Komitet Rewitalizacji

Możesz zmieniać obszary rewitalizowane

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji poprzedził szereg konsultacji społecznych z mieszkańcami // fot. archiwum LIS

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji poprzedził szereg konsultacji społecznych z mieszkańcami // fot. archiwum LIS

Jakich działań brakuje na rewitalizowanych obszarach? Co się sprawdziło, a co nie? Pytania, odpowiedzi oraz sugestie rozwiązań dla prezydenta Gdyni już wkrótce będą formułować nowi przedstawiciele Komitetu Rewitalizacji. Rozpoczął się już nabór uzupełniający, a chętni mogą zgłaszać się jeszcze do 9 lutego.

Komitet Rewitalizacji powoływany jest zarządzeniem prezydenta Gdyni, pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Sednem działalności tej grupy jest opiniowanie działań miasta oraz doradzanie prezydentowi w sprawach związanych z rewitalizacją we wszystkich sześciu obszarach: zachodniej części Witomina – Radiostacji, części Oksywia i Babich Dołów, osiedli Meksyk i Pekin oraz rejonu ulic Opata Hackiego – Zamenhofa na Chyloni.
- Za nami dwie kadencje Komitetu Rewitalizacji. To były bardzo wymagające lata, ale udało nam się zmienić na lepsze gdyński krajobraz i wiele zdziałać z mieszkańcami. Przed zespołem trzeciej kadencji także czeka masa wyzwań, w tym m.in. praca nad aktualizacją zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji, w którym planujemy działania do 2030 roku.  Członkowie Komitetu będą mieć więc ważne zadanie m.in. przy opiniowaniu nowych kierunków zmian i inwestycji – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
Zgłoszenia do trzeciej kadencji Komitetu Rewitalizacji mieszkańcy mogli nadsyłać do połowy grudnia, ale jeśli ktoś nie zdążył – ma jeszcze szansę. Obecnie trwa nabór uzupełniający. Zgłaszać mogą się osoby z obszarów rewitalizowanych, które reprezentować będą:

• mieszkańców;
• właścicieli nieruchomości oraz gruntów;
• rady dzielnic;
• przedstawicieli organizacji pozarządowych, które zajmują się sferami związanymi z kulturą, edukacją, wsparciem społecznym oraz zagospodarowaniem przestrzeni.

Osoby chętne do reprezentowania mieszkańców podobszarów powinny złożyć formularz zgłoszeniowy oraz uzupełnioną listę poparcia uzupełnioną 20 podpisami pełnoletnich mieszkanek i mieszkańców omawianego obszaru. Natomiast osoby, które chciałyby reprezentować właścicieli nieruchomości, są zobowiązane do przedłożenia formularza zgłoszeniowego wraz z listą poparcia podpisaną przez co najmniej pięciu przedstawicieli swojej grupy interesariuszy.

Pozostali członkowie Komitetu Rewitalizacji zostaną rekomendowani przez grupy, które reprezentują.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Laboratorium Innowacji Społecznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni. Dokumenty można składać zarówno w formie papierowej do siedziby Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni znajdującej się przy ul. Żeromskiego 31, jak i online na adres rewitalizacja@lis.gdynia.pl.

Swoje kandydatury można zgłaszać do 9 lutego. Decyduje data wpływu.

GDYŃSKI KOMITET REWITALIZACJI – KADENCJA OD 1 LUTEGO

Członkostwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny – za działalność nie przysługuje wynagrodzenie. Trzecia kadencja rozpocznie się 1 lutego, a osoby wyłonione w naborze uzupełniającym dołączą do powołanego zespołu.

  • ikonaOpublikowano: 19.01.2024 09:44
  • ikona

    Autor: Ksenia Pisera (k.pisera@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 19.01.2024 16:25
  • ikonaZmodyfikował: Magdalena Czernek
ikona