Aktualności

Elewacja Uniwersytetu Morskiego po pracach konserwatorskich

Elewacja frontowa budynku A po pracach konserwatorskich //fot. BMKZ

Elewacja frontowa budynku A po pracach konserwatorskich //fot. BMKZ

07.11.2019 r.

Dobiegł końca kolejny etap prac konserwatorskich przy elewacjach kompleksu budynków Uniwersytetu Morskiego. W tym roku remontu doczekała się elewacja frontowa budynku A.

Od kilku lat prace dofinansowywane są w ramach programu dotacji z budżetu miasta Gdyni. Kwota tegorocznej na remont budynku przy ul. Morskiej 81-87 wyniosła 100 000,95 zł.Elewacje licowane szarą cegłą cementową o gotyckim układzie wątkowym zostały oczyszczone. Uzupełniono ubytki cegieł, spoin i tynków. Ponadto oczyszczono i uzupełniono ubytki detalu architektonicznego z wykorzystaniem tradycyjnych technik i materiałów, które na bieżąco przygotowywano na budowie.
Z postępami i szczegółami prowadzonych na miejscu prac budowlano-konserwatorskich miała okazję zapoznać się grupa polskich i zagranicznych specjalistów oraz zainteresowanych mieszkańców Gdyni podczas objazdu w ramach 7. międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura XX w. – zachowanie jej autentyzmu i integralności”, który odbył się 5 października br. O zakresie realizowanych prac opowiedziała, pełniąca nadzór konserwatorski, mgr Anna Nowakowska.Wykonawcą remontu była firma budowlano-konserwatorska „BUDKON” Rafał Socha. Kierownikiem prac konserwatorskich - mgr Maciej Szczepkowski, a nadzór konserwatorski ze strony Uniwersytetu Morskiego pełniła mgr Anna Nowakowska.


Kompleks Państwowej Szkoły Morskiej, ob. Uniwersytetu Morskiego w Gdyni został zaprojektowany przez prof. inż. arch. Wacława Tomaszewskiego pod koniec lat 20. XX w. Zespół został wpisany pod numerem 1153 decyzją z dn. 25.03.1987 r. do rejestru zabytków prowadzonego przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.