Przed nami Enea Ironman Gdynia - sprawdź zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej (05-07.08.2022) Przed nami Enea Ironman Gdynia - sprawdź zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej (05-07.08.2022)
Społeczeństwo

Dzik w wielkim mieście

W mieście możemy spotkać dzikie zwierzęta // fot. Anna Dąbrowska

W mieście możemy spotkać dzikie zwierzęta // fot. Anna Dąbrowska

28.08.2018 r.

Jeśli nie chcemy mieć przed oknami dzików, nie dokarmiajmy ich – apelują strażnicy miejscy. Nie wykładajmy jedzenia, zamykajmy wiaty śmietnikowe, nie wysypujmy do ogrodu resztek z obiadu. Miasta stają się dla dzikich zwierząt barem z darmowym jedzeniem, które im tutaj łatwiej znaleźć niż w lesie.
 
W okresie od początku roku do dnia dzisiejszego Straż Miejska w Gdyni podjęła 700 interwencji dotyczących dzików grasujących na terenie zurbanizowanym, a także 95 dotyczących innych dzikich zwierząt.
 
- W przypadku spotkania z dzikiem należy zachować spokój i najlepiej ominąć zwierzę. Dzik  bez powodu nie zaatakuje człowieka. Gdy jesteśmy z psem trzeba jak najszybciej oddalić się z miejsca gdyż nasz pupil może sprowokować dzika do ataku, a w szczególności lochę z młodymi – mówi mł. straż. Leonard Wawrzyniak z gdyńskiej Straży Miejskiej. - Reagujemy na wszystkie zgłoszenia dotyczące dzików. Patrol przyjeżdża na miejsce w sytuacji zagrożenia, na przykład, gdy dzik wejdzie na teren szkoły, prywatną posesję lub gdy osoba zgłaszająca boi się zwierzęcia – podkreśla.
 


Ekopatrol edukuje mieszkańców poprzez prowadzenie pogadanek w przedszkolach, szkołach, spotkaniach z mieszkańcami, festynach rodzinnych oraz rozwieszając ulotki na temat dzików.
 
Zwierząt tych nie należy płoszyć ani dokarmiać. Ta ostatnia czynność jest główną przyczyną bytowania dzików w mieście. Chętnie korzystają one z darmowej stołówki jaką serwują im niektórzy mieszkańcy. Osoby takie są pouczane przez Straż Miejską.
 
Od 2016 do 2017 roku odłowiono i wywieziono w odległe tereny leśne 450 dzików z terenów zurbanizowanych. Jednak w obawie przed występującym od marca 2017 roku zagrożeniem we wschodniej Polsce chorobą ASF oraz obawy przed jej rozprzestrzenianiem się, Ministerstwo  Środowiska wydało decyzję zakazującą przesiedlania odłowionych dzików. Kategoryczny zakaz wprowadzono w sierpniu 2017 r. nie wskazując co robić z odłowionymi dzikami. Nowe zapisy ustawy o prawie łowieckim z grudnia 2017 niewiele zmieniły.
 
- W dalszym ciągu obowiązuje rygorystyczny zakaz przemieszczania odłowionych dzików. Spadła więc liczba odłowień, a na terenie zurbanizowanym odstrzał prowadzony jest sporadycznie, wyłącznie dla osobników agresywnych, bytujących w miejscach gdzie są warunki bezpiecznego odstrzału – tłumaczy Zdzisław Kobyliński, naczelnik wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Urzędzie Miasta Gdyni.
 
W zależności od obszaru miasta za odławianie dzików odpowiedzialne są różne jednostki. Kontakt do nich można znaleźć na załączonej mapie: