Społeczeństwo

„Kępa Redłowska” - podsumowanie wysłuchania publicznego

Kępa Redłowska // mat.prasowe Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Kępa Redłowska // mat.prasowe Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

13.05.2019 r.

W dniu 29 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania części dzielnic: Wzgórze św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo, rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem. Wydarzenie zorganizowano w Urzędzie Miasta Gdyni. Za jego przygotowanie i poprowadzenie odpowiedzialny był Urząd Miasta Gdyni.

Wysłuchanie rozpoczęło się kilka minut po godzinie 17 i trwało około 2,5 godziny. Wystąpieniom 14 mówców, wybranych po wcześniejszych zgłoszeniach w drodze losowania, przysłuchiwało się 74 słuchaczy obecnych na sali. Byli wśród nich przedstawiciele władz miasta oraz Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.

Spotkanie rozpoczęło się od oficjalnego powitania przez Wiceprezydent Katarzynę Gruszecką-Spychałę, która przybliżyła cel i plan przebiegu spotkania oraz zasady wysłuchania stanowisk.

Justyna Sobczak-Kozłowska z Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni przedstawiła założenia projektu planu oraz omówiła najczęściej powtarzające się uwagi i postulaty, które zostały do niego złożone.

Po przypomnieniu przez Jana Ziarnickiego, moderatora spotkania, zasad wystąpień głos zabrali mówcy. Kolejność ich wystąpień została określona w drodze losowania, które przeprowadzono przed spotkaniem:

Nr Imię i nazwisko Dzielnica / organizacja Początek nagrania
1. Mikołaj Wierzbicki Karwiny / Miasto Wspólne 0:20:49
2. Marek Dudziński Karwiny /Radny Miasta Gdyni / PIS 0:25:30
3. Wojciech Jankowski Działki Leśne / Radny Dzielnicy 0:30:06
4. Jerzy Ludkiewicz Redłowo 0:33:42
5. Łukasz Pancewicz Gdańsk / Politechnika Gdańska 0:40:03
6. Adela Hibner Kamienna Góra 0:44:14
7. Krzysztof Grzegorzewski 0:49:22
8. Małgorzata Wójcik Działki Leśne 0:50:03
9. Jakub Żynis Ruch Miejski Marzę o Gdyni / Razem 0:54:11
10. Martyna Regent Witomino / Miasto Wspólne 0:57:34
11. Przemysław Barszczewski 1:03:05
12. Łukasz Piesiewicz Śródmieście / Miasto Wspólne 1:08:02
13. Aleksandra Lech Śródmieście 1:13:58
14. Paweł Osicki 1:18:09
Tabela 1. Lista mówców i czas rozpoczęcia przez nich wystąpień na nagraniu

 
Po serii wystąpień mieszkańców głos zabrał Prezydent Wojciech Szczurek, który podziękował wszystkim mówcom za udział w spotkaniu. Zwrócił uwagę, jak ważną rolę w planowaniu pełni debata publiczna i podkreślił jej podstawowe zasady. Projekt planu będący przedmiotem spotkania jest jednym z najdłużej sporządzanych planów. Podczas procedury było wiele okazji do wyrażenia swoich przekonań na temat proponowanych w nim rozwiązań.
Prezydent podsumował, że wypowiedzi głównie dotyczyły terenu w rejonie Polanki Redłowskiej.

Stwierdził, że w przemówieniach uczestników spotkania nie padła propozycja alternatywnego zagospodarowania tego terenu, które byłoby niezgodne z obecnymi ustaleniami projektu planu. Jedynym skonkretyzowanym pomysłem było odtworzenie otwartego basenu. Prezydent wyraził swój brak przekonania do takiego zagospodarowania, jako kosztownego ze stosunkowo ograniczoną przez warunki pogodowe możliwością korzystania z niego. Określił dopuszczenie funkcji hotelowej optymalnym przeznaczeniem w świetle planowanej budowy miejskiej krytej pływalni olimpijskiej przy Gdyńskim Centrum Sportu. Takie przeznaczenie nie powinno zakłócić dotychczasowego piknikowego wykorzystania terenu Polanki Redłowskiej.

Następnie Prezydent Wojciech Szczurek odniósł się indywidualne do każdego z wygłoszonych stanowisk. Podsumowując każdy z wysłuchanych głosów wyjaśnił między innymi że, projekt planu miejscowego jest zgodny z planem ochrony rezerwatu „Kępa Redłowska” na co dowodem jest uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Poinformował, że zarzucana zbyt duża wysokość zabudowy ustalona na terenie przy Polance Redłowskiej na poziomie 30 m, jest wartością odniesioną do poziomu morza. Wysokość planowanych budynków będzie niższa o ok. 12 m (wysokość skarpy n.p.m.). Prezydent wyjaśnił również, że w przypadku gruntów należących do Miasta w pierwszej kolejności nieruchomości są weryfikowane pod kątem możliwości wykorzystania pod funkcje publiczne bezpośrednio przez Miasto lub ewentualnie przez podmiot zewnętrzny. Dopiero w trzeciej kolejności rozważana jest sprzedaż nieruchomości. Podkreślił, że to czy przedmiotowy teren pozostanie własnością Miasta nie jest ustaleniem planu miejscowego.

Na zakończenie Prezydent zaproponował termin – do końca sierpnia 2019 r., w którym możliwe jest przedstawienie przez mieszkańców i pozostałych zainteresowanych innych koncepcji zagospodarowania terenu przy Polance Redłowskiej. Propozycje zostaną poddane analizie, pod kątem celowości i możliwości realizacji – mogą stać się podstawą do alternatywnych ustaleń planu. Zadeklarował, że teren nie będzie oferowany do sprzedaży zanim nie zostanie rozważone alternatywne propozycje zagospodarowania.