Aktualności

Gdynia Od Nowa. Gminny Program Rewitalizacji przyjęty jednogłośnie!

Uchwałę prezentował Michał Guć, wiceprezydent Gdyni

Uchwałę prezentował Michał Guć, wiceprezydent Gdyni

Gdynia ma już konkretny plan na poprawę warunków życia ponad 11 tysięcy osób. Gminny Program Rewitalizacji został jednogłośnie przyjęty przez rajców 29 marca 2017 podczas XIX Sesji Rady Miasta Gdyni. W dokumencie zostały ujęte działania, których realizacja – choć koncentruje się na sześciu obszarach zdegradowanych Gdyni – wpłynie korzystnie na całe miasto. GPR przygotowywany był dwa lata.

Projekt ważny dla całej Gdyni

Pod głosowanie radnych trafił plan działań dla zachodniej części Witomina-Radiostacji, części dzielnicy Oksywie, rejonu ulic Opata Hackiego-Zamenhofa na Chyloni, osiedla Meksyk na Chyloni, części dzielnicy Babie Doły oraz Wzgórza Orlicz-Dreszera na Leszczynkach – czyli tych rejonów miasta, które najbardziej wymagają zdecydowanych działań.

- To działanie realizowane w dialogu z mieszkańcami. Myślmy o szansie, która stoi przed całą gdyńską społecznością, która przełoży się na wartość dodaną dla całego miasta. Proces rewitalizacji jest tak samo ważny, jak inne sztandarowe przedsięwzięcia Gdyni. Nie bójmy się zmian, myślmy o nich innowacyjnie. Temu właśnie posłuży realizacja Gdyńskiego Programu Rewitalizacji – mówił podczas sesji wiceprezydent Gdyni Michał Guć.

W ramach realizacji GPR zrealizowane mają zostać działania inwestycyjne i prospołeczne, które otwierają prowadzone już działania w kierunku budowy kanalizacji deszczowej na ZOH. Ponadto, w wyznaczonych obszarach mają postać centra aktywności społecznej z bogatą ofertą usług dla mieszkańców, mediateka, programy aktywizacji zawodowej, pośrednictwo pracy, usługi opiekuńcze, wybudowane lub utwardzone drogi, wyremontowane obecne mieszkania komunalne, czy wyznaczone trasy rekreacyjne. A to zaledwie część tego, co zawiera lista działań GRP.

Ze szczegółami programu można zapoznać się na stronie: Gminny Program Rewitalizacji.


Rewitalizacja to inwestycje i w teren, i w ludzi

Budżet rewitalizacji to 115 421 000 złotych. Część środków pochodzić będzie z funduszy unijnych, część z budżetu miasta. Dzięki wprowadzeniu zmian wykorzystany ma zostać nie tylko potencjał tych okolic, ale także wyrównane szanse ich mieszkańców w dostępie m.in. do zatrudnienia, edukacji, sportu czy usług społecznych. Warto wiedzieć, że na terenach wskazanych do rewitalizacji zamieszkuje 11 180 osób.

– Przeprowadziliśmy szereg konsultacji społecznych, podczas których gdynianie określili swoje potrzeby i oczekiwania względem rewitalizacji. Na ostatnim etapie konsultacji, czyli projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, wzięliśmy pod uwagę blisko 230 uwag mieszkańców. Dzięki temu, że rewitalizacja obejmować będzie nie tylko działania inwestycyjne, ale także tzw. miękkie, zmiany będą głębokie. W polityce społecznej nie chodzi przecież tylko o to, by budować mieszkania komunalne i w blasku fleszy rozdawać klucze. To na dłuższą metę nie poprawi życia mieszkańców potrzebujących wsparcia. Dlatego niezbędne jest podjęcie działań, które spowodują, że mieszkańcy wymagający wsparcia będą w stanie się ustabilizować swoją sytuację życiową. I to właśnie oferujemy mieszkańcom – mówi Aleksandra Markowska, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej gdyński program rewitalizacji.


Mieszkańcy na to czekają


Projekt GPR jednogłośnie pozytywnie został zaopiniowany przez cztery komisje działające przy radzie miasta. Podczas dyskusji nad projektem nie brakowało również słów poparcia ze strony radnych.

- Cieszę się, że dostrzeżone zostały problemy Oksywia Dolnego. Mieszkańcy są zadowoleni z zaproponowanych zmian i wyczekują ich z niecierpliwością. To rejon miasta przepiękny architektonicznie i z ogromnym potencjałem – mówiła radna Marika Domozych.


Z kolei Paweł Brutel dodawał:
- W interesie całego Witomina jest wprowadzenie zmian wskazywanych dla Radiostacji.  Dla wielu mieszkańców Gdyni i gości z zewnątrz Witomino jest dzielnicą, przez którą po prostu się przejeżdża. Jestem przekonany, że zmiany wprowadzone dzięki rewitalizacji spowodują, że będą chcieli się zatrzymać u nas na dłużej.

Spore emocje i długą dyskusję wzbudziły zmiany projektowane dla mieszkańców Wzgórza Orlicz-Dreszera. Część z lokatorów obawia się, że GPR nie rozwiąże ich problemów mieszkaniowych. Warto więc pamiętać, że Gminny Program Rewitalizacji dla tej części Leszczynek przewiduje wdrożenieszczegółowego planu pomocowego dla każdej z rodziny osobna. Od sytuacji konkretnych mieszkańców zależeć będzie zakres działań. Narzędzi jest sporo – od dopłat do wynajmu mieszkań na wolnym rynku przez najbliższe lata, przez usługi opiekuńcze i mieszkania treningowe dla osób niepełnosprawnych i seniorów, wsparcie w powrocie i utrzymaniu się na rynku pracy, po opiekę terapeutów i lekarzy.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 30.03.2017 16:35
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 22.02.2024 14:38
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona