Publikacje

Zajrzyj do BIP, przeczytaj notatki ze spotkań

W Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są notatki ze spotkań, jakie odbyliśmy z mieszkańcami obszarów rewitalizowanych.

Zapraszamy na stronę

http://gdynia.pl/bip/rewitalizacja,2231/raporty-i-sprawozdania,454345

1. raporty ze spacerów badawczych przeprowadzonych na Witominie
2. notatki ze spotkań z mieszkańcami Witomina, Oksywia, Babich Dołów i Meksyku
3. mapy sentymentalne Witomina, Oksywia i Chyloni