Społeczeństwo

Gdynia w sieci UNESCO: rozmawiamy o edukacji

W ustanowionym przez UNESCO w 2018 roku Międzynarodowym Dniu Edukacji, czyli 24 stycznia, po raz pierwszy spotkał się gdyński zespół czuwający nad realizacją w praktyce idei miasta uczącego się.// fot. Aleksander Trafas

W ustanowionym przez UNESCO w 2018 roku Międzynarodowym Dniu Edukacji, czyli 24 stycznia, po raz pierwszy spotkał się gdyński zespół czuwający nad realizacją w praktyce idei miasta uczącego się.// fot. Aleksander Trafas

W ustanowionym przez UNESCO w 2018 roku Międzynarodowym Dniu Edukacji, czyli 24 stycznia, po raz pierwszy spotkał się gdyński zespół czuwający nad realizacją w praktyce idei miasta uczącego się. Od lipca 2019 bowiem Gdynia, jako pierwsze miasto w Polsce, jest członkiem Globalnej Sieci Miast Uczących się UNESCO.
 
Aplikowaliśmy do Globalnej Sieci Miast Uczących się UNESCO, by pobierać z niej idee i pomysły dotyczące tego, co jeszcze możemy w Gdyni zrobić dla podniesienia jakości życia mieszkańców w kontekście uczenia się przez całe życie – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. -  Z kolei dla przedstawicieli jednostek miasta i organizacji pozarządowych to także doskonała okazja do wspólnego namysłu nad tym, jak zachęcać gdynian do ciągłego rozwoju; jak sprawić by chęć rozwijania się i uczenia stała się ważnym elementem ich codzienności.

Jakość życia zależy od edukacji – formalnej i nieformalnej. Poziom formalny to oczywiście system kształcenia w placówkach edukacyjnych wszystkich typów i na wszystkich poziomach, nieformalny – to działania budujące aktywność, relacje, więzi, zachęcające do działania i tworzenia. To procesy włączające, wsparcie organizacji pozarządowych i przedsiębiorczości, dostęp do kultury.Potwierdzeniem jakości działań podejmowanych na rzecz stałego rozwoju mieszkańców było przyjęcie Gdyni w roku 2019 – jako pierwszego miasta w Polsce – do Światowej Sieci Miast Uczących się UNESCO (Global Network of Learning Cities). Zawiązała się w roku 2015, dziś skupia 225 miast z 53 krajów ze wszystkich kontynentów. Jej celem jest kształtowanie polityki miast członkowskich opartej na wizji wspierania rozwoju edukacji formalnej i nieformalnej mieszkańców, obejmującej wszystkie ich grupy na każdym etapie życia. W Gdyni w budowanie i rozwijanie ofert dla mieszkańców i z mieszkańcami zaangażowane są m.in. Laboratorium Innowacji Społecznych, Centrum Aktywności Seniora, Wydział Kultury Urzędu Miasta, Wydział Edukacji Urzędu Miasta, Biblioteka Gdynia, Centrum Nauki Experyment, Gdynia Rodzinna, Gdyńskie Centrum Sportu. I to ich przedstawiciele spotkali się w piątek, 24 stycznia – w Międzynarodowy Dzień Edukacji UNESCO – by zastanowić się nad możliwościami stałego rozwijania w Gdyni idei miasta uczącego. W grudniu specjalny zespół powołał Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

- Nasze zadanie polega na wzmocnieniu wątków uczenia się przez całe życie w politykach miasta – wyjaśnia wiceprezydent Michał Guć, przewodniczący zespołu ds. realizacji idei miasta uczącego się. - Mamy bardzo szeroką ofertę różnego rodzaju zajęć edukacyjnych kierowaną do wszystkich grup mieszkańców. To oferta  instytucji miejskich, ale też organizacji pozarządowych. Dzięki pracom tego zespołu chcemy tę ofertę jeszcze poszerzyć, by w jeszcze lepszym stopniu odzwierciedlała oczekiwania mieszkańców. Jestem przekonany że realizacja pomysłów, które już mamy, zachęci gdynian do pogłębiania swojej wiedzy, kontynuowania edukacji.- Przeanalizowanie tego, co dzieje się w mieście w kontekście edukacji formalnej i nieformalnej jest niezmiernie ważne dla wszystkich instytucji miejskich, organizacji pozarządowych i fundacji – nie ma wątpliwości Maja Wagner, naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni. - Wydarzenia, warsztaty, cykle spotkań czy wykłady są organizowane w wielu przestrzeniach miasta. Spotkania w szerokim gronie dają nam okazję zapoznać się z całym wachlarzem wydarzeń kierowanych do mieszkańców. Mamy nadzieję, że uda nam się przeanalizować grupę odbiorców, zobaczyć gdzie są luki, określić którymi grupami powinniśmy się jako miasto bardziej zaopiekować i zdiagnozować, czy wszystkie obszary naszego miasta mają dostęp do edukacji nieformalnej.
 
W październiku 2019 Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia wziął udział w międzynarodowej konferencji Miast Uczących się UNESCO. W imieniu gdyńskiego samorządu podpisał deklarację - zobowiązanie do zwiększenia włączenia i działań edukacyjnych poprawiających jakość życia mieszkańców i społeczności lokalnych w nadchodzących latach.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 24.01.2020 16:26
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 24.01.2020 16:33
  • ikonaZmodyfikował: Małgorzata Omachel - Kwidzińska
ikona