Społeczeństwo

Za nami niezwykły czas solidarności

Grupa osób przed budynkiem

Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie trwały ponad miesiąc// fot. Centrum Samopomocy w Gdyni

15.10.2022 r.

Tegoroczne Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie przechodzą do historii. Za nami miesiąc różnorodnych spotkań i aktywności, który otworzył marsz #poGodność ulicami Sopotu, a zakończyło wyjątkowe spotkanie - Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie w Kościerzynie. Ideą wydarzeń organizowanych w ramach kampanii "Odmień swoją głowę" było podnoszenie świadomości problematyki zdrowia psychicznego, kryzysów emocjonalnych, potrzeby rozumienia, niestygmatyzowania i włączania osób doświadczających kryzysów psychicznych w życie lokalnych społeczności.

 - Na przestrzeni ostatnich lat znacznie zwiększyła się nasza świadomość na temat kryzysów psychicznych oraz tego, jak patrzą na świat osoby nimi dotknięte - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. - Dzięki podejmowanym coraz szerzej inicjatywom, takim jak Dni Solidarności,  możemy lepiej zrozumieć, co czują i z czym na co dzień się mierzą, a także jak swoim codziennym działaniem możemy im pomóc. Nie pozostawajmy obojętni - ten temat, który teraz może wydawać się odległy, pewnego dnia może dotyczyć naszych bliskich, a nawet nas samych.
W Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego wykładami i spotkaniami z młodzieżą w Kościerzynie zakończyły się tegoroczne Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Był to niezwykły czas wielu spotkań i zajęć, który przybliżył odbiorcom zagadnienia związane z wieloma aspektami zdrowia psychicznego.
- Co roku Dni Solidarności na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie dostarczają pretekstu do rozmowy, zadawania trudnych pytań, edukacji i dzielenia się doświadczeniami - mówi Piotr Harhaj, dyrektor Centrum Samopomocy w Gdyni, animator Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. -W ramach Kampanii społecznej Odmień swoją głowę na rzecz podnoszenia świadomości zdrowia psychicznego realizowane są działania edukacyjne stwarzając sytuacje do zdobywania wiedzy i konfrontowania stereotypów z faktami, uwzględniając różne grupy odbiorców i ich potrzeby. Metafora „odmienionej głowy” symbolizuje postawę zrozumienia i tolerancji wobec osób chorujących psychicznie opartą na rzetelnej wiedzy.
W Gdyni odbyło się szereg wydarzeń, które dotyczyły dobrostanu psychicznego z różnych perspektyw. Kampanię poprzedziły warsztaty artystyczne w gdyńskim “Ogrodzie bez Pośpiechu” podczas których uczestnicy pracowali nad manifestem i hasłami na otwierający wydarzenie #marsz poGodność. Odbywały się spacery fotograficzne, warsztaty z papierowej wikliny oraz łapaczy snów.

Grupa osób z transparentami
Dni Solidarności otworzył #marsz poGodność// fot. Centrum Samopomocy w Gdyni

Wśród aktywności, w których przez ponad miesiąc uczestniczyć mogli zarówno profesjonaliści zajmujący się tematem zdrowia psychicznego jak i okoliczni mieszkańcy znalazło się m.in. VI Pomorskie Forum Samopomocy z udziałem asystenta zdrowienia, osób wspierających inne osoby w kryzysie czerpiąc ze swojego osobistego doświadczenia.
- Asystent Zdrowienia jest osobą towarzyszącą osobie w kryzysie, nie jest psychoterapeutą, nie zastąpi kontaktu z psychologiem czy z psychiatrą. Głos tak wielu perspektyw pozwolił na dojście do zróżnicowanych wniosków - podkreśla Piotr Harhaj. - Rozwijając działania samopomocowe istotnym jest inspirowanie osób korzystających z systemu wsparcia do dzielenia się osobistym doświadczeniem. Upowszechnienie indywidualnych historii chorowania i zdrowienia poprzez wypowiedź literacką, czy teatralną to dobry początek do zaangażowania się w regularną aktywność samopomocową, jak organizacja prelekcji czy prowadzenie grupy wsparcia. 
Grupa osób w trakcie dyskusji
Jednym z wydarzeń było VI Pomorskie Forum Samopomocy// fot. Centrum Samopomocy w Gdyni

Spotkaniu towarzyszyła także dyskusja oraz prezentacja dobrych praktyk samopomocowych. Innym wydarzeniem, które umożliwiło kontakt z osobą specjalizującą się w tematyce zdrowia psychicznego były warsztaty psychoedukacyjne „Świat zaburzeń psychicznych a wyzwania społeczne”.
- Celem spotkania było zapoznanie z tematyką podstawowych schorzeń psychicznych i ich „odczarowanie” - pokazanie, że wiele osób borykających się z kryzysem psychicznym wiedzie produktywne, wartościowe i satysfakcjonujące życie – mówi Dagmara Fons-Lewandowska, psycholog Centrum Samopomocy w Gdyni.- Spotkanie było również okazją do zastanowienia się, jakie wyzwania stoją przed społeczeństwem, dlaczego trzeba mówić o tolerancji, otwartości, akceptacji odmiennych stanów czy równości praw wszystkich osób oraz do czego jest potrzebna psychoedukacja.
Oprócz konferencji i spotkań z profesjonalistami nie zabrakło eventów artystycznych, takich jak koncert i wystawa “Popołudnie na Chrzana”, czy zawierające w sobie część wykładową i twórczą Artystyczne Popołudnie w Klubie 123. Odbyło się także Spotkanie z Żywą Książką, podczas którego  pięć osób zmagających się z depresją, zaburzeniami lękowymi, schizofrenią lub chorobą afektywną dwubiegunową postanowiło podzielić się osobistą historią o procesie wychodzenia z kryzysu psychicznego oraz Slam Poetycki – wydarzenie artystyczne skupiające osoby dzielące się swoimi przeżyciami zawartymi w wierszach, prozie i innych wyrazach artystycznych. 

Kolaż zdjęć z wystawy i koncertu
Nie zabrakło aktywności artystycznych// fot. Centrum Samopomocy w Gdyni
- Miejsce, w którym odbywał się slam, idealnie współgrało ze sztuką która była tam prezentowana. Frekwencja była dla mnie miłym zaskoczeniem, pojawiło się dużo młodych ludzi ale też kilku starszych. Dobrze było wiedzieć integrację różnych grup wiekowych - mówi pan Rafał, jeden z uczestników wydarzenia. - Poezja, jaką prezentowali uczestnicy, była mocna, przesiąknięta emocjami wydarzeń przez które przeszły osoby zmagające się z depresja i temu podobnym zaburzeniom. Moim zdaniem pojawiło się naprawdę dużo zaskakująco dobrych tekstów.
W kalendarium pojawiły się także zorganizowane w gdyńskim Chrzan House Targi Pracy, będące okazją do spotkania się osób aktywnie poszukujących pracy i inspirujących ludzi opowiadających o możliwościach osiągnięcia tego celu oraz otwarcie Akademii Don Kichota, miejsca, które powstało z myślą o osobach dotkniętych niepełnosprawnościami oraz tych, które doświadczają kryzysów psychicznych.
-Zdrowie psychiczne i kryzysy z nim związane to kwestia bardzo delikatna, do której powinniśmy podchodzić z wyrozumiałością - mówi Katarzyna Stec, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. - W zasobach gdyńskiego MOPS oraz placówek współpracujących z Ośrodkiem zawiera się szeroka oferta wsparcia dla osób doświadczających kryzysów emocjonalnych na wielu różnych płaszczyznach. Nasi mieszkańcy mogą liczyć na pomoc m.in. w postaci terapii czy grup samopomocowych. Cyklicznie wdrażane są także działania, które podkreślają znaczenie zdrowia psychicznego dla codziennego funkcjonowania i dobrego życia.