Aktualności

Estetycznie i bezpiecznie przy ulicy Arciszewskich

Przy ul. Arciszewskich pojawiły się elementy małej architektury i nowa zieleń, wybudowano miejsca parkingowe //fot. Ilona Budzbon

Przy ul. Arciszewskich pojawiły się elementy małej architektury i nowa zieleń, wybudowano miejsca parkingowe //fot. Ilona Budzbon

Nowe ławki, nowa zieleń i budowa miejsc postojowych to tylko trzy z wielu elementów, które czynią przestrzeń przy ulicy Arciszewskich na Oksywiu, w pobliżu cmentarza, przyjazną i bezpieczną. Mieszkańcy będą mogli z niej korzystać już wkrótce, po obowiązkowych odbiorach. Właśnie trwają tu ostatnie prace porządkowe.

Cmentarz przy parafii pw. św. Michała Archanioła na Oksywiu to najstarsza gdyńska nekropolia, miejsce spoczynku osób ważnych dla historii nie tylko Gdyni, ale całego regionu. Nic więc dziwnego, że codziennie odwiedza go nie tylko wiele osób opiekujących się grobami swoich najbliższych ale i turystów, którzy chcą zapalić świeczkę na grobie np. Antoniego Abrahama.

- Kościół i cmentarz to wizytówka naszej dzielnicy, przydałoby się zadbać o ich najbliższe okolice, czyli ul. Arciszewskich – mówili już na etapie przygotowania zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni mieszkańcy Oksywia. – Miejsca parkingowe, ławeczki, porządny przystanek autobusowy… Byłoby i ładnie, i wygodnie.

Obszar dawnej wsi Oksywie, na której terenie znajduje się ul. Arciszewskich, to teren objęty opieką konserwatora zabytków. To oznacza, że każda z przeprowadzanych tu inwestycji wymaga szczególnej troski, by uwzględnić zabytkowy charakter miejsca.

- Rewitalizacja, którą objęte jest Oksywie, to także przywracanie dawnej świetności miejscom zabytkowym, ważnym dla lokalnej społeczności – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – W czasie konsultacji zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji mieszkańcy bardzo mocno podkreślali potrzebę zadbania właśnie o to historyczne dziedzictwo Oksywia. Prace na placu przy ul. Arciszewskich, prowadzone w najbliższym sąsiedztwie najstarszego gdyńskiego kościoła, to jeden z wielu elementów całego katalogu działań rewitalizacyjnych, które zaplanowaliśmy i które sukcesywnie realizujemy.

Prace, o których mówi wiceprezydent Guć, właśnie dobiegają końca – trwają ostatnie porządki, a z nowej przestrzeni mieszkańcy będą mogli skorzystać gdy tylko zakończą się odbiory techniczne.

- Zagospodarowanie terenu przy ul. Arciszewskiech to kolejny etap zmian zaplanowanych w tej części Gdyni - podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.Cieszę się, że prace udało się przeprowadzić sprawnie i że w ich efekcie zyskaliśmy zupełnie nową jakość. Teraz jest to miejsce bezpieczne i estetyczne. Przestrzeń na Arciszewskich została bowiem zagospodarowana kompleksowo, a przede wszystkim zgodnie z sugestiami mieszkańców oraz obowiązującymi standardami dostępności.

Niezagospodarowany do tej pory teren między ul. Arciszewskich a ogrodzeniem cmentarza został utwardzony. Pojawiły się na nim elementy małej architektury: stojaki rowerowe, przysiadaki, ławki i kosze na śmieci. Posadzono 16 drzew, 772 krzewy, 150 sadzonek traw ozdobnych, 486 bylin oraz 787 m kw trawnika. Wyznaczono miejsce dla karawanu, dwa miejsca na punkty handlowe i dwa na kontenery na śmieci. Wygodny parking zyskają kierowcy: wybudowano 30 miejsc postojowych (w tym miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami), wyznaczono i wymalowano miejsce postojowe dla autokaru. Zmodernizowano też zatokę przystankową.

- Estetyzacja przestrzeni publicznej przy ul. Arciszewskich to coś, o co zabiegała także Rada Dzielnicy Oksywie więc bardzo się cieszę, że prace zostały zrealizowane i już wkrótce z ich efektów będą korzystać mieszkańcy – mówi Elżbieta Sierżęga, radna miasta, wiceprzewodnicząca gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji. – Rewitalizacja, którą prowadzimy na Oksywiu, to duża szansa dla dzielnicy bo z jednej strony umożliwia przeprowadzenie inwestycji, których oczekują mieszkańcy, z drugiej pozwala zwrócić jeszcze większą uwagę wszystkich gdynian na tę wyjątkową, bo najstarszą część naszego miasta.

Wiceprezydent Michał Guć przypomina, że uporządkowanie przestrzeni przy ul. Arciszewskich to część z całego katalogu zadań rewitalizacyjnych przewidzianych dla dawnej wsi Oksywie. Prace związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych przy ulicy Arciszewskich będą kontynuowane poprzez budowę ciągu pieszego wraz z murem oporowym w kierunku Placu Księdza Franciszka Blachnickiego, co wpłynie na wygodę poruszania się na newralgicznym odcinku ulicy w sąsiedztwie kościoła świętego Mikołaja Archanioła.

Do końca dobiegły również prace projektowe dotyczące sąsiedniej ulicy Makowskiego, która wraz z łącznikiem w postaci schodów w kierunku Arciszewskich skrocii ułatwi mieszkańcom poruszanie się po dzielnicy.

Na zmianę wizerunku i komfortu poruszania się po Oksywiu wpłynie również przebudowa skrzyżowań ulic Bosmańskiej, Pułkownika Dąbka, Dickmana i Kępa Oksywska. Zgodnie z założeniami, które po raz pierwszy szczegółowo przedstawiono mieszkańcom Oksywia w lipcu bieżącego roku, jedno ze skrzyżowań zostanie przebudowane na rondo, a drugie ulegnie zmianie pod kątem geometrii. Poprawi to bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.

Warto też przypomnieć, że wcześniej odnowiono elewację zabytkowej kamienicy przy ul. Arciszewskich 23.

Rewitalizacja Oksywia odbywa się w ramach projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 10.09.2019 11:34
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 10.09.2019 12:54
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona