Społeczeństwo

Dwie dekady wsparcia uzależnionych

Konferencja była częścią obchodów XX-lecia OPiTU

Przez dwadzieścia lat działalności Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni wsparł leczniczo 12 700 osób uzależnionych i siedem tysięcy członków ich rodzin. Nowe czasy stawiają nowe wyzwania, więc placówka stale się rozwija, poszerzając działalność. Innowacja, integracja i inspiracja to słowa, które najlepiej oddają charakter pracy placówki. Znalazły się też w tytule piątkowej konferencji, która jest częścią obchodów 20-lecia OPiTU.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni powstał 1 lipca 1998 roku. Rok później jako stażystka, wolontariusz, trafiła tu Katarzyna Wiśniewska - lekarka, psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii uzależnień.

- Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami zawsze była moim marzeniem – przyznaje. – Tutaj mogę to marzenie spełniać.

W OPiTU przeszła wszystkie zawodowe szczeble. Od dziewięciu lat jest dyrektorem. - Przez 20 lat ośrodek bardzo się zmienił, np. jeśli chodzi o program merytoryczny, który proponujemy pacjentom. Niezwykle się rozbudował, bo stawiamy na innowacyjne sposoby leczenia uzależnień – mówi dyrektor Wiśniewska. – Na początku terapeutami stawały się osoby, które same były uzależnione. Dziś zatrudniamy psychologów, lekarzy, pedagogów. Kończą odpowiednie kursy, zdobywając certyfikaty terapeuty uzależnień czy psychoterapeuty, większość ma dodatkowe kwalifikacje psychoterapeutyczne.

Misją OPiTU jest inicjowanie i realizowanie profesjonalnej profilaktyki i terapii. Prowadzi ją w trzech placówkach leczniczych: Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Poradni Leczenia Uzależnień. Ośrodek ma też dynamicznie rozwijający się Dział Profilaktyki.

W OPiTU pomocy szukać mogą osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, uzależnione behawioralnie, rodziny osób uzależnionych, w tym osoby doświadczające przemocy w rodzinie oraz osoby z tzw. Syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika.

Promujemy zdrowy styl życia, prowadzimy działania profilaktyczne, oświatowe i zdrowotne – wylicza Katarzyna Wiśniewska. – Od 2015 roku jesteśmy liderem w tworzeniu i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym, tworzymy i realizujemy Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016 – 2020.W ramach działalności leczniczej od momentu powstania ośrodka do końca roku 2017 pomocy leczniczej udzielono ok. 12 700 osobom uzależnionym i około 7000 osób z rodzin borykających się z tymi problemami.

Gdynia wspiera finansowo leczenie w ośrodku, w całości finansuje prowadzoną tu profilaktykę.

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień jest istotnym ogniwem w sieci partnerów, w sieci oparcia społecznego, jaką budujemy w Gdyni – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Powstał, bo mieliśmy w samorządzie przekonanie, że uzależnienia są realnym problemem i trzeba im przeciwdziałać. Od 20 lat ośrodek działa z sukcesem, stale otwierając nowe pola i zastanawiając się nad tym, jak można działać inaczej, lepiej. Gdy mniej więcej rok temu zaczynaliśmy się z panią dyrektor zastanawiać w jaki sposób uczcić dwie dekady funkcjonowania OPiTU oczywiste dla nas było, że chcemy spotkać się w gronie zarówno pracowników ośrodka, jak i jego współpracowników, by poruszyć kwestie związane z prowadzeniem terapii uzależnień. Tytuł konferencji „Innowacja, integracja, inspiracja – kierunki odpowiedzi na zjawisko uzależnień” doskonale oddaje to, czym jest OPiTU. Jego działalność to ciągły rozwój, ciągłe wymyślanie nowych form, nowego sposobu docierania do pacjentów, różnych sposobów pracy terapeutycznej. Za ten twórczy ruch chciałbym zespołowi podziękować. Mam nadzieję, że kolejne lata to będzie dalszy czas twórczego rozwoju, czas poszukiwania nowych rozwiązań. W imieniu władz Gdyni chcę państwu powiedzieć że cieszymy się, gdy w naszym mieście są wypracowywane nowe pomysły, wdrażane innowacje pozwalające skuteczniej działać na rzecz poprawy jakości życia i które stają się inspiracją dla innych miast.

Konferencja, którą odbyła się w piątek, 8 czerwca, w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, otworzyła pierwszy gdyński Tydzień Profilaktyki Uzależnień  (08.06. - 15.06.). W sobotę, 9 czerwca, w godz. 14 – 18 podczas „Gdyńskiego Magla Twórczego” w Parku Rady Europy w prowadzona będzie akcja informacyjno-edukacyjna na temat zagrożeń wynikających ze stosowania środków psychoaktywnych oraz dostępnego w mieście wsparcia.

Przez cały tydzień w Biurze Porad Obywatelskich Stowarzyszenia Ovum (ul. Traugutta 2) udzielane będą bezpłatne porady obywatelskie i prawne dla osób, które przez uzależnienie najbliższych doświadczają problemów natury obywatelskiej i prawnej. Porady udzielane będą od poniedziałku do środy w godz. 12 – 20, w czwartek i piątek w godz. 8-20. 

O działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni oraz udzielanym wsparciu można dowiedzieć się na http://opitu.pl

  • fot. Aleksander Trafas
  • Fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas
  • fot. Aleksander Trafas