Społeczeństwo

Zmiana perspektywy. Praca w różnorodnym zespole

Szkolenie kadry zarządzającej. Na zdj. (od lewej) Maja Wagner, naczelnik Wydziału Kultury, Marek Stępa, naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa i Andrzej Bień, komendant Straży Miejskiej // fot. Magda Śliżewska

Szkolenie kadry zarządzającej. Na zdj. (od lewej) Maja Wagner, naczelnik Wydziału Kultury, Marek Stępa, naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa i Andrzej Bień, komendant Straży Miejskiej // fot. Magda Śliżewska

06.06.2022 r.

Gdynia to nowatorskie i niezależne miasto. Daje przestrzeń do samodzielności każdemu, kto pragnie tu żyć, w tym osobom z niepełnosprawnością. Zdarza się jednak, że pracując z taką osobą nie wiemy, jak ją traktować. Jak z nią rozmawiać, aby jej nie urazić albo jak pomóc, żeby nie zaszkodzić. Dlatego warto o tym rozmawiać i poznawać perspektywy różnych pracowników. Temu służy m.in. cykl szkoleń prowadzonych w Gdyni w ramach projektu „Urząd Dostępny”.

 
W poniedziałek, 6 czerwca w Urzędzie Miasta Gdyni odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu „Urząd Dostępny”. Tym razem dotyczyło ono „Zarządzania różnorodnym zespołem. Osoba z niepełnosprawnością w administracji publicznej”.

Warsztaty przygotował Wydział Dostępności Urzędu Miasta Gdyni, a poprowadziła je Anna Dobkowska, główny specjalista Referatu ds. Osób z Niepełnosprawnością.

Na zdj. Anna Dobkowska, główny specjalista referatu ds. osób z niepełnosprawnością // fot. Magda Śliżewska
Na zdj. Anna Dobkowska // fot. Magda Śliżewska 

Szkolenia są prowadzone metodą warsztatową. W taki sposób, aby każdy mógł doświadczyć perspektywy osoby z niepełnosprawnością. Celem tych spotkań jest rozwój umiejętności zarządzania różnorodnym zespołem. Wszystko po to, aby w Gdyni kontynuować politykę budowania urzędu dostępnego, czyli inkluzyjnego.
 
We wcześniejszych zajęciach udział wzięły osoby, które na co dzień zajmują się obsługą mieszkańców, w tym również osób z niepełnosprawnościami. Teraz przyszła kolei na kadrę zarządzającą. Wśród uczestników obecni byli m.in. prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Beata Wachowiak-Zwara – pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. osób z niepełnosprawnością, Magdalena Biegańska – kierownik Referatu ds. Osób z Niepełnosprawnością i Maja Wagner, naczelnik Wydziału Kultury.
 
Wprowadzenie osób z niepełnosprawnością do zespołu często wiąże się z różnymi wątpliwościami zarządzających oraz współpracowników. Wątpliwości te mogą dotyczyć np. sposobu traktowania niepełnosprawnego pracownika, komunikacji z nim oraz integracji z resztą zespołu. Wynika to często ze zwykłej nieznajomości osób z niepełnosprawnością, braku doświadczeń w zarządzaniu różnorodnym zespołem oraz różnego rodzaju stereotypów.
 

 
– To szkolenie, które pokazuje kadrze zarządzającej, że w urzędzie nie tylko mamy osoby z niepełnosprawnością, ale wciąż chcemy takie osoby zatrudniać i dotykać tematu niepełnosprawności. Rozmawiać na ten temat i kontynuować jednolitą politykę względem takich osób. Chodzi przede wszystkim o to, aby zwracać uwagę na to, jak budować zespół, który jest różnorodny i jak pokonywać pewne bariery, jeżeli wiemy, na czym one polegają – wyjaśnia Anna Dobkowska, główny specjalista Referatu ds. Osób z Niepełnosprawnością.
 
Celem szkolenia przeprowadzonego w Gdyni jest przygotowanie uczestników do tworzenia efektywnych, dobrze komunikujących się zespołów, w atmosferze równego traktowania i wzajemnej akceptacji. Bardzo ważne jest również budowanie jednolitej i spójnej polityki miasta względem osób z niepełnosprawnością.
 
Podczas szkolenia wykorzystane zostały różne przydatne narzędzia, m.in. spoty społeczne i prezentacja trenerska. Poza tym zachęcano uczestników do wspólnej dyskusji. Z kolei aby pokazać uczestnikom perspektywę osób z niepełnosprawnościami, przeprowadzono też ćwiczenia z wykorzystaniem np. wózka inwalidzkiego, laski dla osoby niewidomej czy gogli symulujących wady wzroku.
 
– Takie szkolenia są niezwykle ważne, ponieważ wzbogacają naszą wiedzę na temat niepełnosprawności, różnych wyzwań, z którymi takie osoby się borykają. To nie tylko bariery architektoniczne, ale też językowe czy komunikacyjne. Wydaje mi się, że każdy pracujący w urzędzie miasta, a także w innych strukturach czy jednostkach, powinien w takich szkoleniach brać udział, żeby rozwinąć tę wewnętrzną wrażliwość, empatię i zrozumienie, a także sprostać oczekiwaniom osób po drugiej stronie – opowiada uczestniczą w szkoleniu Maja Wagner, naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni.      

Dzisiejsze spotkanie było kolejnym z cyklu szkoleń dla administracji publicznej w ramach projektu „Urząd Dostępny”.
  • Szkolenie kadry zarządzającej. Na zdj. Magdalena Biegańska, w tle prezydent Wojciech Szczurek // fot. Magda Śliżewska
  • Ćwiczenia praktyczne. Na zdj. prezydent Wojciech Szczurek i Rafał Kryściak, pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. ochrony informacji niejawnych UM Gdyni // fot. Magda Śliżewska
  • Szkolenie kadry zarządzającej // fot. Magda Śliżewska
  • Szkolenie kadry zarządzającej // fot. Magda Śliżewska
  • Szkolenie kadry zarządzającej i warsztaty // fot. Magda Śliżewska