Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji o sytuacji na Wzgórzu Orlicz - Dreszera

Członkowie Komitetu Rewitalizacji spotkali się w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych

Członkowie Komitetu Rewitalizacji spotkali się w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych

Kwietniowe posiedzenie gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji poświęcono głównie sytuacji na Wzgórzu Orlicz – Dreszera. Nim jednak rozpoczęła się dyskusja, uzupełniono skład gremium o przedstawiciela Rady Miasta oraz reprezentanta Rady Działalności Pożytku Publicznego. Komitet ma też nową wiceprzewodniczącą.

Działania samorządu na objętym rewitalizacją Wzgórzu Orlicz - Dreszera w dzielnicy Leszczynki rozpoczęły się ponad dwa lata temu. Gdynianom żyjącym w bardzo trudnych warunkach na terenach mających prywatnych właścicieli władze miasta zaproponowały bezprecedensowy program pomocy. To finansowe wsparcie w najmie mieszkań na wolnym rynku, w innych częściach Gdyni, oferowane wszystkim, którzy zadeklarowali – bądź zadeklarują - chęć przystąpienia do Programu Osłonowego.

W marcu 2017 roku Wzgórze miało ponad 200 lokatorów.
- Do dziś wyprowadziły się stamtąd już 93 rodziny, czyli 193 osoby, ta liczba zmienia się praktycznie z tygodnia na tydzień  – mówił Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, przewodniczący Komitetu Rewitalizacji.Pierwotnie czas na przystąpienie do Programu Osłonowego mieszkańcy mieli do kwietnia 2018 roku. Gdy termin minął, czy to do prezydenta, czy do mnie zwracały się nowe osoby deklarujące chęć skorzystania ze wsparcia miasta. Z drugiej strony dla tych, którzy do programu przystąpili jako pierwsi, upływał dwuletni czas, na który zawieraliśmy kontrakty określające zasady pomocy. Wśród nich były osoby - głównie seniorzy - których sytuacja materialna się nie poprawiła i w sposób oczywisty już się nie poprawi. To oczywiste, że jest potrzeba dalszego dofinansowania wynajmu mieszkania. Mając to wszystko na uwadze, w listopadzie 2018 Rada Miasta Gdyni przyjęła uchwałę przedłużającą termin przystępowania do Programu Osłonowego oraz podnoszącą kryterium dochodowe. Wszystko po to, by móc dalej, w sposób stabilny, udzielać niezbędnej pomocy.

Co ważne, od początku realizacji Programu Osłonowego decyzją prezydenta Wojciecha Szczurka w trybie przyspieszonym zrealizowano wszystkie wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego. W uzasadnionych przypadkach prezydent przyznawał mieszkańcom Wzgórza Orlicz - Dreszera prawo do ubiegania się o lokal komunalny z pominięciem kryterium dochodowego. Gdy w grę wchodziła poważna choroba czy niepełnosprawność, decydował o przyznaniu lokalu poza kolejnością.

Do wsparcia mieszkańców Wzgórza Orlicz – Dreszera powołano specjalny zespół pracowników Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni. Jego członkowie nawiązali z lokatorami Wzgórza dobrą relację, dzięki której możliwe było udzielanie wsparcia dokładnie takiego, jakiego potrzebowała każda z rodzin.

Jarosław Józefczyk, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni: - Cały czas staramy się docierać do osób, które wciąż mieszkają na Wzgórzu. Poza skonstruowaniem oferty wsparcia przy wyprowadzce bardzo ważne jest dla nas rozpoznanie sytuacji mogących zagrażać tym, którzy na osiedlu pozostają. Jesteśmy tam obecni na co dzień, wychwytujemy zmiany w topografii terenu czy stanie budynków i gdy trzeba - sygnalizujemy odpowiednim służbom, by nic złego się nie stało.
Jesteśmy też w kontakcie z tymi, którzy już się wyprowadzili. To nasza odpowiedzialność i powzięte zobowiązanie: być z mieszkańcami i do ich dyspozycji również wtedy, gdy układają sobie życie w nowym miejscu. Zaufały nam osoby starsze, zaufały duże rodziny, zaufały osoby z niepełnosprawnościami, więc nasze wparcie musi być podtrzymane.

Marcin Kowalewski, kierownik Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni zwracał uwagę, że choć teren jest sukcesywnie porządkowany, to prace rozbiórkowe prowadzone na opuszczonych przez dotychczasowych lokatorów działkach są uciążliwe, a mogą być niebezpieczne dla osób, które wciąż na Wzgórzu mieszkają. Zdarzają się przerwy w dostawie wody, drgania spowodowane pracą ciężkiego sprzętu mogą naruszać konstrukcje budynków, w których nadal przebywają ludzie.

- Problemem jest też wciąż spora liczba pustostanów przyciągających osoby bezdomne – mówił Marcin Kowalewski. – W naszym zespole jest dwóch streetworkerów, na bieżąco monitorują teren. Zwracaliśmy się też z pismami do właścicieli, by zabezpieczyli te miejsca tak, by nie sprowadzać jeszcze większego niebezpieczeństwa dla szukających w nich schronienia.

Jeszcze przed wakacjami Rada Miasta Gdyni ma zająć się przygotowanym przez Centrum raportem podsumowującym dwa lata zaangażowania miasta na Wzgórzu Orlicz – Dreszera. Oprócz analizy zmian, jakie do tej pory stały się udziałem mieszkańców tej części Leszczynek, znajdą się w nim wskazania co do konkretnych działań możliwych do podjęcia po roku 2021, gdy Program Osłonowy formalnie się zakończy.

Kwietniowe posiedzenie Komitetu Rewitalizacji rozpoczęło się od spraw kadrowych. Paweł Brutel, dotychczasowy wiceprzewodniczący komitetu i przedstawiciel Rady Miasta, po objęciu stanowiska wicedyrektora Gdyńskiego Centrum Sportu zrezygnował i z mandatu radnego, i z prac wkomitecie. Jako reprezentanta rady zastąpiła go Danuta Styk, radna z okręgu obejmującego rewitalizowane Witomino oraz część Leszczynek. Funkcję wiceprzewodniczącej komitetu, w wyniku głosowania, powierzono Elżbiecie Sierżędze, radnej z okręgu obejmującego obszary rewitalizacji na Oksywiu i Babich Dołach.
Zmienił się też przedstawiciel gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - Małgorzatę Chojnowską zastąpił Marek Radyko ze Stowarzyszenia In Gremio.
Kolejne spotkanie Komitetu Rewitalizacji – w maju.
 
Protokoły z posiedzeń Komitetu Rewitalizacji dostępne są [TUTAJ]

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 03.04.2019 12:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.04.2019 13:42
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona