Aktualności

Zielone światło dla przebudowy skrzyżowań na Oksywiu

Koncepcja przebudowy skrzyżowań ulic Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana – Kępa Oksywska na Oksywiu, uwzględniająca uwagi zgłoszone przez mieszkańców, została zaakceptowana przez Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni.

Koncepcja przebudowy skrzyżowań ulic Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana – Kępa Oksywska na Oksywiu, uwzględniająca uwagi zgłoszone przez mieszkańców, została zaakceptowana przez Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni.

Koncepcja przebudowy skrzyżowań ulic Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana – Kępa Oksywska na Oksywiu, uwzględniająca uwagi zgłoszone przez mieszkańców, została zaakceptowana przez Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni. To oznacza, że projektant może przystąpić do sporządzenia dokumentacji, na podstawie której inwestycja zostanie zrealizowana.
 
O tym, jak ważne dla układu komunikacyjnego Oksywia Górnego są skrzyżowania ulic Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana – Kępa Oksywska, świadczy zainteresowanie mieszkańców konsultacjami, jakie w sprawie przebudowy tego miejsca prowadziło Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. I nic dziwnego. Tu krzyżują się szlaki mieszkańców, pracowników mieszczących się w okolicy zakładów pracy, uczniów, osób odwiedzających hospicja, ale także turystów. Piesi, rowerzyści, kierowcy samochodów osobowych, autobusów, autokarów czy pojazdów wojskowych nie kryją, że bezpieczne przejście czy przejazd bywają trudne.

Sytuacja się poprawi, bo gotowa jest już koncepcja przebudowy układu drogowego, opracowana przez projektantów z gdyńskiej pracowni Poldukt Projekt (wyłonionej w przetargu ogłoszonym przez LIS). Pogodzi interesy wszystkich użytkowników ruchu, kładąc główny nacisk na komfort i priorytet użytkowników niechronionych, czyli osób z niepełnosprawnościami, pieszych i rowerzystów. Zielone światło dla realizacji inwestycji zapalił właśnie Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

- Spełniamy kolejne z oczekiwań mieszkańców, zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, nadzorujący prowadzoną w naszym mieście rewitalizację (Oksywie jest jednym z sześciu obszarów objętych programem). – Jesteśmy po spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, podczas których mieli okazję odnieść się do przygotowanej przez projektantów koncepcji przebudowy skrzyżowań. Swoje uwagi mogli też zgłaszać bezpośrednio do Laboratorium Innowacji Społecznych. Cieszę się z przebiegu tego procesu, bo lokalna społeczność zaakceptowała ogólny plan zmian. Na wniosek mieszkańców zmieniono kilka zaproponowanych wcześniej elementów, jak rozwiązania dla rowerzystów czy aranżacja otoczenia kapliczki św. Rocha. Ostateczna koncepcja uwzględnia wszystko, co dla przebudowy oksywskich skrzyżowań określiliśmy jako kluczowe, czyli bezpieczeństwo, estetykę i zachowanie historycznego dziedzictwa dawnej wsi Oksywie.Nawierzchnia jezdni w obrębie skrzyżowań ulic Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana – Kępa Oksywska zostanie wyniesiona. Z jednej strony poprawi to bezpieczeństwo (samochody będą musiały zwolnić), z drugiej da priorytet komunikacji miejskiej. Przystanek „Oksywie Górne” w kierunku ul. Dąbka i Bosmańskiej będzie miał zatokę, ten w kierunku ulicy Arciszewskich będzie bezzatokowy. To rozwiązanie pozytywnie zaopiniowane przez Gminną Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ZDiZ (zarządcę drogi) oraz Zarząd Komunikacji Miejskiej.

Między przystankami wyznaczone zostaną dwa nowe przejścia dla pieszych. Zaplanowano też azyle oraz zabruk, który uniemożliwi wyprzedzanie pomiędzy przystankami.

Na skrzyżowaniu ul. Dąbka i Bosmańskiej powstanie rondo. W jego centralnym punkcie, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, stanie zabytkowa kapliczka św. Rocha. W jej otoczeniu mają pojawić się cztery głazy znajdujące się dziś w innej części projektowanego obszaru. Zachowane zostanie rosnące drzewo, będą nowe nasadzenia zieleni.

Po uwzględnieniu uwag mieszkańców, w kierunku ulicy Dickmana oraz Płk. Dąbka rowerzyści będą mogli jechać albo jezdnią, albo szerokim ciągiem pieszym w kierunku ulicy Dickmana.

Zmieni się przestrzeń wokół przystanków autobusowych. Główny plac przy przystanku północnym wyłożony zostanie nawierzchnią z dużych płyt betonowych, z odwzorowaniem układu ruralistycznego dawnej wsi Oksywie. W sąsiedztwie kasztanowców pojawią się nowe nasadzenia, miejsce wypoczynku, a planowane w tym rejonie przejście będzie wyniesione nad gruntem i wykonane z nawierzchni imitującej drewno, żeby nie uszkodzić korzeni kasztanowców.

Same przystanki natomiast będą zielone, z bluszczem na bocznych ścianach i wodą, która po każdym deszczu spłynie do gruntu i zasili pobliską zieleń.

- Przed nami inwestycja, która znacząco zmieni Górne Oksywie – nie ma wątpliwości Elżbieta Sierżęga, radna miasta Gdyni, wiceprzewodnicząca Komitetu Rewitalizacji.  – Jej realizacja wypełni podstawowe cele gdyńskiej rewitalizacji, czyli podniesie jakość życia, poprawi bezpieczeństwo i podkreśli potencjał miejsca. Cieszę się, że podczas spotkań konsultacyjnych mieszkańcy Oksywia tak często przypominali o historii dzielnicy, zwracali uwagę na to jak ważne jest, by nie zgubić jej dziedzictwa.

W obrębie skrzyżowań znajduje się wiele elementów infrastruktury technicznej; projektowanie i uzyskanie niezbędnych zezwoleń na realizację inwestycji może więc potrwać do połowy przyszłego roku. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane będzie możliwe po zakończeniu tego etapu prac.

Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju zauważa, że przebudowa skrzyżowań na Oksywiu Górnym to nie jedyna zmiana w tej części Gdyni. – W bliskim sąsiedztwie, przy ul. Arciszewskich, zakończyliśmy niedawno prace przy zagospodarowaniu terenu przy cmentarzu. Powstała przestrzeń estetyczna, bezpieczna – a przede wszystkim  wygodna; z elementami małej architektury, nową zielenią, miejscami parkingowymi także dla karawanu i autokaru - przypomina. - Przy ul. Dickmana trwa zaawansowana budowa nowego, w pełni dostępnego budynku komunalnego.

Przebudowa skrzyżowań to jedna z wielu zmian, które nastąpią w tej części Oksywia. Finalizowane są obecnie prace związane z budową ulicy Makowskiego wraz z przejściem w kierunku ulicy Arciszewskich. Dodatkowym elementem poprawiającym funkcjonalność dla pieszych użytkowników będzie również zaplanowany w programie rewitalizacji chodnik, który zostanie wykonany na wysokości Kościoła Świętego Mikołaja Archanioła.
 
Zadanie jest realizowane w ramach projektu Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 24.10.2019 14:14
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 24.10.2019 18:43
  • ikonaZmodyfikował: Małgorzata Omachel - Kwidzińska
ikona