Komitet Rewitalizacji

Zaczynamy nabór członków Komitetu Rewitalizacji II kadencji

Gdyński Komitet Rewitalizacji pierwszej kadencji // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Gdyński Komitet Rewitalizacji pierwszej kadencji // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

W piątek, 2 października, rozpoczyna się nabór na członków gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji. To ponad 20-osobowe gremium, które opiniuje i ocenia przebieg rewitalizacji, ale też zwraca uwagę na ważne zagadnienia z nią związane, jak np. sprzedaż alkoholu na terenach rewitalizacji.

Z końcem stycznia 2021 r. upływa pierwsza, trzyletnia kadencja gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji, powołanego przez Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni, w styczniu 2018 roku. Komitet jest forum dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi rewitalizacją; tworzą go przedstawiciele mieszkańców obszarów rewitalizacji, właścicieli i zarządców nieruchomości, organizacji pozarządowych, rad dzielnic, Rady Miasta oraz członkowie wskazani przez prezydenta miasta. Łącznie – do 25 osób.


Członkowie gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji w dniu odebrania nominacji od Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni // fot. Aleksander Trafas

- Rewitalizacja zakłada zmianę kompleksową: infrastrukturalną i społeczną. Angażuje wielu partnerów, uwzględnia wiele potrzeb, punktów widzenia i możliwości, stąd tak szeroki skład Komitetu Rewitalizacji – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, przewodniczący gdyńskiego Komitety Rewitalizacji. – Za nami prawie trzy lata wspólnego działania, podczas których padło wiele cennych uwag i rekomendacji, po które będziemy sięgać. Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji to zadanie rozpisane na lata 20017 – 2026. Na zaczynającą się w styczniu nową kadencję Komitetu Rewitalizacji przypadnie czas wejścia w fazę realizacji inwestycji takich jak przebudowa układu drogowego na terenie dawnej wsi Oksywie czy budowa Przystani Widna 2A na Witominie. Jak widać, przed nami wciąż wiele wyzwań.

- Szczególne znaczenie ma dla głos mieszkańców obszarów rewitalizacji, osób najbardziej nią zainteresowanych, bo dotyczy ich dzielnicy, osiedla, ulicy czy wręcz budynku, w którym mieszkają – dodaje Elżbieta Sierżęga, radna miasta, wiceprzewodnicąca komitetu. - Udział w pracach Komitetu Rewitalizacji to jedyna w swoim rodzaju okazja do bezpośredniego zaangażowania się w jedno z największych z przedsięwzięć prowadzonych obecnie przez gdyński samorząd.

Zadaniem Komitetu Rewitalizacji jest opiniowanie działań miasta oraz doradzanie prezydentowi Gdyni w sprawach związanych z rewitalizacją we wszystkich sześciu obszarach: zachodniej części dawnej dzielnicy Witomino – Radiostacja, części Oksywia, Babich Dołów, na osiedlach Meksyk i Pekin oraz w rejonie ulic Opata Hackiego – Zamenhofa na Chyloni.  


W czerwcu 2018 roku członkowie Komitetu Rewitalizacji odwiedzili wszystkie obszary rewitalizacji // fot. Aleksandra Dylejko

W marcu tego roku Komitet Rewitalizacji zdalnie podjął uchwałę opiniującą Gminny Program Rewitalizacji. Z oceny wynika, że GPR nie wymagana zmian.

To, w jaki sposób komitet pracuje – jak często jego członkowie się spotykają, gdzie i jakie tematy poruszają - zależy od ich decyzji. Jedną z pierwszych podjętych w tej kadencji była ta o odwiedzeniu wszystkich obszarów rewitalizacji, by na miejscu rozmawiać o jej przebiegu. Jedno z ubiegłorocznych posiedzeń odbyło się natomiast w nowo otwartej Przystani Opata Hackiego 33, na rewitalizowanym osiedlu ZOH.

Monika Domańska, stowarzyszenie Traffic Design: - Udział w Komitecie Rewitalizacji uważam za przejaw lokalnego aktywizmu. Ciekawym doświadczeniem jest praca w bardzo interdyscyplinarnym zespole złożonym m.in. z mieszkańców, urzędników, organizacji pozarządowych. Działając w Komitecie jesteśmy blisko decyzji i inwestycji, które w sposób trwały będą zmieniać oblicze znaczących części Gdyni – warto mieć w tym swój głos. To także idealna możliwość, aby zaprezentować swój osobisty punkt widzenia np. z perspektywy mieszkańca rewitalizowanej dzielnicy czy troski o przestrzeń publiczną.

Tę opinię potwierdza Sylwester Trzebiński, reprezentujący w komitecie Radę Dzielnic Babie Doły. – Spotkania komitetu dają pole do dyskusji i wymiany poglądów; uzasadniania swoich racji i przekonywania do nich. Dzięki temu ma się wpływ na otaczającą nas rzeczywistość - podkreśla. – Zachęcam mieszkańców do włączenia się w proces zmian w dzielnicach, to duża satysfakcja.


Spotkanie Komitetu Rewitalizacji w Przystani Opata Hackiego 33 // fot. Ilona Budzbon

Formularze zgłoszeniowe wraz z listami poparcia – dla przedstawicieli mieszkańców poszczególnych obszarów rewitalizacji (jedna osoba z każdego obszaru) oraz przedstawicieli właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji (trzy osoby) są załącznikami do tego tekstu; można je też znaleźć na stronie www.lis.gdynia.pl oraz www.gdynia.pl/bip/lis.

Laboratorium Innowacji Społecznych czekać będzie na wypełnione formularze wraz z listami poparcia do 22 października 2020 r. Należy przesłać je pocztą (na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, Gdynia 81-346) lub zeskanowane - pocztą elektroniczną (rewitalizacja@lis.gdynia.pl). Decyduje data wpływu. W razie nieskutecznego naboru – odbędzie się nabór uzupełniający.

Pozostali członkowie Komitetu Rewitalizacji rekomendowani będą przez grupy, które reprezentują – Radę Pożytku Publicznego, Radę Miasta, Rady Dzielnic do dnia 16 listopada. Swoich przedstawicieli wskaże też Prezydent Miasta Gdyni.

Członkostwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny – za działalność nie przysługuje wynagrodzenie.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 01.10.2020 15:05
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 07.10.2020 13:01
  • ikonaZmodyfikował: Małgorzata Omachel - Kwidzińska
ikona