Społeczeństwo

KLIMATyczne Centrum na dwóch kolejnych ulicach Gdyni

Rewitalizacja ulic Żwirki i Wigury oraz Obrońców Wybrzeża odbędzie się w ramach projektu KLIMATyczne Centrum // fot. mat. własne

Rewitalizacja ulic Żwirki i Wigury oraz Obrońców Wybrzeża odbędzie się w ramach projektu KLIMATyczne Centrum // fot. mat. własne

Ulice Żwirki i Wigury oraz Obrońców Wybrzeża, pomiędzy ulicami Świętojańską i Władysława IV, zmienią swój charakter. Zostaną całkowicie przebudowane zgodnie z założeniami projektu KLIMATyczne Centrum. Oznacza to nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. Przestrzeń przyjazną pieszym dzięki nowym chodnikom, a także uporządkowanie parkowania z jednoczesnym uspokojeniem ruchu.
 
Obecnie śródmieście Gdyni poddawane jest znaczącym zmianom. Niedawno rozpoczęte prace przy przebudowie ul. Starowiejskiej i Abrahama, budowa trzeciego i tym samym ostatniego etapu Parku Centralnego czy przygotowywane wzbogacenie małej architektury na uwielbianym Bulwarze Nadmorskim zmienią charakter bardzo popularnych miejsc w naszym mieście. To działania, których ostateczny efekt będzie efektem synergii szeregu działań inwestycyjnych i zmieniających nawyki i postrzeganie przestrzeni w ścisłym centrum miasta. Do takich zaliczają się przygotowywane zmiany ulic Żwirki i Wigury, a także Obrońców Wybrzeża.
 
– Transformacja przestrzeni, szczególnie centrów miast, jest działaniem ciągłym. Zmieniająca się rzeczywistość i potrzeby potrafią redefiniować pierwotne założenia. Dzisiaj z pełnym przekonaniem wspieramy procesy, które są odpowiedzią na wyzwania klimatyczne. Infrastruktura i zmiany z nią związane to jeden z elementów, który buduje nasze zachowania – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.


Zmiany w ostatnim roku to m.in. wdrożenie bez emisyjnego taboru elektrobusów, zachęta w postaci dotacji na zakup rowerów elektrycznych czy realizacja nowych buspasów. Wśród zmian infrastrukturalnych wewnątrz dzielnic kluczowe znaczenie będzie miała zieleń.
 
– Projekt Klimatyczne Centrum jest działaniem wielowymiarowym, którego celem jest zmiana naszych codziennych nawyków, ale jest również odpowiedzią na wyzwania związane ze wzmacnianiem procesów ekologicznych. Tylko w przestrzeni dwóch fragmentów ulic planujemy nasadzenie niemal 60 nowych drzew, a także 700 krzewów i 1000 bylin. Wybór procedury „zaprojektuj i wybuduj” jest wynikiem wyzwań rynkowych, a także precyzyjnie przygotowanych wytycznych realizacyjnych – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Zmiany, które czekają dwie ulice, poza nowymi nasadzeniami zieleni to m.in.:

  • przebudowa pasów jezdni do dwóch (jednym w każdym kierunku) o szerokości 2,75 m,
  • stworzenie chodników o szerokości od 2,6 m do 4 m,
  • odkrycie w ciągu historycznym ul. Abrahama kamiennej kostki,  natomiast przejścia dla pieszych przez będą wykonane z kostki kamiennej ciętej, płomieniowanej - przyjaznej zarówno pieszym jak i osobom z niepełnosprawnością, zgodnie ze Standardami Dostępności.Przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Świętojańskiej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i zbudowane z nawierzchni chodnikowej dla podkreślenia pierwszeństwa pieszych. W wyznaczonych miejscach wykonane zostaną zatoki do parkowania równoległego. Zatoki wyznaczono z aktualnej jezdni, chodniki będą wolne od wystających fragmentów zaparkowanych pojazdów i wysiadanie będzie wygodniejsze.

Ruch rowerowy na obu ulicach będzie odbywał się w ruchu ogólnym - po jezdni. Zaprojektowano wygodne i bezpieczne zjazdy z istniejących ciągów rowerowych wzdłuż ul. Władysława IV. Przestrzeń zostanie wzbogacona o szereg ławek i przestrzeni do odpoczynku.

Za realizację odpowiada Wydział Inwestycji Urzędu Miasta, a oferta została umieszczona na Platformie Zamówień Publicznych UM. Projekt powstawał przy ścisłej współpracy z Wydziałem Ogrodnika Miasta. Zakończenie prac planowane jest na 2023 rok.

  • ikonaOpublikowano: 15.07.2022 15:05
  • ikona

    Autor: Dawid Kowalski (d.kowalski@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 15.07.2022 15:28
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona