Uchwały i Zarządzenia Prezydenta

Uchwały i zarządzenia

Zarządzenia wydane w sprawie rewitalizacji przez Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni oraz uchwały Rady Miasta Gdyni znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej.

http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/8580_110846.html?podk=8573

Tu też dostępne są - w formacie PDF:
1. diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Gdyni
2. raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

ikona