Społeczeństwo

Placówka ONZ wspierająca uchodźców już działa #wgdyni

Christine Nkirote i zespół gdyńskiego punkty UNHCR // fot. Paweł Kukla

Christine Nkirote i zespół gdyńskiego punkty UNHCR // fot. Paweł Kukla

18.05.2022 r.

W Gdyni działalność rozpoczął właśnie, prowadzony przez biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) w ścisłej współpracy z gdyńskim samorządem, punkt świadczący uchodźcom z Ukrainy pomoc finansową - na trzy miesiące, w wysokości 700 złotych na osobę + 600 złotych na kolejną osobę w rodzinie - oraz wsparcie psychologiczne i prawne. To największa i jedyna tego typu placówka w północnej Polsce. Dziś zarejestrowało się tu około 250 osób.


Od początku rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę z zaatakowanego kraju uciekło około pięciu milionów osób. Jak podaje Straż Graniczna, od 24 lutego do 16 maja granicę polsko-ukraińską przekroczyło nawet 3,4 mln osób. Część z nich rusza dalej, część po czasie decyduje się na powrót – ale duża liczba naszych sąsiadów decyduje się na dłuższy pobyt w Polsce lub zamieszkanie tu na stałe. Z myślą o tych, którzy na dłużej zatrzymali się w Gdyni, w mieście zbudowano system pomocy, który staraniami samorządu jest stale rozbudowywany m.in. dzięki nawiązywanej szerokiej współpracy; także międzynarodowej.
- W Gdyni zdecydowało się pozostać kilkanaście tysięcy osób; głównie kobiety z dziećmi. Wspieramy je w ułożeniu swojego życia na nowo i w nowym miejscu, stale poszerzając ofertę i dostosowując ją do sytuacji, bo przecież dziś wsparcie osób uchodźczych wygląda zupełnie inaczej niż tuż po wybuchu wojny. Współpracujemy z wieloma partnerami, także międzynarodowymi do zależy nam, by udzielane wsparcie było na jak najwyższym poziomie, by jak najbardziej odpowiadało aktualnym potrzebom. Dzięki współpracy z agendą ONZ w naszym mieście działalność rozpoczął właśnie punkt wsparcia uchodźców, prowadzony przez biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców – informuje Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Cieszy nas bardzo że pomogliśmy stworzyć w Gdyni miejsce, którego oferta jest ponadlokalna. Z jednej strony poszerzy wachlarz pomocy udzielanej osobom uchodźczym, które zatrzymały się w Gdyni, z drugiej będzie otwarte dla tych, którzy zatrzymali się w innych miastach północnej Polski. Punkt będzie działał we współpracy i partnerstwie z miastem, chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem, by działać razem i skutecznie.

Punkt prowadzony przez biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców działa przy ul. 10 Lutego 26, w doskonale skomunikowanym punkcie w Śródmieściu, na pierwszym piętrze budynku dawnej szkoły, w pomieszczeniach wynajmowanych przez miasto. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.30 i świadczy dwa rodzaje wsparcia.Pomoc finansowa przyznawana jest na trzy miesiące, w wysokości 700 złotych na osobę + 600 złotych na kolejną osobę w rodzinie (limit osób wynosi cztery). By o nią wystąpić, należy wcześniej umówić się na wizytę w punkcie przy ul. 10 Lutego wypełniając formularz dostępny TUTAJ

Pieniądze przekazywane są w formie czeku BLIK, stąd ważne, by osoba ubiegająca się o tę pomoc miała własny telefon. Specjalne kody będą wysyłane raz w miesiącu; na pobranie pomocy finansowej z bankomatu osoba ma siedem dni; pieniądze można podjąć w większości bankomatów (od razu w pełnej kwocie).

W Gdyni działalność rozpoczyna też punkt Blue Dot, realizujący formułę wypracowaną we współpracy UNHCR i UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci). Nazwa związana jest z kolorem niebieskim, który łączy obie międzynarodowe organizacje w ich logo.

Blue Dot to miejsca wsparcia dzieci i rodzin, w którym jest oferowane wsparcie m.in. psychologiczne, psychospołeczne czy prawne, a także pomoc w łączeniu rodzin. Obecni tu pracownicy socjalni, psychologowie, doradcy, pracownicy rozpoznają sytuację rodziny i zaproponują odpowiednie wsparcie. Oferowana pomoc będzie powiązana z funkcjonującym systemem wsparcia Gdyni.

- Te punkty będą wspierać nasi pracownicy miejskich instytucji, by pomóc w jak najlepszym określeniu potrzeb i dopasowania możliwej pomocy np. w sytuacji ustalenia prawnego opiekuna dziecka. Takie szerokie spojrzenie jest szczególnie ważne w sytuacji kryzysowej, z jaką niewątpliwie mamy do czynienia. Musimy chociażby uwzględnić doświadczenie traumy – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Ponieważ Blue Dot to projekt UNHCR i UNICEF, szczególną uwagą poświęci sytuacji dzieci. Co ważne, będzie działać we współpracy z już istniejącym w Gdyni systemem wsparcia.

Blue Dot to przestrzenie przyjazne matkom i ich dzieciom, zapewniające odpowiednie warunki np. do karmienia piersią, przewinięcia dziecka, spędzenia czasu razem.

Pracownicy biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, którzy przyjechali do Gdyni, pracowali podczas kryzysów humanitarnych m.in. w Somalii czy Sudanie. 
- Być może pomoc finansowa, której udzielamy nie jest zbyt duża, ale może pomóc w ustabilizowaniu sytuacji rodziny – mówi Christine Nkirote, registration and identity managment oficer z regionalnego biura UNHCR w Afryce Wschodniej. – Zależy nam na zarejestrowaniu i udzieleniu pomocy tak dużej liczbie uchodźców, jak to tylko możliwe, dlatego wkrótce odwiedzę m.in. Bytom, Bielsko-Białą, Zgierz i Lublin. W Gdyni działać będziemy na pewno do końca tego roku.


W założeniu z pomocy placówki w Gdyni korzystać mogą osoby w kryzysie uchodźczym także z innych miast, takie, które będą miały tu najbliżej lub zostaną np. skierowane. Każda z nich odwiedzi punkt w wyznaczonym terminie, po rejestracji na wspomnianej wyżej stronie.

****

У Гдині розпочинає свою діяльність Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), а саме пункт надання фінансової допомоги та психологічно-правової підтримки біженцям з України.

Близько п'яти мільйонів людей покинули Україну від початку російського військового вторгнення. За даними Прикордонної служби, з 24 лютого по 16 травня польсько-український кордон перетнули до 3,4 млн осіб. Хтось із них їде далі, хтось згодом вирішує повернутися додому – але велика кількість наших сусідів залишається в Польщі на довше або навіть назавжди.

– Кілька тисяч людей вирішили залишитися в Гдині, переважно жінки з дітьми. Ми підтримуємо їх у побудові життя з нуля та на новому місці, постійно розширюючи пропозицію та пристосовуючи її до ситуації, адже сьогодні підтримка біженців виглядає зовсім по-іншому, ніж одразу після початку війни. Пункт підтримки біженців, яким керує офіс Верховного комісара ООН у справах біженців, тільки починає працювати в нашому місті, повідомляє мер Гдині Войцех Щурек. – Його пропозиція перевищує локальну. З одного боку, це розширить спектр допомоги, яка надається біженцям та які залишилися в Гдині, з іншого боку, вона буде відкритою для тих, хто залишився в інших містах північної Польщі. Пункт співпрацюватиме з містом та стане нашим партнером, ми будемо раді ділитися досвідом, щоб працювати спільно та ефективно.

Пункт, яким керує офіс Верховного комісара ООН у справах біженців, працює за адресою: вул. 10 лютого 26, на першому поверсі будівлі колишньої школи, в приміщеннях, які орендує місто. Він відкритий з понеділка по п'ятницю в годинах 8.00-16.30 і надає два види підтримки. Важливо, що для отримання фінансової допомоги потрібна попередня реєстрація.

Матеріальна допомога надається на три місяці, у розмірі 700 злотих на особу + 600 злотих на іншого члена сім’ї (ліміт – чотири особи). Щоб подати заявку, запишіться на прийом у пункті на вул. 10 лютого, заповнивши форму, доступну ТУТ

Гроші перераховуються у вигляді чека БЛІК, тому важливо, щоб особа, яка звертається за допомогою, мала власний телефон. Спеціальні коди надсилатимуться раз на місяць; у особи є 7 днів, щоб отримати грошову допомогу в банкоматі; гроші можна зняти в більшості банкоматів (уся сума доступна відразу).

Також у Гдині розпочинає свою діяльність пункт «Blue Dot», який реалізує формулу, розроблену у співпраці з УВКБ ООН та ЮНІСЕФ (Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй). Назва пов'язана з блакитним кольором, який у їхньому логотипі поєднує дві міжнародні організації. Це місця підтримки дітей та родин, де пропонують психологічну, психосоціальну та правову підтримку, а також допоможуть у возз’єднанні сімей. Тут знаходяться соціальні працівники, психологи, консультанти, які дізнаються про сімейні обставини та запропонують відповідну підтримку. Пропонована допомога буде пов’язана з  вже існуючою системою підтримки в Гдині.

– Ці пункти підтримуватимуть наші працівники інституцій міста, щоб допомогти найкраще визначити потреби та узгодити допомогу, яку вони можуть надати, наприклад, у ситуації встановлення законного опікуна дитини. Така широка перспектива особливо важлива в кризовій ситуації, з якою ми, безсумнівно, маємо справу. Ми також повинні взяти до уваги досвід травми, – зазначає Міхал Гуч, віце-президент Гдині з інновацій. – Оскільки Blue Dot є проектом УВКБ ООН та ЮНІСЕФ, він приділятиме особливу увагу ситуації дітей. Важливо, що він співпрацюватиме з системою підтримки, яка вже існує в Гдині.

Blue Dot — це дружній простір для матерів та дітей, який забезпечує належні умови, наприклад, для грудного вигодовування, переодягання дитини чи спільного проведення часу.

Співробітники Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які прибули до Гдині, працювали під час гуманітарних криз, в т.ч. в Сомалі чи Судані. 

– Можливо, фінансова допомога, яку ми надаємо, не дуже велика, але вона може допомогти стабілізувати сімейне становище, – каже Крістін Нікіроте, спеціалістка з питань реєстрації та ідентифікації з регіонального офісу УВКБ ООН у Східній Африці. – Ми хочемо зареєструватися та надати допомогу якомога більшій кількості біженців, тому скоро я відвідаю такі міста як Битом, Бельсько-Бяла, Згеж і Люблін. Ми точно будемо працювати в Гдині до кінця цього року.

Допомогою, яку надає пункт в Гдині, можуть скористатися біженці, які перебувають у кризовому становищі, та на даний момент проживають у інших містах Польщі, наприклад тих, які знаходяться найближче, а також особи, які будуть сюди направлені. Кожен має відвідати пункт у встановлений термін, після реєстрації на вищезгаданому сайті.

  • Christine Nikrote i zespół gdyńskiego punkty UNHCR // fot. Paweł Kukla
  • Punkt UNHCR działa przy ul.,10 lutego 26 // fot. Paweł Kukla
  • Punkt UNHCR działa przy ul. 10 lutego 26 // fot. Paweł Kukla
  • Punkt UNHCR działa przy ul. 10 lutego 26 // fot. Paweł Kukla
  • Punkt UNHCR działa przy ul. 10 lutego 26 // fot. Paweł Kukla
  • Materiały informacyjne // fot. Paweł Kukla
  • Materiały informacyjne // fot. Paweł Kukla
  • Materiały informacyjne // fot. Paweł Kukla
  • Materiały informacyjne // fot. Paweł Kukla