Sport i zdrowie

Zapraszamy na badanie

Mammograf, fot. Jan Ziarnicki
Badania mammograficzne i badania w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego to kolejne badania, które są dostępne dla mieszkańców Gdyni.
 
Z badań mammograficznych mogą skorzystać mieszkanki Gdyni, które posiadają skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Korzystające z niego kobiety mogą też liczyć na opis po badaniu. Świadczenia medyczne są finansowane z budżetu Gminy Miasta Gdyni. Będą przeprowadzane w dwóch lokalizacjach:
 
  •        Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka Sp. z o.o, ul. Sojowa 24, Gdynia, telefon: 58 669 20 10
  •        Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia, telefon: 58 726 04 28

 
Dla osób w wieku od 50 do 75 lat przeznaczone są z kolei badania w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego – etap drugi (specjalistyczny). Chętni do skorzystania z badań potrzebują skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Ze świadczeń można skorzystać w:

  •         Szpitalu Morskim im. PCK, przy ul. Powstania Styczniowego 1, telefon: 224 800 800
  •         Szpitalu Morskim Św. Wincentego a Paulo, przy ul. Wójta Radtkego 1, telefon: 58 726 08 00
  •         Centrum Medycznym Dąbrowa-Dąbrówka Sp. z o.o., przy ul. Sojowej 33C, tel.: 58 669 20 36
  •         Clinica Medica Sp. z o.o., przy ul. Mireckiego 11, telefon: 58 661 50 55

 
Zakres świadczeń dla jednego świadczeniobiorcy obejmuje:
Fiberokolonoskopię lub w przypadkach tego wymagających kolonoskopię z biopsją (z badaniem histopatologicznym).