Społeczeństwo

Walentynki inaczej, czyli "Róża od św. Walentego"

Czerwona róża

Finał akcji przypada w Walentynki, czyli 14 lutego// fot. Pixabay.com/ zdjęcie ilustracyjne

Już za niespełna dwa tygodnie przypadają Walentynki. Chociaż dzień ten powszechnie uważany jest za święto zakochanych, to nie każdy wie, że św. Walenty jest również patronem osób chorujących psychicznie. Dzięki działaniom m.in. lokalnych instytucji samopomocowych zaangażowanych w akcję „Róża od św. Walentego”, nabiera on zupełnie innego wymiaru.

Ideą organizowanych od lat działań jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na sytuację osób zmagających się z kryzysem psychicznym. To także doskonała okazja ku temu, aby osoby dotknięte trudnościami w tej materii mogły wzajemnie się wspierać.
- Problemy natury psychicznej są tak samo istotne i poważne jak te, które fizycznie dotykają naszego ciała – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. – Osoby zmagające się z tego rodzaju trudnościami często spotykają się z brakiem zrozumienia czy negatywnym ocenianiem, co może niekorzystnie wpływać na proces ich zdrowienia. Akcje takie jak „Róża od św. Walentego” pomagają lepiej zrozumieć sytuację osób, które to dotyka, a dzięki wielu wydarzeniom towarzyszącym, zaangażować się w ten ważny i potrzebny cel.
Akcja „Róża od św. Walentego” została powołana z połączenia dwóch istotnych wątków związanych z postacią tegoż świętego, uważanego za chroniącego przed poważnymi chorobami, który z czasem natomiast stał się patronem zakochanych oraz osób chorujących psychicznie.
- Osoby zdrowiejące, podobnie jak wszyscy inni mają prawo do miłości i jej potrzebują, chcą i potrafią obdarzać nią innych – mówi Piotr Harhaj, dyrektor Centrum Samopomocy w Gdyni. – Okres organizowania akcji to czas zrozumienia, nadziei i solidarności wyrażanej przez osoby, które zmagały się z kryzysami psychicznymi okazywanej dla osób, które są w gorszym momencie. Niezwykle istotnym jest samopomocowy charakter akcji „Róża od św. Walentego”, gdzie osoby z podobnymi przeżyciami mogą wspierać się wzajemnie i inspirować na drodze zdrowienia.
W Walentynki, 14 lutego, uczestnicy grup samopomocowych odwiedzają osoby, które korzystają ze wsparcia oraz wręczają im róże, czyli symbol nadziei na zdrowienie. To ważny moment dla pacjentów, który często czują się samotni, a znajomi i rodzina przychodzą do nich bardzo rzadko.  

Plakat akcji "Róża od św. Walentego" 2023
Plakat akcji "Róża od św. Walentego" 2023// fot. archiwum CS w Gdyni/ nadesłane 

Moc wydarzeń w Centrum Samopomocy i nie tylko

Tegoroczna odsłona akcji to nie tylko odwiedziny z kwiatami w placówkach zdrowia psychicznego, ale także wiele poprzedzających je aktywności, w które włączyć się może każdy z nas. W Chrzan House oraz w Klubie 123 organizowane są otwarte warsztaty. Ich uczestnicy wykonują kartki, które następnie trafią do pacjentów placówek zdrowia psychicznego.
 
Kartki lub laurki z motywem róży oraz wspierającą sentencją, wykonaną w dowolnym formacie i technice można także dostarczyć do 13 lutego do następujących punktów:

  • Klub 123, ul. Warszawska 42, Gdynia
  • Klub Chrzan House, ul. Chrzanowskiego 14/2, Gdynia
  • Akademia Don Kichota, Al. Niepodległości 829, Sopot
  • Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Marynarzy 4, Sopot
 
Pracownicy Centrum Samopomocy dołączą do nich róże, informacje o akcji i dostarczą je do osób, które przebywają w szpitalach psychiatrycznych, na oddziałach dziennych itd.

Ozdobne kartki w pojemniku
Kartki dostarczać można do 13 lutego// fot. archiwum MOPS Gdynia

Akcji towarzyszy także konkurs plastyczny „Kartka od św. Walentego”. O szczegółach przeczytać można tutaj.

Koordynatorzy zachęcają również do tego, aby podzielić się swoją historią „ Co mi pomogło w zdrowieniu, moja historia” lub napisania opowiadania do opublikowania na stronie www.otwartebramy.org. Teksty nadsyłać można pod adres: akcjaroza@gmail.com.

Plakat "Moja historia"
Historie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego// fot. archiwum CS w Gdyni/ nadesłane 
- W ubiegłym roku zaangażowanie w Akcję Róża przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. W tym roku pragniemy ponownie zaprosić wszystkich do uczestnictwa – podsumowuje dyrektor Centrum Samopomocy. – Podsumowanie zarówno ubiegłorocznej jak i tegorocznej edycji akcji odbędzie się 28 lutego w Konsulacie Kultury w Gdyni.
Do udziału w akcji zaproszone są organizacje i instytucje oraz osoby prywatne z terenu województwa pomorskiego i spoza niego. Lokalnym patronem wydarzenia jest Centrum Samopomocy w Gdyni wraz z partnerami w Sopocie i Gdańsku: Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji/Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego.

  • ikonaOpublikowano: 03.02.2023 05:32
  • ikona

    Autor: Alicja Choinka (a.choinka@mopsgdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.02.2023 10:48
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona