Przed nami Enea Ironman Gdynia - sprawdź zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej (05-07.08.2022) Przed nami Enea Ironman Gdynia - sprawdź zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej (05-07.08.2022)
Społeczeństwo

Wyciągnąć rękę w kryzysie

Grafika programu

Program "Kręgi na wodzie" realizuje MOPS w Gdyni

10.06.2022 r.

Bliscy osób zmagających się z kryzysem samobójczym mogą skorzystać ze wsparcia w ramach programu „Kręgi na wodzie – widzę, rozumiem, działam” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni. W jego zakresie znajdują się m.in. spotkania grup samopomocy czy warsztaty skierowane do gdyńskich szkół.   

- Stale staramy się rozszerzać ofertę wsparcia skierowaną do naszych mieszkańców. Program stanowi pionierskie na poziomie samorządu rozwiązanie, dzięki któremu osoby potrzebujące profesjonalnego wsparcia w tych szczególnie trudnych chwilach mogą je otrzymać. Mnogość działań w ramach programu pozwala na skuteczniejszą pomoc tym, których w różnym zakresie dotyka kryzys samobójczy – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Zeszłoroczna miejska konferencja w Konsulacie Kultury – 10 września w Światowy dzień zapobiegania samobójstwom // fot. archiwum MOPS

W ramach programu „Kręgi na wodzie” funkcjonują dwie grupy samopomocy – jedna skierowana do osób, które doświadczyły śmierci bliskiej  osoby z powodu samobójstwa oraz druga zrzeszająca bliskich osób mierzących się z kryzysem samobójczym. Spotkania pierwszej z nich odbywają się w pierwsze czwartki miesiąca o godz. 18:00 w Konsulacie Kultury (ul. Jana z Kolna 25), drugiej – w trzecie czwartki miesiąca o godz. 18:00 w formie online. Udział w spotkaniach możliwy jest bez uprzedniego zgłoszenia, grupy mają charakter otwarty.
- Nie prowadzimy psychoterapii, a moderujemy, czyli nakierowujemy osoby w danym temacie. Przychodzą do nas osoby na różnym etapie żałoby. Mówimy o tym, co ich czeka, co jest normalne, a kiedy pojawiają się symptomy świadczące o tym, że smutku jest za dużo i należałoby skorzystać z psychoterapii. Naszym głównym założeniem jest to, aby osoby uczestniczące w spotkaniach dzieliły się wzajemnie swoimi przeżyciami, doświadczeniem, były dla siebie wparciem – mówi Barbara Szymoniak-Wawrzyk, koordynator programu. 


Koordynator projektu Barbara Szymoniak-Wawrzyk// fot. nadesłane

Poza spotkaniami grup samopomocy, w ramach programu rodzice i bliscy osób dotkniętych kryzysem samobójczym mogą skorzystać z konsultacji suicydologa w formie jednorazowego spotkania lub dłuższej współpracy.
- Mają one na celu oswojenie osób doświadczających autodestrukcji bliskich  z tym tematem, wsparcie oraz przedstawienie oferty pomocowej z której osoby mogą korzystać. W ramach konsultacji najczęściej z rodzicami dzieci w kryzysach psychicznych wspieramy ich oraz towarzyszymy często w bardzo trudnej drodze zdrowienia ich dzieci lub przeżywania straty i żałoby – podkreśla Anna Andrzejewska-Cioch, koordynator programu.

Uczestnicy programu skorzystać mogą ze wsparcia psychologa, psychotraumatologa, psychoterapeuty czy terapii rodzinnej. W pomoc włączeni są również asystenci rodzin. Dodatkowo uruchomiony został telefon, który wykorzystywany jest najczęściej w chwilach, gdy potrzebna jest pomoc w trybie interwencyjnym.

Plakat programu "Kręgi na wodzie - widzę, rozumiem, działam"// fot. archiwum MOPS

Zakres „Kręgów na wodzie” obejmuje także działania profilaktyczne w gdyńskich szkołach, w tym szkolenia dedykowane kadrze nauczycielskiej, uczniom oraz ich rodzicom. W trakcie spotkań przekazywana jest wiedza na temat profilaktyki zachowań samobójczych oraz szeroko rozumianych kryzysów psychicznych.
- Program „Kręgi na wodzie – widzę, rozumiem, działam” prowadzony jest już od trzech lat. Jego celem jest wsparcie rodzin i bliskich osób dotkniętych kryzysem samobójczym. Przedsięwzięcie obejmuje między innymi organizację grup samopomocy oraz warsztatów, które dostarczają niezbędnej wiedzy na temat tego problemu, zachowania w jego obliczu czy sytuacjach interwencyjnych – mówi Katarzyna Stec, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.