Społeczeństwo

Pomysły studentów ASP na zagospodarowanie Leszczynek

Plansza projektem koncepcyjnym modułowego ciągu pieszego. Przygotowana przez studentów ASP.

Klimatyczne dzielnice #wGdyni

22.03.2021 r.

Od października 2020 roku Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni – we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku – realizuje projekt „Klimatyczne Dzielnice 2020-21”, w ramach którego studenci ASP sporządzają studialne projekty architektoniczne i artystyczne w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych w Gdyni.


– Celem projektu jest przygotowanie i realizowanie interdyscyplinarnych projektów artystyczno-badawczych i wdrożeniowych oraz inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju sztuk plastycznych w przestrzeni publicznej Gdyni, szczególnie w zakresie projektowania dla kultury – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Pierwszą dzielnicą, którą zajmowali się studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa, Wydziału Malarstwa oraz Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, była dzielnica Leszczynki. Wykonując projekty przestrzeni publicznych i eksperymenty artystyczne dla tej dzielnicy, młodzi artyści wykazali się ogromną kreatywnością oraz dojrzałym podejściem do projektowania.

Projekty dotyczą wielu zagadnień tematycznych, o zróżnicowanych założeniach programowych i złożoności problemowej. Są to zarówno projekty ściśle związane z propozycjami nowego zagospodarowania przestrzeni w formie: parków, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, połączeń pieszych, jak również dotyczące zaprojektowania mebli miejskich, które mogłyby stanowić uniwersalny wzorzec. Jedna z prac wychodzi poza rzeczywistość. Proponuje budowanie wirtualnego świata promującego dzielnicę Leszczynki, a jednocześnie zwracającego uwagę na ekologię i sztukę.

Projekt Leszczynek autorstwa studentki Julii Pyrdoł
Projekt autorstwa Julii Pyrdoł

W realizację projektu aktywnie zaangażowali się także radni Rady Dzielnicy Leszczynki, którzy przekazali cenne informacje oraz wskazówki do projektów. W semestrze letnim studenci ASP zajmować będą się dzielnicą Wielki Kack.

Po zakończeniu dwusemestralnych prac projektowych uczelnia planuje wydać katalog projektów dotyczących obu dzielnic. Do tego czasu z pomysłami studenckimi można się zapoznać, kontaktując się z Radą Dzielnicy Leszczynki pod adresem mailowym: rada.leszczynki@gdynia.pl


– Nie wykluczamy, że współpraca z autorami prac będzie kontynuowana, gdyż projekty mogą stanowić  inspirację dla mieszkańców w ramach kolejnych edycji budżetu obywatelskiego czy podejmowanych działań przez rady dzielnic, mających na celu uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej służącej mieszkańcom – dodaje wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała.
  • Projekt Joanny Kazimierczyk
  • Projekt Julii Pyrdoł