszą z nich jest poprawa ich bezpieczeństwa.

Nim rozpoczęła się przebudowa ul. ks. Makowskiego, mieszkańcy mogli zapoznać się z koncepcją prac i zgłosić ewentualne uwagi. W czasie realizacji inwestycji byli też w stałym kontakcie z wykonawcą i pracownikami Laboratorium Innowacji Społecznych (jednostka miejska koordynująca proces rewitalizacji).

– Prace poszły bardzo sprawnie, mieszkańcy są bardzo zadowoleni z wykonania – mówi Krzysztof Mudza.

Jego zaangażowanie w zmiany na ul. ks. Makowskiego zaowocowało zgłoszeniem do gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji. Pan Krzysztof działa w nim już drugą kadencję.

Przebudowa ul. ks. Makowskiego kosztowała ok. 1,7 mln zł.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 • Sąsiedzkie spotkanie przy ul. Makowskiego // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Sąsiedzkie spotkanie przy ul. Makowskiego // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Sąsiedzkie spotkanie przy ul. Makowskiego // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Sąsiedzkie spotkanie przy ul. Makowskiego // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Sąsiedzkie spotkanie przy ul. Makowskiego // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Sąsiedzkie spotkanie przy ul. Makowskiego // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Sąsiedzkie spotkanie przy ul. Makowskiego // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Ul. Makowskiego po przebudowie // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Ul. Makowskiego po przebudowie // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Ul. Makowskiego po przebudowie // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Ul. Makowskiego po przebudowie // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Ul. Makowskiego po przebudowie // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Ul. Makowskiego po przebudowie // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych Społecznych
 • Ul. Makowskiego po przebudowie // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Ul. Makowskiego po przebudowie // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Ulica Makowskiego w roku 2020, przez przebudową // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Ulica Makowskiego w roku 2020, przez przebudową // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Ulica Makowskiego w roku 2020, przez przebudową // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Ulica Makowskiego w roku 2021, w trakcie budowy // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych
 • Ulica Makowskiego w roku 2021, w trakcie budowy // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych