UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
Społeczeństwo

Laboratorium Innowacji Społecznych: od pięciu lat dla Gdyni

W bliskim kontakcie i przy mocnym zaangażowaniu mieszkańców, we współpracy z innymi jednostkami miejskimi i organizacjami pozarządowymi, pracujemy dla Gdyni, wprowadzając nowe i nowatorskie rozwiązania w dziedzinie społecznej.

W bliskim kontakcie i przy mocnym zaangażowaniu mieszkańców, we współpracy z innymi jednostkami miejskimi i organizacjami pozarządowymi, pracujemy dla Gdyni, wprowadzając nowe i nowatorskie rozwiązania w dziedzinie społecznej.

01.03.2021 r.

Budżet Obywatelski, rewitalizacja i domy sąsiedzkie w Przystaniach. Konsultacje społeczne, inkubator innowacji społecznych i UrbanLab.  Wymiennikownia, aktywizacja społeczno-zawodowa i rozwój usług społecznych. Projekty, inicjatywy, pilotaże, testy i przede wszystkim trwałe, systemowe rozwiązania wspierające rozwój Gdyni. A wszystko to sprowadza się do trzech słów: Laboratorium Innowacji Społecznych. Od pięciu lat - od marca 2016 roku - w bliskim kontakcie i przy mocnym zaangażowaniu mieszkańców, we współpracy z innymi jednostkami miejskimi i organizacjami pozarządowymi, pracuje dla Gdyni, wprowadzając nowe i nowatorskie rozwiązania w dziedzinie społecznej.

- Sięgnijmy do początków, czyli do roku 2012 - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, pomysłodawca tego przedsięwzięcia. - To wtedy w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym obok modułów IT, biotechnologii czy designu powstał moduł innowacji społecznych. Był naturalną konsekwencją sposobu, w jaki już wtedy myśleliśmy w Gdyni o innowacjach: o rozwiązaniach, które mają bazować nie tylko na technologii. Dostrzegliśmy ogromny potencjał w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań społecznych, mocno zakorzenionych w potrzebach miasta, jego mieszkańców i mieszkanek.


Kierowanie modułem powierzono Aleksandrze Markowskiej.

– Słowo „moduł” w nazwie odzwierciedlało nasze przekonanie, że potencjał innowacyjny możemy odkryć praktycznie wszędzie, że chcemy sieciować osoby z twórczym podejściem, działać w szerokim miejskim partnerstwie, inicjować zmiany i wprowadzać je w życie – mówi Aleksandra Markowska, dziś dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych. – I choć minęło prawie 10 lat, a moduł innowacji społecznych PPNT rozwinął się tak bardzo, że w 2016 roku wyodrębnił się w Laboratorium Innowacji Społecznych, to najważniejsze się nie zmieniło. Jesteśmy odważni w poszukiwaniu rozwiązań, dzięki którym w mieście żyje się lepiej i we wprowadzaniu ich w życie. Działamy w szerokim miejskim partnerstwie, szukamy inspiracji w kraju i za granicą. Przede wszystkim jednak jesteśmy w stałym kontakcie z gdyniankami i gdynianami, bo wszystkie nasze działania ich angażują. Budżet Obywatelski, Gdynia OdNowa - duży, wieloletni proces rewitalizacji, docierający do dzielnic o szczególnych potrzebach, konsultacje społeczne, działalność Przystani – wraz z prowadzonymi przez Laboratorium centrami sąsiedzkimi, UrbanLab Gdynia - eksperyment wdrożeniowy polegający na szukaniu odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoją miasta - nie udałoby się, gdyby nie zaangażowanie mieszkańców: ich udział, obecność i dialog, dzięki któremu razem zmieniamy Gdynię.


W latach 2012-2013 pierwsze działania modułu innowacji społecznych dotyczyły wspierania rozwoju działań z zaangażowaniem gdyńskich seniorów, w postaci realizacji spacerów badawczych czy też pierwszego w Polsce badania panelowego zbierającego potrzeby starszej grupy mieszkańców. Dużą inspiracją na tym etapie była współpraca z gdyńskimi instytucjami oraz fundacją „Stocznia” z Warszawy.To był także czas wspierania procesów społecznych tworzonych w rejonie ulic Opata Hackiego–Zamenhofa w Chyloni, nawiązywania współpracy międzynarodowej i realizacji (przy wykorzystaniu funduszy szwajcarskich) przeznaczonego dla młodzieży projektu „Wymiennikownia”. Prowadzone w jego ramach zajęcia i warsztaty dla młodych ludzi zaowocowały poznaniem potrzeb tego środowiska i zbudowaniem trwałych relacji. Co więcej, na potrzeby młodzieży miasto przekazało budynek dawnej wymiennikowni ciepła przy ul. Kartuskiej 20B. Gruntownie przebudowany, otwarty w roku 2014 jest miejscem w całości tworzonym przez młodzież i dla młodzieży. To oznacza, że w grafiku znajdują się tylko takie zajęcia, których oczekują bywalcy WM, a wśród prowadzących są młodzi ludzie chętni do dzielenia się swoimi pasjami z rówieśnikami. No i przede wszystkim: sam budynek zaaranżowano zgodnie ze wskazówkami młodzieży uczestniczącej w pracach projektowych poprzedzających przebudowę.

W październiku 2020 roku Wymiennikownia skończyła siedem lat.


 
Rok 2014 zaowocował uruchomieniem pracowni na parterze Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. To przestrzeń spotkań i aktywności miejskiej. Doświadczenia z działalności tego miejsca przełożyły się na myślenie o późniejszym tworzeniu idei centrów sąsiedzkich czy też UrbanLabu z ofertą UrbanCafe. Rok ten postawił przed innowatorami społecznymi z PPNT także nowe wyzwanie - nawiązanie kontaktu z gdyńskimi radami dzielnic i wsparcie głosowania w pierwszej edycji gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego, od następnego roku procesu już w całości koordynowanego przez moduł innowacji. W 2014 roku można było głosować na 234 projekty. Do realizacji ostatecznie trafiło 41, a frekwencja przekroczyła 17 proc.

- Przez tych siedem lat gdyński Budżet Obywatelski bardzo się zmienił – zauważa Marta Wieczorek, kierownik Działu Diagnoz i Partycypacji LIS. - To wynik ciągłego namysłu i rozmowy z mieszkańcami o tym, co powinno się w BO rozwijać. To także wynik silnego zaangażowania w proces między innymi energii mieszkańców, radnych dzielnic czy doświadczeń miejskich urzędników – co roku z zaangażowaniem oceniających a następnie realizujących projekty, których przybywa. Dużą zmianą było wprowadzenie do BO kategorii projektów miękkich, dzięki czemu – w moim przekonaniu – stał się on kompletny. Istotny wpływ na to, jak BO ewoluuje, ma gdyńska Rada ds. Budżetu Obywatelskiego. Tworzą ją. m.in. autorzy projektów – praktycy Budżetu Obywatelskiego, co mocno przekłada się na jej pracę.


22 lutego zakończyło się przyjmowanie projektów do tegorocznej edycji BO. Gdynianki i gdynianie zgłosili rekordową liczbę 382 pomysłów.

Więcej: bo.gdynia.pl

Rok 2015 to początek intensywnych prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji - diagnozą sytuacji gdyńskich dzielnic i wskazaniem tych obszarów, w których nagromadzenie problemów społecznych i infrastrukturalnych jest tak duże, że potrzeba tam interwencji i zmiany. Proces ten obejmował zarówno znalezienie obszarów wymagających szczególnego wsparcia (w Gdyni okazały się to nie całe dzielnice, ale ich fragmenty), ale też długofalowy dialog z gdyńskimi społecznościami czy wspólnotami, jak wspólny namysł nad rozwiązaniami w szerokim gronie instytucji i organizacji. W 2017 roku Rada Miasta Gdyni jednogłośnie przyjęła Gminy Program Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017–2026, wskazujący sześć obszarów rewitalizacji. Dla każdego z nich w dokumencie zapisano katalog działań dokładnie odpowiadający jego potrzebom. To zadania zarówno społeczne, jak i inwestycyjne. Co ważne, GPR powstał i cały czas jest realizowany w efekcie spotkań i konsultacji z mieszkańcami każdego z obszarów rewitalizacji, a zaplanowane zmiany odzwierciedlają oczekiwania lokalnej społeczności. Ten bliski kontakt z mieszkańcami utrzymywany jest do dziś, bo koordynujące rewitalizację Laboratorium Innowacji Społecznych konsultuje z nimi projekty i zakresy inwestycji.

- To dla nas bardzo ważne, bo dzięki temu mieszkańcy poznają większy kontekst planowanych zmian, ich uwarunkowania i konsekwencje – podkreśla Barbara Marchwicka, kierownik Sekcji Użytkownika w Dziale Inwestycji LIS. – Buduje poczucie współodpowiedzialności za sąsiedztwo, tworzy przestrzeń do działania, adekwatną do możliwości poszczególnych mieszkańców. Włączenie się ten proces może przynosić sporo przyjemności i dumy. Dlatego m.in. organizujemy konkursy dla organizacji pozarządowych, które z jednej strony mają zmieniać przestrzenie wspólne, z drugiej – angażować w te zmiany mieszkańców. Nieustannie szukamy przy tym sojuszników i partnerów - spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, ale też organizacji pozarządowych. Z myślą o tych ostatnich organizujemy konkury, dzięki którym możemy zorganizować spotkanie mieszkańców z profesjonalistami z różnych dziedzin, np. designu, teatru czy edukacji obywatelskiej. Rozwijamy też fundusz sąsiedzki, w którym zgłaszane nam potrzeby mikrodziałań lub mikroinwestycji mają, w dość nieskomplikowanej procedurze, szansę na realizację.

   

- Gdyński Program Rewitalizacji to zarówno działania społeczne, jak i inwestycyjne podejmowane przez Laboratorium Innowacji Społecznych. LIS występuje w charakterze nie tylko realizatora poszczególnych działań, ale także koordynatora całego procesu, we współpracy z gdyńskimi instytucjami, organizacjami, a także, działającym od 2018 roku Komitetem Rewitalizacji – podkreśla Agnieszka Jurecka, kierownik Sekcji GPR w Dziale Inwestycji LIS.

W roku 2020 rewitalizacja osiedla Zamenhofa–Opata Hackiego z budową Przystani Opata Hackiego 33 została nagrodzona w konkursie Modernizacja Roku.

Więcej: lis.gdynia.pl/rewitalizacja

1 marca 2016 roku powstało Laboratorium Innowacji Społecznych.

– To czas narodzin i układania się nowej struktury, a także m.in. na przygotowania do rozpoczęcia realizacji trzech dużych projektów społecznych finansowanych ze środków unijnych: Gdyńskiego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej „Pracownia”, Rozwoju Usług Społecznych w Gdyni oraz projektu inkubowania innowacji społecznych „Innowacje na ludzką miarę” – przypomina Katarzyna Ziemann, zastępca dyrektora LIS. – Projekt RUS jest bezprecedensowy jeśli chodzi o skalę partnerstwa, jakie zawiązało się na rzecz budowy sieci usług społecznych, „Pracownia” to z kolei nasz najdłuższy projekt o charakterze społecznym: zakończy się we wrześniu 2022 roku.

Gdyński System Aktywizacji Społeczno–Zawodowej „Pracownia” (prowadzony w partnerstwie gdyńskich organizacji i instytucji z LIS jako liderem w imieniu gminy Gdynia) daje uczestnikom borykającymi się z różnymi trudnościami bezpłatne wsparcie specjalistów dokładnie dopasowane do ich potrzeb i realną szansę na życiową zmianę. Do końca stycznia br. z oferty projektu skorzystało 403 uczestników i uczestniczek, a 180 z nich podjęło pracę. Z kolei 175 - to osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.518 osób wzięło udział w zakończonym we wrześniu 2020 roku projekcie „Rozwój Usług Społecznych w Gdyni”. Dzięki wsparciu organizacji trzeciego sektora przez trzy lata nie tylko zaktywizowano mieszkańców, ale wzmocniono cały system gdyńskich placówek wsparcia dziennego. Zajęcia w ramach projektu odbywały się w 18 miejscach: placówkach wsparcia dziennego i przystaniach. Pięć z nich zlokalizowanych było na terenach rewitalizowanych – chodzi tu m.in. o centra sąsiedzkie w Przystani Śmidowicza 49 na Oksywiu oraz Przystani Opata Hackiego 33 w Chyloni. Laboratorium Innowacji Społecznych projekt dał silną podwalinę pod nawiązanie relacji z mieszkańcami i mieszkankami dzielnic północnych oraz budowanie oferty Przystani Śmidowicza 49.

Projekt „Innowacje na ludzką miarę” – inkubator innowacji społecznych doczekał się swojej kontynuacji w roku 2020. Obecnie wspierane są pomysły z potencjałem wprowadzenia realnej zmiany w życiu osób z różnych powodów zagrożonych wykluczeniem. W pierwszym naborze innowatorzy z całej Polski złożyli aż 146 pomysłów, rozwijanych będzie 56 z nich.
 

- Pierwsza edycja inkubatora, którą prowadziliśmy już od roku 2016, a do 2019 w partnerstwie ze „Stocznią”, pokazała, że praca nad innowacjami społecznymi metodą ich inkubowania od pomysłu do wdrożenia daje doskonałe efekty. Przykładem niech będzie fakt, że rozwinięta w ten sposób innowacja „Oswajanie dorosłości” gdyńskiej fundacji „Dom Marzeń” dotarła do finału europejskiej nagrody „Innowacje w Polityce” -  podkreśla Katarzyna Ziemann.


Więcej: www.aktywizacjawgdyni.pl, www.lis.gdynia.pl – zakładka „Projekty”.

Pierwsze gdyńskie konsultacje społeczne, przeprowadzone w oparciu o uchwałę Rady Miasta, LIS przeprowadził w roku 2017. Dotyczyły urządzenia Parku Centralnego. Mieszkańcy mogli wówczas wziąć udział w otwartym spotkaniu w Urzędzie Miasta i spacerach badawczych na terenie planowanej inwestycji, wypełniali formularz konsultacyjny. W następnych latach LIS prowadził konsultacje dotyczące zarówno rozwiązań drogowych w konkretnych dzielnicach (Dąbrowa, Grabówek) czy przyszłości najstarszej gdyńskiej ulicy (zmiany ul. Starowiejskiej), jak i sposobu połączenia sąsiadujących dzielnic (ul. Strzelców w Małym Kacku i Buraczanej na Karwinach).

- Konsultacje społeczne, dialog z mieszkańcami - to działania wszyte w DNA naszej instytucji. To zawsze proces skrojony na miarę, z uwzględnieniem specyfiki każdego projektu i celu, któremu służą, a także wymagający od nas za każdym razem korzystania z wypracowanej formuły komunikowania się z mieszkańcami i mieszkankami - podkreśla Aleksandra Dylejko, kierownik działu komunikacji LIS. - Tam, gdzie chodzi o projektowanie przestrzeni, zapraszamy na warsztaty. Gdy chodzi o zmiany w ruchu, pytamy o opinie. Zorganizowaliśmy również  pierwsze gdyńskie wysłuchanie publiczne. Podczas każdych konsultacji staramy się jednak robić coś więcej: zmotywować mieszkańców do zastanowienia się dlaczego rozwiązanie, którego ktoś nie jest zwolennikiem, mogłoby być dobre. W trwającym właśnie Gdyńskim Dialogu o Klimacie nakłaniamy mieszkańców do skupienia się na tym, co sami mogą zrobić, by poprawić jakość gdyńskiego klimatu. Za każdym razem stawiamy pytanie, w jaki sposób docierać do gdynian i gdynianek z wiedzą na temat procesów konsultacyjnych, jak skutecznie komunikować działania, aby wiedziało o nich jak najwięcej osób – także wykluczonych cyfrowo. To ogromny zasób dla miasta: wiedzieć, czego mieszkańcy potrzebują lub jaki wysiłek mogą podjąć na rzecz konkretnej zmiany.


Więcej: https://lis.gdynia.pl/konsultacje-i-badania/

Rok 2018 upłynął pod znakiem parapetówek w gdyńskich Przystaniach - miejscach międzypokoleniowej integracji, spotkań i sąsiedzkiej aktywności. Jako pierwsza mieszkańców zaprosiła Przystań Lipowa 15 (w której w tym samym roku otworzył się Miejski Klub Seniora „Wielki Kack”), a zaraz po niej: Śmidowicza 49 i Chylońska 237. W maju 2019 podwoje otworzyła Przystań Opata Hackiego 33. Przystanie, a w nich domy sąsiedzkie, szybko zyskały stałych odwiedzających, z których wielu jest jednocześnie twórcami ich oferty. W działających w ramach Przystani centrach sąsiedzkich mieszkańcy prowadzą zajęcia dla sąsiadów, dzieląc się doświadczeniami i zarażając pasjami. Przystanie to miejsca łączące wiele funkcji - w zależności od lokalizacji i potrzeb mieszkańców znajdują się w nich kluby seniora, mediateki / biblioteki, dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej, placówki wsparcia dziennego, punkty obsługi mieszkańca, siedziby rad dzielnic, funkcje zdrowotne, sportowo-rekreacyjne, edukacyjne, a w każdej, bez względu na lokalizacje – przestrzenie sąsiedzkie. Na ten moment najbogatsza jest oferta otwartej we wrześniu 2020 roku Przystani Śmidowicza 49. Ma ona sale do spotkań i warsztatów, salę sąsiedzką, salę fitness i gimnastyczną. Na mieszkańców czeka tam również duży, zielony dziedziniec z miejscem do wypoczynku i aktywności sportowych. O to, by centra sąsiedzkie spełniały oczekiwania sąsiadów, dbają animatorzy z wraz z obsługą administracyjną LIS.

- Jesteśmy osobami, które uwielbiają pracować z ludźmi – mówi Martyna Winnicka, kierownik Działu Przestrzeni Społecznych LIS. - Cała nasza działalność jest skierowana właśnie do nich, ale my również z niej czerpiemy, przede wszystkim niesamowitą energię oraz nieustającą chęć do działania. Drzwi domów sąsiedzkich są otwarte dla każdego, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Nasze działania prowadzimy w ciągłym dialogu z mieszkańcami i mieszkankami, potrafimy słuchać, wspierać i wzmacniać podejmowane przez mieszkańców inicjatywy. Pracujemy w oparciu o zasadę, że działalność Przystani powinna odpowiadać na potrzeby lokalne danych społeczności, ale także na otaczającą nas rzeczywistość. Stąd, w obliczu pandemii i zawieszonej działalności domów sąsiedzkich, wykorzystujemy intensywnie ostatni czas, aby działania sąsiedzkie prowadzić w przestrzeni online, a także przygotowujemy się do dużego badania, do udziału w którym już zapraszamy, gdzie razem z mieszkańcami i mieszkankami zastanowimy się, jak działalność domów sąsiedzkich powinna się docelowo zmienić w oparciu o potrzeby i uwarunkowania, które wywoła pandemia.
- Wyzwaniem i nie lada przygodą jest zarządzanie Przystaniami jako całością funkcji, ale i obiektami, którymi administrujemy – mówi Maciej Warszakowski, zastępca dyrektora LIS. - Przystań Śmidowicza 49 całkowicie przebudowywaliśmy z budynku po byłej szkole, obecnie przygotowujemy się do budowy zupełnie nowej Przystani Widna 2A na Witominie. Staramy się nie tylko, aby obiekty architektonicznie były przyjazne i spełniały oczekiwania mieszkańców, ale by cała świadczona w nich obsługa mieszkańca była maksymalnie nowoczesna, przyjazna i nastawiona na wspieranie aktywności mieszkańców.

 
Przed nami: zakończenie remontu Przystani Chylońska 237, początek budowy Przystani Widna 2, zakończenie prac budowlanych w Małym Kacku oraz na Pustkach Cisowskich.

Więcej: www.przystan.gdynia.pl

W 2019 roku rozpoczęliśmy trzyletni pilotaż innowacyjnego w Polsce rozwiązania, jakim jest UrbanLab. To miejsce interdyscyplinarnego poszukiwania odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoją współczesne miasta, a jednocześnie przestrzeń spotkań mieszkańców, aktywistów i urzędników, którzy wspólnie wypracowują i wdrażają rozwiązania odpowiadające na wyzwania stojące konkretnie przed Gdynią.

– W ramach pilotażu szukamy konkretnych rozwiązań, wypracowywanych zarówno przez urzędników i ekspertów z różnych dziedzin, a także przygotowywanych i zgłaszanych przez mieszkańców i mieszkanki. Zajmują nas wątki strategiczne, bardzo szerokie, częściowo teoretyczne, które łączymy z praktyką i perspektywą mieszkańców i mieszkanek – zauważa Joanna Krukowska, kierowniczka UrbanLab Gdynia. – Naszym zadaniem jest jak najlepiej zrealizować zadania, ale również dać polskim miastom i samorządom rekomendacje, jak w praktyce, w polskiej rzeczywistości, rozwijać w przyszłości to innowacyjne narzędzie, jakim jest miejskie laboratorium. Dodatkowym wyzwaniem było dostosowanie całego pilotażu do realizowania go realiach pandemii.


Każdy rok pracy UrbanLab Gdynia jest poświęcony wybranemu zagadnieniu. W 2019 roku był to rozwój społeczeństwa obywatelskiego i partycypacja społeczna, w 2020 –  adaptacja do zmian klimatu. W 2021 roku zajmuje się on adaptacją do życia po pandemii. UrbanLab Gdynia realizuje badania i ekspertyzy dotyczące m.in. miejskich działań, kreuje nowe rozwiązania systemowe i modele działania na poziomie samorządu, rozwija innowacje oraz wspiera lokalnych liderów zmian. W dwóch edycjach programu Pomysł na Miasto wspiera 16 inicjatyw – z czego dotychczas 7 zostało skierowanych do testowania. W dwóch edycjach Programu Kompetencji Miejskich przeszkolono 26 osób. W ramach UrbanLabu trwają prace nad adaptacją platformy internetowej do rozwijania dialogu i partycypacji „Decidim”.UrbanLab Gdynia popularyzuje też rzetelną wiedzę. Wykłady i dyskusje w UrbanCafé prowadzone są online i bezpłatnie udostępniane w formie filmów oraz podcastów. Mogą z nich korzystać wszyscy, wszędzie i o każdej porze. Rok 2020 kończyliśmy, dzieląc się wiedzą i inspiracjami podczas zorganizowanej w ramach UrbanLabu ogólnopolskiej konferencji „Miasta Świadome”.

W roku 2020 UrbanLab Gdynia został wyróżniony w konkursach „Innowacyjny samorząd” oraz „The Innovation in Politics 2020”.

Więcej: www.urbanlab.gdynia.pl, www.facebook.com/UrbanLabGdynia
 
Rok 2020 to silny akcent na wspieranie rozwiązań mieszkaniowych w Gdyni. To pilotaż działalności ekipy remontowo-budowlanej, wspierającej remont lokali socjalnych i komunalnych w Gdyni. W ciągu roku zatrudniona i prowadzona przez LIS ekipa wyremontowała siedem mieszkań, które wspierają między innymi proces przeprowadzania mieszkańców i mieszkanek z zabudowy przy ul. Dickmana na Oksywiu.

- Budowa nowego gdyńskiego bloku komunalnego, bloku bez barier, wymagała wyburzenie cześci starej zabudowy. Co najważniejsze, wiązała się również z zapewnieniem dotychczasowym mieszkańcom i mieszkankom ul. Dickmana zamieszkania w lokalach w innych lokalizacjach, także z możliwością powrotu do nowego bloku - podkreśla Maciej Warszakowski. - Wymagało to od nas koordynacji procesu budowy nowego bloku, ciągłego dialogu z lokalną społecznością i wsparcia w procesie wyboru mieszkania i przeprowadzki do nowego miejsca. Od roku 2020, aby ten proces wzmocnić, uruchomiliśmy pilotażowo, w ramach swoich struktur, ekipę remontową, aby dla części osób, również remontować zasób lokalowy.


Pięć lat działalności Laboratorium Innowacji Społecznych to projekty, inicjatywy, pilotaże, testy, a przede wszystkim trwałe, systemowe rozwiązania wspierające rozwój Gdyni. To także koordynacja członkostwa Gdyni w międzynarodowych sieciach (Miast Przyjaznych Starzeniu WHO i Miast Uczących Się UNESCO), budowanie sieci kontaktów ogólnopolskich, liczne wizyty studyjne w LIS (przed pandemią – średnio jedna w miesiącu) czy udział w konferencjach także o zasięgu międzynarodowym. Jednak przede wszystkim: szeroka współpraca z gdyńskimi jednostkami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami.

Jak mówi Aleksandra Markowska:

- Zakres naszego działania jest szeroki, dotyka tak wielu dziedzin życia, że nie sposób działać samodzielnie. Rewitalizacja, usługi społeczne, Budżet Obywatelski, sieć Przystani, UrbanLab Gdynia – te wszystkie działania nie zyskałyby obecnego wymiaru, gdyby nie współpraca i wsparcie, jakie każdego dnia otrzymujemy ze strony mieszkańców, instytucji, organizacji i osób, które decydują o kształcie i kierunkach strategicznych rozwiązań w mieście, a także osób, które inspirują i mobilizują do tego, aby działać na najwyższym poziomie i nawet na chwilę się nie zatrzymywać. Nie sposób wyliczyć wszystkich, z którymi przez minionych pięć lat kooperowaliśmy, z którymi każdego dnia jesteśmy w stałym kontakcie, którzy wywierali i wywierają kolosalny wpływ na naszą działalność. Wszystkim serdecznie, w imieniu całego zespołu Laboratorium Innowacji Społecznych, dziękuję. Ogromne podziękowania składam Wam za to, że działając razem, ucząc się każdego dnia, wypracowujemy i wdrażamy dla Gdyni rzeczy ważne, trwałe i zostawiające niezatarty ślad w lokalnych społecznościach.
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS
 • LIS pracuje dla Gdyni od marca 2016 r. // fot. archiwum LIS