Społeczeństwo

Dzięki inkubatorowi innowacji mistrzowie są wśród nas!

W ramach innowacji powstał podręcznik, w którym opisano dokładnie 80 czynności mistrzowskich, a także album na naklejki i przypinki zdobywane przez tych, którzy zdadzą egzamin

W ramach innowacji powstał podręcznik, w którym opisano dokładnie 80 czynności mistrzowskich, a także album na naklejki i przypinki zdobywane przez tych, którzy zdadzą egzamin

Coraz więcej tytułów mistrzowskich i coraz więcej osób, które mogą się nimi szczycić – rozwijana w gdyńskim inkubatorze innowacja jest już wykorzystywana w placówkach pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. „Mistrzowie są wśród nas” to jedyny w swoim rodzaju system motywacyjny oparty na sprawnościach harcerskich.

Projekt „Mistrzowie są wśród nas” wyrósł z doświadczeń Danuty Kłopockiej, prezes gdyńskiej Fundacji „Adapa” (prowadzącej aktywizację społeczną i zawodową dla osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, w tym z niepełnosprawnością intelektualną), a prywatnie mamy 29-letniego dziś mężczyzny z Autyzmem, wcześniej harcerki. Gdy pewnego dnia zrozumiała, że w szkole syn oceniany jest raczej za chęci niż faktyczną wiedzę pomyślała, że może warto w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną stosować metodę opartą na sprawnościach Baden – Powella. Bo one bardzo często nie zdają sobie sprawy z własnych możliwości.

I tak powstał system sprawności dotyczący codziennych czynności – takich, których można nauczyć się w domu, szkole czy w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Można być mistrzem kanapki, parzenia herbaty, worda, mopa, zgłaszania nieobecności, ksero, nożyczek czy przedstawiania się. Tytuły mają różny poziom trudności, by każdy znalazł mistrza dla siebie. Zasady są jasne i zrozumiałe. By zdobyć tytuł mistrza danej umiejętności, należy poprawnie wykonać pięć kroków, dokładnie opisanych i wyjaśnionych kandydatowi. Wykonanie trzech daje tytuł czeladnika.

Zdobywanie tytułu mistrza odbywa się podczas prawdziwego egzaminu. W ciągu roku są dwie sesje, przystąpienie do sprawdzianu jest dobrowolne. Wychowawcy podczas egzaminu nie pomagają, bo mimo że chodzi o pozytywną motywację, nie mogą całkowicie eliminować stresu.

Osoby z niepełnosprawnościami powinny mieć możliwość doświadczania takich samych emocji, jak osoby bez niepełnosprawności – zauważa Danuta Kłopocka. – Te same doświadczenia dają te same szanse na rozwój. 

Wypracowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Adapa projekt „Mistrzowie są wśród nas” został zgłoszony do inkubatora innowacji społecznych prowadzonego przez Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. Opracowania pod kątem wymagań podjęło się troje specjalistów: Danuta Kłopocka, Agnieszka Wróblewska, Łukasz Kamiński.  

Powstał podręcznik, w którym opisano dokładnie 80 czynności mistrzowskich, a także album na naklejki i przypinki zdobywane przez tych, którzy zdadzą egzamin.

Innowacja, wysoko oceniona, najpierw trafiła do testowania, a później do upowszechnienia. Dzięki Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych z podręczników korzystają wszystkie Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pomorskiem. - To dla nas duża radość, że organizacje, z którymi testowaliśmy „Mistrzów”, teraz pracują tym systemem – przyznaje Danuta Kłopocka. – Cieszymy się z każdej osoby, która przychodzi do nas z przypinkami jako dowód, że zdobyła gdzieś tytuł mistrzowski.

Wkrótce pojawić się może rozszerzona wersja podręcznika, bo opracowywane są nowe tytuły mistrzowskie. - Nad zasadami zdobycia tytułu „Mistrz zapinania zamka błyskawicznego” pracowała cała grupa studentów, z którymi mam zajęcia - mówi Danuta Kłopocka. – Zgodnie przyznawali, że to zaskakująco trudne zadanie.

***

Inkubator Innowacji Społecznych to projekt prowadzony przez Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni w partnerstwie z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA z Warszawy, Miastem Stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o. Skupia się na znalezieniu konkretnych rozwiązań dla problemów, z jakimi mierzą się m.in. osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 11.04.2019 13:00
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 11.04.2019 13:13
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona