Zespół

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś mieszkańcem obszaru, który obejmuje Gminny Program Rewitalizacji - zostań naszym partnerem!
Jeśli nie mieszkasz na obszarze rewitalizacji, a chcesz się włączyć w proces - skontaktuj się z nami!Laboratorium Innowacji Społecznych
ul. Żeromskiego 31   Laboratorium Innowacji Społecznych
81-346 Gdynia

tel: 58 727 39 04
mail: rewitalizacja@lis.gdynia.pl


 

ZESPÓŁ 

Barbara Marchwicka
Barbara MarchwickaUrbanistka. Ukończyła Wydział Architektury i Urbanistyki na Politechnice Gdańskiej oraz studia podyplomowe „Zarządzanie rozwojem przestrzennym miasta"; była członkiem Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich. Od 2014 wiceprzewodnicząca zarządu Rady Dzielnicy Orłowo w Gdyni. Prywatnie interesuje się sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby jako formy przestrzennej organizującej miejską tkankę.
W LIS czuwa nad rewitalizacją Chyloni i Leszczynek.

Tel. 58 727 39 04
Mail: b.marchwicka@lis.gdynia.pl

 

Agnieszka Jurecka
Agnieszka JureckaUrbanistka, absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. Doświadczenie w planowaniu przestrzennym i w pracy w ramach struktur samorządowych zdobywała m.in. w Wydziale Urbanistyki Urzędu Miasta Gdyni oraz w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Równolegle współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi przy działaniach z zakresu projektowania partycypacyjnego z lokalnymi społecznościami oraz przy projektach tymczasowych instalacji w przestrzeniach publicznych.
W Laboratorium Innowacji Społecznych opiekuje się procesami rewitalizacji na obszarach północnych - Oksywiu i Babich Dołach.

Tel. 58 727 39 04
Mail: a.jurecka@lis.gdynia.pl

Monika Nowakowska
Monika NowakowskaKulturoznawczyni, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kulturą. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy metodą projektową oraz w tworzeniu, rozliczaniu i kontroli projektów, w tym finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynowała realizację projektów edukacyjnych, szkoleniowych i badawczych. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w sektorze prywatnym, pozarządowym, jak i w administracji publicznej.

Tel. 58 727 39 04
Mail: m.nowakowska@lis.gdynia.pl

Łukasz Browaczyk

Browarczyk

Absolwent filozofii oraz socjologii. Od lat związany z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze partycypacyjnego kształtowania systemowych rozwiązań w obszarze polityki społecznej dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Aktywny uczestnik tworzenia Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Zajmował się badaniami społecznymi. W latach 2009-2013 koordynator badania socjodemograficznego w województwie pomorskim, a także uczestnik badań i analiz rozwiązań społecznych w Koszalinie i województwie wielkopolskim oraz współautor raportów badawczych, a także publikacji branżowych.
Tel. 58 727 39 04
Mail: l.browarczyk@lis.gdynia.pl

 

 

  • ikonaOpublikowano: 05.05.2016 00:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 06.03.2020 14:04
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona