Sport

Polski Związek Żeglarski solidarny z Ukrainą

Dynamiczne zdjęcie żeglarza na żaglówce. Manewruje sterem i żaglem, próbuje złapać odpowiedni wiatr. W tle inne żaglówki. Trwają regaty.

Volvo Gdynia Sailing Days // fot. Robert Hajduk (archiwum)

Trwa wojna na Ukrainie. Atak Rosji na naszych wschodnich sąsiadów potępia cały świat. Pakiet sankcji wymierzonych w agresora jest bardzo szeroki i obejmuje rozmaite dziedziny życia – gospodarkę, jak i świat sportu. Polski Związek Żeglarski i cała żeglarska społeczność również nie pozostały obojętnie, wykluczając obywateli Rosji i Białorusi z możliwości żeglowania na polskich wodach.


Informację o podjętej przez Polski Związek Żeglarski decyzji przekazano poprzez stronę internetową organizacji. Stanowisko w tej sprawie zajął zarząd związku, a wystosował je w jego imieniu jego prezes – Tomasz Chamera.

- Postanowiliśmy nie dopuszczać żeglarzy rosyjskich i białoruskich do jakichkolwiek form rywalizacji, treningu czy amatorskiego uprawiania żeglarstwa w Polsce – czytamy w oświadczeniu wystosowanym przez Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego.

Organizacja zapowiedziała również wystąpienie do właściwych ministerstw w celu wstrzymania możliwości rejestracji jednostek oraz wystawiania uprawnień żeglarskich dla obywateli Rosji i Białorusi.

Poniżej pełna treść oświadczenia:

Szanowni Państwo

Świat sportu, Polski Związek Żeglarski oraz cała społeczność żeglarska nie mogą pozostać obojętne wobec zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, która dokonuje się przy pomocy Białorusi. To nie tylko pogwałcenie porządku świata jaki znamy, ale też naruszenie wszelkich zasad propagowanych przez sport i olimpijskie wartości.

Polski Związek Żeglarski zdecydowanie popiera stanowisko Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz Światowej Organizacji Żeglarskiej World Sailing, które dla bezpieczeństwa uczestników zaleciły, aby międzynarodowe federacje sportowe i organizatorzy imprez sportowych nie zapraszały, ani nie zezwalały na udział rosyjskich i białoruskich sportowców i oficjeli w wydarzeniach międzynarodowych. Jeśli nie jest to możliwe, choćby ze względu na bliski termin zawodów, powinni oni występować jako zawodnicy neutralni, oficjalnie nie reprezentując swego kraju, bez eksponowania narodowej flagi, hymnu, czy innych emblematów.

MKOl i World Sailing są zjednoczone w swojej misji propagowania sportu i jednoczenia świata w pokojowej rywalizacji poza wszelkimi sporami politycznymi. Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, Puchary Świata oraz wiele innych imprez sportowych zwykle jednoczą sportowców, także z krajów będących czasem w stanie konfrontacji. Wojna na Ukrainie stawia jednak ruch olimpijski przed dylematem. Podczas gdy sportowcy z Rosji i Białorusi mogliby nadal uczestniczyć w wydarzeniach sportowych, wielu sportowców z Ukrainy nie a takich szans z powodu ataku na ich kraj.

Zalecenia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zostały przyjęte dzisiaj jednogłośnie zarówno przez Zarząd World Sailing i Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego. W związku z powyższym postanowiliśmy nie dopuszczać żeglarzy rosyjskich i białoruskich do jakichkolwiek form rywalizacji, treningu czy amatorskiego uprawiania żeglarstwa w Polsce. Wystąpimy do właściwych ministerstw o wstrzymanie możliwości rejestracji jednostek, czy wystawiania uprawnień żeglarskich dla przedstawicieli Rosji i Białorusi. Nasi żeglarze nie będą także startować w regatach na terenie Federacji Rosyjskiej i Białorusi.

Apelujemy do zrzeszonych w PZŻ klubów sportowych, okręgowych związków żeglarskich, stowarzyszeń klas regatowych i innych organizacji członkowskich o zastosowanie się do powyższych wytycznych. Deklarujemy również daleko idącą pomoc żeglarzom z Ukrainy. Jesteśmy w kontakcie z Ukraińską Federacją Żeglarską i nie pozostawimy żeglarzy ukraińskich bez wsparcia.

W imieniu Polskiego Związku Żeglarskiego chcemy gorąco podziękować wszystkim organizacjom, klubom i żeglarzom, którzy ofiarnie i bez wahania pomagają ukraińskim żeglarzom. Wierzymy, że przykład sportu, stojącego ponad podziałami i jednoczącego różne środowiska, pozwoli ponownie doprowadzić do normalności tego co dzieje się wokół nas.

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego
Tomasz Chamera
Prezes PZŻ

  • ikonaOpublikowano: 03.03.2022 10:28
  • ikona

    Autor: Paweł Kukla (p.kukla@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 03.03.2022 10:46
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona