Przed nami Enea Ironman Gdynia - sprawdź zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej (05-07.08.2022) Przed nami Enea Ironman Gdynia - sprawdź zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej (05-07.08.2022)
Sport i zdrowie

Nowe boisko na Słowackiego gotowe do gry

Boisko na wymiary 30×19 metrów // fot. Marek Urbaniak

Boisko na wymiary 30×19 metrów // fot. Marek Urbaniak

02.06.2022 r.

Na boisko, gotowi, start! Uczniowie i mieszkańcy Kamiennej Góry mogą już korzystać z najnowszego boiska powstałego w tej dzielnicy.

W ramach inwestycji powstało boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30×19 metrów do gry w piłkę ręczną, piłkę koszykową oraz piłkę siatkową o nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dla wody na podbudowie ze skrzynek polipropylenowych retencyjno-rozsączających o powierzchni ok. 570,00 m2.
– Tak fantastyczna inwestycja w tym regionie miasta budzi szczególną radość, ponieważ z obiektów sportowych korzystają tu nie tylko uczniowie, ale również mieszkańcy Kamiennej Góry i okolicznych dzielnic – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia – Inwestując w boiska, staramy się, aby oferta sportowa była jak najbardziej urozmaicona i każdy miał szansę trenować swoją ulubioną dyscyplinę sportu.
Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew

Na boisku zamontowane zostały piłkochwyty, które zminimalizują ryzyko wypadania piłek w czasie gry.
– Dodatkowo, wokół płyty boiska, wykonano opaskę z kostki betonowej o szerokości 1,5 metra. Na miejscu powstała również mała architektura – między innymi stojaki na rowery i siedziska sportowe dla 24 osób. Podczas budowy boiska ułożone zostały także przepusty pod przyszłe oświetlenie boiska – zdradza szczegóły dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Przemysław Dalecki.
Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew

Od strony ul. Adama Asnyka w stronę płyty boiska wybudowany został ponadto zjazd z kostki betonowej. Istniejące ogrodzenie wymieniono na panelowe o wysokości 1,8 metra, w którym zainstalowane zostały furtki i brama wjazdowa.
– Inwestycja w samym centrum Gdyni to wielkie wydarzenie dla mieszkańców, którzy czekali na nowe obiekty, szczegółowo przyglądając się pracom zarówno zza klawiatur komputerów, jak i zza ogrodzenia. To sprawia, że szczególnie wyczekiwaliśmy oddania do realizacji tych obiektów – przyznaje wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Łucyk.

– By inwestycja zakończyła się powodzeniem i nie było w niej miejsca na jakiekolwiek niedociągnięcia, wszystko dokładnie sprawdziliśmy – zapewnia dyrektor GCS.
Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część III” – zadanie 10. Przebudowa uszczelnionych boisk przy ulicy Słowackiego i Halickiej w Gdyni. Gmina Miasta Gdyni realizuje projekt „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni” – część III, dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
 
·        Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”,
·        Typ projektu 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew
 • Boisko o niebieskiej poliuretanowej nawierzchni z kolorowymi liniami, bramkami, koszami, siatką do gry na tle nieba i drzew