Społeczeństwo

Elektromobilność #wGdyni - konsultacje w InfoBoxie

Elektromobilna Gdynia // fot. Sławomir Okoń

Elektromobilna Gdynia // fot. Sławomir Okoń

16.08.2020 r.

Od 30 lipca trwają konsultacje społeczne dotyczące „Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Miasta Gdyni do roku 2035”. Projekt ma wskazać kierunki oraz cele określające rozwój elektromobilności w mieście w ciągu najbliższych kilkunastu lat. W związku z tym Wydział Strategii Urzędu Miasta Gdyni zaprasza wszystkich mieszkańców na wtorkowe spotkanie do Gdynia InfoBoxu.

Największym potencjałem Gdyni są jej mieszkańcy, dlatego też Wydział Strategii Urzędu Miasta Gdyni chce, aby mieli aktywny udział w procesie tworzenia tak ważnego dla przyszłości miasta dokumentu. W związku z tym zaprasza wszystkich gdynian, którzy chcieliby podzielić się swoimi opiniami i uwagami na temat rozwoju elektromobilności w mieście, na spotkanie we wtorek, 18 sierpnia o godzinie 16:30 do InfoBoxu (ulica Świętojańska 30).

Realizacja strategii przyczyni się do dalszego rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego i wzrostu mobilności mieszkańców z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu, co wpłynie między innymi na ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poziomu hałasu w mieście oraz poprawi jakość życia gdynian.

Docelowo strategia będzie również służyć realizacji celów wynikających między innymi z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Dokument ten powstaje dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spotkanie w infoBoxie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad związanych z pandemią COVID-19. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie ze sobą maseczek ochronnych.

Więcej informacji o konsultacjach znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce „Inne - Komunikaty" oraz na stronie www.2030.gdynia.pl.