Witaj w Gdyni

Zamelduj się - to bardzo proste!

Zamelduj się - to bardzo proste!

Zamelduj się - to bardzo proste!

12.02.2018 r.


Z dniem 01 stycznia 2018 weszła w życie zmiana ustawy o ewidencji ludności, która uchyla przepis o zniesieniu obowiązku meldunkowego – oznacza to, że obowiązek meldunkowy nadal obowiązuje.

Aby się zameldować – wystarczy wypełnić druk „zgłoszenie pobytu stałego”, na którym fakt zamieszkiwania potwierdzi swoim podpisem właściciel/współwłaściciel lokalu (jeśli posiadasz tytuł prawny do lokalu – składasz swój podpis). Druk wraz z dokumentem własności oraz dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport) należy przedłożyć w Urzędzie Miasta  (pokój 60, półpiętro – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 oraz w soboty w godz.: 8:00 – 14:00).  
  • jeśli jesteś właścicielem/współwłaścicielem lokalu i chcesz się zameldować – wystawczy numer księgi wieczystej;
  • nie trzeba wcześniej wymeldowywać się poprzedniego miejsca zamieszkania – wszystko załatwi jeden druk;
  • jeżeli obowiązki zawodowe stanowią przeszkodę w zgłoszeniu się w urzędzie – zameldowania może dokonać wyznaczony pełnomocnik (wystarczy odręczne pełnomocnictwo).
Jeśli posiadasz Profil Zaufany – zameldowania możesz dokonać nie wychodząc z domu. Na stronie internetowej obywatel.gov.pl została umieszczona usługa pozwalająca na dokonanie zameldowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Chcąc skorzystać z tej formy zameldowania należy:
  • wypełnić zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego;
  • dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w postaci elektronicznej lub jego cyfrowe odwzorowanie (np. skan);
  • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — dołącz do formularza (w formie dokumentu elektronicznego lub cyfrowego odwzorowania):
    -  oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu
    -  oraz dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.
W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości – proszę dzwonić ☎ 58 66-88-729 lub 58 66-88-730.

Profil zaufany (to bezpłatne narzędzie potwierdzające tożsamość, zastępuje podpis elektroniczny). Można go załatwić przez internet (za pomocą internetowego konta bankowego lub certyfikatu kwalifikowanego – tzw. elektronicznego podpisu) oraz w punktach potwierdzających (w Gdyni to: Urząd Miasta – Referat Ewidencji Ludności /Al. Piłsudskiego/ i Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości /ul. 10 Lutego/, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy lub ZUS).