Społeczeństwo

Przyszłość trójmiejskich lasów – masz wpływ

Rezerwat Cisowa w Gdyni, fot. Przemysław Kozłowski

Rezerwat Cisowa w Gdyni, fot. Przemysław Kozłowski

22.09.2022 r.

Trójmiejski Park Krajobrazowy to jeden z najcenniejszych naturalnych skarbów naszej aglomeracji – zielone płuca miast, dom wielu gatunków flory i fauny, miejsce rekreacji mieszkańców, ale też źródło drewna pozyskiwanego podczas wyrębu. Na przyszłość lasów mieszkańcy mają wpływ – Nadleśnictwo Gdańsk zaprasza na Komisję Założeń Planu urządzenia lasu na lata 2025-2034.

Priorytety dotyczące przebudowy drzewostanów; typy drzewostanów o kierunku ochronnym lub o kierunku gospodarczym; wytyczne w sprawie cięć rębnych w poszczególnych gospodarstwach; wytyczne w sprawie pielęgnowania lasu, w tym cięć pielęgnacyjnych; wytyczne w sprawie ogólnej ochrony lasu oraz ochrony przeciwpożarowej; wytyczne w sprawie zagospodarowania rekreacyjnego, w tym sporządzania odpowiedniej mapy przeglądowej – to tylko niektóre spośród licznych zagadnień, które należy ustalić na kolejne 10 lat gospodarowania lasami, w tym trójmiejskimi.

Plan urządzenia lasu sporządza się raz na 10 lat dla wszystkich lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Obecnie obowiązujący plan na lata 2015 – 2024 wygaśnie 31 grudnia 2024 r. W związku z tym Lasy Państwowe przygotowują się do sporządzenia nowego planu na lata 2025-2034.

Źródło: Nadleśnictwo Gdańsk


- W związku z przygotowaniem do rozpoczęcia prac nad nowym Planem Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Gdańsk na lata 2025 – 2034 pragniemy zaprosić na Komisję Założeń Planu, która odbędzie się w dniu 29.09.2022 r. o godzinie 10:00 w Leśnym Ogrodzie Botanicznym w Gdyni – informuje Nadleśnictwo Gdańsk. - Celem planowania urządzeniowego jest opracowywanie projektów planów urządzenia lasu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz trwale zrównoważonej gospodarki leśnej z odpowiednim uwzględnieniem oczekiwań społecznych w sprawie ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.

W trakcie obrad Komisji omówione zostaną prace przygotowawcze i ustalone wytyczne z zakresu organizacji prac urządzeniowych. Omawiane tematy wraz z założeniami do planu urządzenia lasu, które podczas Komisji referować będą nadleśniczy oraz naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP w Gdańsku znajdziemy na stronie www.nadlesnictwo.gdansk.lasy.gov.pl/aktualnosci.

Komisja Założeń Planu
Gdzie: Leśny Ogród Botaniczny „Marszewo” w Gdyni
Kiedy: czwartek, 29 września, godz. 10.00

Na góralu po single tracku

Jednocześnie Nadleśnictwo Gdańsk konsultuje z mieszkańcami wykorzystanie ścieżek przeznaczonych do kolarstwa górskiego w trójmiejskich lasach. Swoją opinię na temat jazdy po ścieżkach dla „górali” po tzw. „single trackach” można wyrazić wypełniając do 30 września ankietę na stronie www.nadlesnictwo.gdansk.lasy.gov.pl/aktualnosci.

- Wiedzę, którą nam Państwo przekazujecie, wykorzystujemy, by lepiej poznać zachowania oraz preferencje osób, które korzystają z lasów Nadleśnictwa Gdańsk. Na podstawie tych danych stworzymy statystyki, które pozwolą nam zrozumieć jakie rozwiązania dotyczące ścieżek przeznaczonych do kolarstwa górskiego w Lasach Trójmiejskich, będą dla Państwa satysfakcjonujące i atrakcyjne – informuje Nadleśnictwo Gdańsk.

Czym jest single track? To wąska ścieżka, która ma szerokość w przybliżeniu odpowiadającą rowerowi, po której odbywa się zjazd w jednym kierunku ze znaczną prędkością. Często jest gładka, szybka, ale może też zawierać techniczne sekcje zawierające kamienie, wystające korzenie lub tworzone sztucznie przeszkody: dropy, hopki, gapy, techniczne zakręty. Jazda na single trackach może być trudna z technicznego punktu widzenia, a z uwagi na rozwijane prędkości przestrzeń nie powinna być dzielona z innymi użytkownikami.

Jeden z nielegalnych single tracków stworzonych w trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Źródło: TPK
Jeden z nielegalnych single tracków stworzonych w trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Źródło: TPK
O tworzenie w trójmiejskich lasach nowych single tracków i legalizację już istniejących starają się zapaleńcy MTB, widząc w tym możliwość realizacji pasji i doskonalenia techniki bez wyjeżdżania w góry, gdyż otaczające Trójmiasto wzgórza morenowe umożliwiają jazdę w warunkach zbliżonych do górskich.

Zupełnie odmiennego zdania jest Trójmiejski Park Krajobrazowy, który zajął negatywne stanowisko w zakresie legalizacji single tracków na terenie Parku, widząc w nich wiele zagrożeń dla przyrody, jak m.in. degradacja obszarów zbudowanych z luźnych osadów lodowcowych, zmniejszenie zdolności do retencji wody czy niszczenie szaty roślinnej oraz dla innych mieszkańców korzystających z leśnej rekreacji, jak zmniejszenie bezpieczeństwa związane z krzyżowaniem się tras rowerowych z pieszymi.

Warto zapoznać się z argumentami TPK na stronie www.tpkgdansk.pl/aktualnosci oraz w specjalnie przygotowanej broszurze, by wyrobić sobie własną opinię i przekazać ją w ankiecie Nadleśnictwa Gdańsk.