Aktualności

Właśnie tak zmienia się osiedle Meksyk

Przebudowa osiedla Meksyk na Chyloni. 28 lipca 2021 // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Przebudowa osiedla Meksyk na Chyloni. 28 lipca 2021 // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

29.07.2021 r.

Każdego dnia mieszkańcy osiedla Meksyk w Chyloni mogą się przyglądać temu, jak przebiega przebudowa ich najbliższej okolicy. Między torami kolejowymi a ul. Hutniczą obowiązuje zmieniona organizacja ruchu – na placu budowy trwają roboty drogowe, sanitarne i elektryczne.

 
Przebudowa przestrzeni publicznych na osiedlu Meksyk trwa od końca maja tego roku. Szeroko zakrojona inwestycja prowadzona w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji zakończy się w przyszłym roku. W jej ramach powstanie nowa droga – równoległa do ul. Orzechowej – z chodnikami, oświetleniem i infrastrukturą podziemną. W planach jest też przebudowa południowej części ul. Orzechowej oraz zagospodarowanie terenu przy stacji SKM Gdynia Chylonia. Powstaną tam parkingi, pętla autobusowa, nowe jezdnie, chodniki, oświetlenie, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Przebudowane mają też być wodociągi i sieć gazowa.
 
– Te prace toczą się na oczach mieszkanek i mieszkańców osiedla Meksyk. Z rozmów z nimi wiem, że mimo związanych z przebudową oczywistych uciążliwości cieszy ich zarówno sam fakt, że osiedle się zmienia, jak i tempo, w jakim to się dzieje – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – O gruntowną przebudowę osiedla zabiegali sami mieszkańcy, przyjęliśmy ich argumenty i zdecydowaliśmy o objęciu Meksyku Gminnym Programem Rewitalizacji, planując dla tej części Chyloni inwestycje na dużą skalę. Z powodów związanych z własnością gruntów rozpoczęcie prac opóźniło się, ale dziś wszyscy widzimy, że osiedle przechodzi metamorfozę. Pojawi się tu brakująca do tej pory infrastruktura, a jakość życia znacząco się poprawi.
 
Teren placu budowy, na którym trwają prace, jest ogrodzony, a na osiedlu obowiązuje zmieniona organizacja ruchu – o czym informuje stosowne oznakowanie. Od 12 lipca ul. Orzechowa – na odcinku od ul. Hutniczej do torów SKM – jest zamknięta dla pieszych i samochodów. Nie można parkować aut na placu, który się tam znajduje. Dojście i przejazd na tym odcinku odbywają się ulicami Nowodworskiego lub Palmową.

Zmiany w ruchu na osiedlu Meksyk // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
Zmiany w ruchu na osiedlu Meksyk // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Obecnie w ramach prac realizowanych w obrębie parkingów przy stacji SKM Gdynia Chylonia trwa rozbieranie płyt drogowych, prowadzone są prace ziemne, budowa nawierzchni miejsc parkingowych oraz odhumusowanie pod nawierzchnię jezdni nowej drogi.
 
Zakończono budowę kanalizacji deszczowej w obrębie parkingów oraz wodociągu przy ul. Nowodworskiego. W najbliższym czasie zacznie się przełączanie odbiorców do wodociągu przy ul. Orzechowej.

Trwa układanie kabli oświetleniowych w obrębie parkingów.

Mieszkańców osiedla Meksyk, który chcieliby porozmawiać o inwestycji, zapraszamy do kontaktu z Laboratorium Innowacji Społecznych:
– tel. 58 727 39 04 (Dział Inwestycji)
– e-mail: rewitalizacja@lis.gdynia.pl
 
Projekt „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” realizowany jest przy wsparciu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

  • Przebudowa osiedla Meksyk na Chyloni. 28 lipca 2021 // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
  • Przebudowa osiedla Meksyk na Chyloni. 28 lipca 2021 // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
  • Przebudowa osiedla Meksyk na Chyloni. 28 lipca 2021 // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
  • Przebudowa osiedla Meksyk na Chyloni. 28 lipca 2021 // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
  • Przebudowa osiedla Meksyk na Chyloni. 28 lipca 2021 // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
  • Przebudowa osiedla Meksyk na Chyloni. 28 lipca 2021 // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
  • Przebudowa osiedla Meksyk na Chyloni. 28 lipca 2021 // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
  • Przebudowa osiedla Meksyk na Chyloni. 28 lipca 2021 // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
  • Przebudowa osiedla Meksyk na Chyloni. 28 lipca 2021 // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych