Społeczeństwo

Wsparcie dla osób bezdomnych w okresie zimowym

Akcję szczepień osób bezdomnych w punktach mobilnych zorganizują m.in.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe //Fot. archiwum POPR

Akcję szczepień osób bezdomnych w punktach mobilnych zorganizują m.in.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni oraz Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe //Fot. archiwum POPR

15.11.2021 r.

Zima to szczególny okres. W tym czasie miasto jak zawsze intensyfikuje wsparcie dla osób bezdomnych i koordynuje swoje działania prewencyjne. Wspólne patrole tzw. miejsc niemieszkalnych, zapewnienie miejsc w placówkach i przede wszystkim danie szansy tym, którzy chcą wyjść z bezdomności – to najważniejsze elementy gdyńskiego systemu wsparcia. My też możemy zareagować, gdy widzimy, że czyjeś zdrowie lub życie jest zagrożone. Wystarczy zadzwonić do odpowiednich służb. Ponadto w obliczu trwającej pandemii od 17 listopada rozpocznie się akcja szczepień osób bezdomnych przeciwko COVID-19.


Akcję szczepień realizują wspólnie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP w Gdańsku, stowarzyszenie Alter Ego, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oraz parafia św. Mikołaja w Gdyni. Podmiot, który wykona to zadanie, to NZOZ Triomed. Pacjenci zostaną zaszczepieni jednodawkowym preparatem firmy Johnson&Johnson. Akcja potrwa trzy dni – 17, 18 i 20 listopada i będzie prowadzona w różnych punktach miasta. Mobilne punkty szczepień pojawią się:

  • 17 listopada na placu przy schronisku CHSD w Gdyni, ul. Jana z Kolna 28. Szczepienia odbędą się w godz. 8:00-12:00,
  • 18 listopada noclegowni przy ul. Janka Wiśniewskiego 24. Godziny szczepienia: 8:00-12:00,
  • 20 listopada na terenie przy parafii pw. św. Mikołaja w Gdyni, ul. św. Mikołaja 1 (wejście od ul. Młyńskiej). Godziny szczepień: 14:00-16:00.

– Jesteśmy w trakcie czwartej fali pandemii. Statystyki krajowe bezwzględnie wskazują na stały wzrost zakażeń, zwłaszcza wśród osób niezaszczepionych – zauważył Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Osoby bezdomne, które przebywają w placówkach, już dawno zostały zaszczepione. Dlatego naszą akcję kierujemy głównie do tych, którzy albo nie chcą korzystać ze wsparcia, albo robią to sporadycznie. Oczywiście szczepienie jest dobrowolne. Rolą miasta jest zorganizowanie takiej możliwości i zachęcanie osób bezdomnych przebywających w przestrzeni miejskiej do skorzystania z tej oferty. Robimy to w trosce zarówno o nich samych, jak i innych mieszkańców naszego miasta.Akcja informacyjna wśród osób bezdomnych trwa od 10 listopada. Streetworkerzy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedzają miejsca, w których przebywają bezdomni, rozdają ulotki, zachęcają i przekonują ich, żeby się zaszczepili.  

kilka osób w nocy przeszukuje stary budynek
Zdjęcia archiwalne z 2019 roku, wiceprezydent Michał Guć, straż miejska i pracownicy MOPS podczas wizyty w miejscach niemieszkalnych, w których mogą przebywać osoby bezdomne //fot. archiwum Laboratorium Innowacji Społecznych. 

– Udzielenie nawet doraźnej pomocy osobom zaszczepionym będzie łatwiejsze i szybsze, zarówno jeśli chodzi np. o przyjęcie do placówki wsparcia, jak też interwencji medycznej w szpitalu – podkreślił Marcin Kowalewski, kierownik Centrum Interwencji i Reintegracji Mieszkaniowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. – Oczywiście nasza akcja dotyczy przede wszystkim osób w tzw. bezdomności ulicznej. Jeśli ktoś w sposób ewidentny nie robi krzywdy sobie czy innym, ma prawo przebywać w miejscu, jakie wybrał. Zdecydowana większość tych osób boryka się z uzależnieniem od alkoholu. Do nich należy decyzja, czy chcą coś zmienić w swoim życiu. My możemy jedynie wskazać drogę i wspierać w pokonywaniu kolejnych kroków. 

Gdyński system wsparcia


Wszelkie sprawy związane z pomocą osobom bezdomnym na terenie miasta koordynuje Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Wszyscy, którzy się tam zgłaszają, mogą otrzymać kompleksową pomoc, m.in: schronienie, posiłek, zasiłek celowy, poradę prawnika. Mają także okazję wziąć udział w programach dających szansę wyjścia z bezdomności. 

Centrum mieści się przy ul. Zygmunta Działowskiego 11. Jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:45–15:45. Dane kontaktowe to: tel. 58 662 00 11, e-mail: bezdomnosc@mopsgdynia.pl.

Gdynia dysponuje 1 schroniskiem dla osób bezdomnych oraz noclegownią i ogrzewalnią. Poza tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę z 9 schroniskami na terenie Trójmiasta i poza nim, do których w razie potrzeby są kierowani bezdomni.

Podsumowując, Gdynia dysponuje 104 miejscami dla osób bezdomnych. A wliczając też lokalizacje objęte umowami z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, jest ich łącznie 304 (to minimalna liczba miejsc udostępnionych, która w razie potrzeby może być większa).

Niskie temperatury w okresie jesienno-zimowym stwarzają realne zagrożenie dla tych, którzy są narażeni na wychłodzenie. Gdyńskie służby apelują, aby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych, nietrzeźwych i samotnych. Funkcjonariusze policji w czasie służby kontrolują także miejsca, gdzie przebywają osoby bezdomne, informując je o możliwości skorzystania z noclegowni. Jak co roku w zimne dni są planowane (o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli) również wspólne popołudniowe i wieczorne patrole pracowników gdyńskiego MOPS-u (streetworkerów), strażników miejskich i policjantów. Ich intensywność będzie uzależniona od warunków atmosferycznych. Jeśli niskie temperatury będą się utrzymywać przez dłuższy czas, patrole będą się odbywać nawet codziennie.

Wyjście z bezdomności jest możliwe


Bardzo ważnym elementem systemowego wsparcia są działania, mające na celu umożliwienie wyjścia z bezdomności i uzyskanie oraz utrwalanie samodzielności. W Gdyni wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z osobami bezdomnymi rozpoczęło się już w 2001 roku. Wtedy wprowadzono indywidualne programy wychodzenia z bezdomności. Natomiast od 2015 roku z sukcesem jest realizowany tzw. plan „Utrecht”.  Projekt wykorzystuje elementy metody „housing first”, która w pierwszej kolejności koncentruje się na zapewnieniu osobie bezdomnej bezpiecznego miejsca pobytu. Chodzi np. o wynajęcie mieszkania czy pokoju, którego koszty są dofinansowane przez MOPS. To warunek niezbędny do dalszych działań, który zakłada intensywną pracę w kierunku aktywizacji zawodowej, optymalizacji opieki i włączenia osób bezdomnych w życie społeczne.

Projekt wpisuje się również w proces deinstytucjonalizacji, gdzie główny nurt pomocy w wychodzeniu z bezdomności jest ukierunkowany na opuszczenie schroniska i zamieszkanie poza nim. Do udziału w projekcie może zgłosić się każda osoba bezdomna, która przebywa w schronisku, zajmuje pustostan czy też żyje „na ulicy”. Istotnym warunkiem jest motywacja do zmiany swojej sytuacji życiowej.

– Pozytywne rezultaty naszego sztandarowego projektu „Utrecht” budziły zdumienie wśród specjalistów na arenie ogólnopolskiej – dodaje Michał Guć. – W ciągu 6 lat, kiedy realizujemy program, 256 osób zamieszkało w wynajętych pokojach lub mieszkaniach, z tego 87 osób usamodzielniło się całkowicie i nie korzysta ze wsparcia, 80 osób nadal kontynuuje proces usamodzielniania, a tylko 26 osób nie dało sobie rady i powróciło do schronisk, noclegowni.


Plan "Utrecht" w Gdyni ułatwia wyjscie z bezdomności. Materiały MOPS w Gdyni. 

Plan „Utrecht” doceniono na arenie ogólnopolskiej. W 2016 roku zdobył nagrodę główną w konkursie „Teraz Projekt Socjalny”, który zorganizowano pod patronatem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Z kolei w 2020 roku otrzymał wyróżnienie w I edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd”, który prowadzono pod patronatem m.in. Ministerstwa Rozwoju.  

Mieszkańcy przez całą dobę mogą zgłaszać sytuacje, kiedy osoby bezdomne potrzebują pomocy, dzwoniąc do:
  • Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112,
  • Straży Miejskiej – 986,
  • Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 987
oraz do Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Jest ono czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 15.45 , tel. 58 662 00 11, e-mail: bezdomnosc@mopsgdynia.pl.  
 
Placówki na terenie Gdyni:
  • Stowarzyszenie Alter Ego – Schronisko dla rodzin, ul. Leszczynki 153 (tel. 58 713-57-44) – ok. 40 miejsc. Kilkuosobowe pokoje, łazienki, stołówka. Prowadzi je organizacja pozarządowa. To miejsce zapewnia całodobowy nocleg, wyżywienie, w miarę potrzeby środki czystości, odzież. Wymagane skierowanie wydane przez CRiIM,
  • Stowarzyszenie Alter Ego – noclegownia i ogrzewalnia, ul. Janka Wiśniewskiego 24 (tel. 58 776-20-01) – 50 miejsc w noclegowani i 14 w ogrzewalni. Miejsce prowadzone przez organizację pozarządową. Zapewnia interwencyjny nocleg, posiłek, możliwość kąpieli, a w miarę potrzeb środki czystości, odzież,
  • Wszystkie schroniska współpracujące z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni w obecnej pandemicznej sytuacji pracują w trybie pełnego bezpieczeństwa sanitarnego. Są tam niezbędne środki dezynfekcyjne, maseczki, rękawice, płyny. Mierzona jest temperatura i monitorowana sytuacja zdrowotna mieszkańców.