Budynki dla których przyznano dotacje z budżetu gminy

Dotacje na zabytki w roku 2009


DOTACJE NA ZABYTKI PRZYZNANE
Uchwałą nr XXVIII/649/09 Rady Miasta Gdyni z 25 lutego 2009 roku przyznane zostały dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni. Dotacje przyznano na następujące prace:

Budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków - dotacje do 75 % kosztówAdres budynku
rodzaj prac
Kwota dotacji
1
Budynek mieszkalny FE BGK, ul. 3 Maja 27-31
czyszczenie i modernizacja stolarki stalowej
45 742,50
2
Budynek mieszkalny,
dawny Dom FKW, ul. Morska 67
konserwacja trzech portali,
konserwacja cokołu ścian zewn.,
renowacja stolarki okiennej w piwnicach
129 121,33
3
Budynek mieszkalny, dawny Dom Kuracyjny ul. Orłowska 2
renowacja stolarki okiennej i drzwiowej
40 640,82
4
Budynek Sądu Rejonowego,
Plac Konstytucji 5
remont elewacji, wymiana okien w piwnicy
391 587,40
5
Kamienica Hundsdorffa,
ul. Starowiejska 7/ Abrahama 2
remont elewacji południowej i zachodniej, renowacja okien, odnowienie blacharki dachu i rynien
193 742,04


Budynki położone na obszarach zabytkowych - objęte indywidualną ochroną - dotacje do 50 % kosztów

6
Budynek mieszkalny,
ul. Korzeniowskiego 3 i 5
renowacja drzwi wejściowych, balustrad i posadzki balkonów, wymiana rynien i rur spustowych, kominy i maszty, modernizacja elewacji
67 473,48
7
Kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej ul. Ks. Zawackiego 4
dokumentacja projektowa odsłonięcia więźby dachowej, projekt architektoniczno-budowlany
28 060,00
8
Budynek mieszkalny,
ul. Ks. Zawackiego 2
rekonstrukcja okien
39 750,00


Pozostałe budynki położone na obszarach zabytkowych - dotacje do 30 % kosztów

9
Budynki mieszkalne,
ul. Bema 27 i 27a
remont balkonów
43 858,14
10
Budynek mieszkalny,
ul. 3 Maja 22-24
naprawa tynków elewacji od str. ul. Starowiejskiej, naprawa posadzki balkonów, naprawa tynków i balustrad od str. ul. 3 Maja,
56 165,73
11
Budynek mieszkalny
ul. Słowackiego 30
prace konserwatorskie przy elewacji frontowej
12 262,20
12
Budynek mieszkalny
ul. Starowiejska 28
modernizacja elewacji frontowej, modernizacja elewacji tylnej
22 144,58
13
Budynek mieszkalny
ul. Świętojańska 13
renowacja elewacji frontowej i tylnej, naprawa balkonów
40 450,00
14
Budynek mieszkalny
ul. Świętojańska 73
modernizacja elewacji frontowej, demontaż istniejącej okładziny, modernizacja elewacji tylnej, remont balkonów,
37 391,12
15
Budynek mieszkalny
ul. Świętojańska 98
remont dachu
39 883,23


Wykaz wniosków o dotacje na prace przy zabytkach z budżetu miasta Gdyni, złożonych w terminie do 10.01.2009 roku.

Lp.
określenie budynku
adres budynku
zakres ochrony
zakres prac wg wniosku*
1
Dom Żeglarza Polskiego obecnie Akademia Morska
Aleja Jana Pawła II 3
indywidualny wpis do rejestru zabytków Grupa 1
renowacja elewacji
2
Budynek Mieszkalny FE BGK
ul. 3 Maja 27/31
czyszczenie i modernizacja stolarki stalowej
3
Budynek mieszkalny, dawny Dom FKW
ul. Morska 67
naprawa cokołów ścian, konserwacja trzech portali, renowacja stolarki okiennej w piwnicach
4
Dawny Dom Kuracyjny
ul. Orłowska 2
malowanie ścian i elementów drewnianych klatek schodowych, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej
5
Budynek Sądu Rejonowego
Plac Konstytucji 3 Maja 5
izolacja zewnętrzna fundamentów, remont i malowanie elewacji, wymiana części okien piwnicznych
6
Kamienica Hundsdorffa
ul. Starowiejska 7 /Abrahama 2
remont elewacji pd. i zach., klatka schodowa (konserwacja, wymiana i renowacja stolarki, instalacja elektryczna, malowanie), wymiana blacharki, izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic
7
Budynek mieszkalny
ul. Korzeniowskiego 3 i 5
budynki położone na obszarze zabytkowym Grupa 2**
izolacja fundamentów, roboty murowe, przemurowanie kominów, obróbki blacharskie, poręcze i barierki, renowacja drzwi klatki schodowej, nowe tynki, roboty termoizolacyjne dachu
8
Kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej
ul. Ks. Zawackiego 4
opracowanie dokumentacji projektowej odsłonięcia więźby dachowej
9
Budynek mieszkalny
ul. Ks. Zawackiego 2
stolarka okienna, modernizacja elewacji, wymiana dachówki
10
Kamienica
ul. Bema 27 i 27a
budynki położone na obszarze zabytkowym Grupa 3***
remont balkonów
11
Kamienica
ul. Jana z Kolna 2
modernizacja elewacji, wykonanie opierzeń i obróbek blacharskich, wymiana stolarki
12
Kamienica
ul. 3 Maja 22-24
remont balkonów, izolacja pozioma, naprawa tynków, remont ściany szczytowej
13
Kamienica
Plac Kaszubski 1
modernizacja elewacji wraz z dociepleniem, obróbki blacharskie
14
Kamienica
ul. Słowackiego 30
ocieplenie elewacji tylnej, prace konserwatorskie
15
Kamienica
ul. Starowiejska 28
budynki położone na obszarze zabytkowym Grupa 3***
modernizacja elewacji,
wymiana rur spustowych
16
Kamienica
ul. Świętojańska 13
modernizacja elewacji frontowej wraz z naprawą balkonów, obróbki blacharskie
17
Kamienica
ul. Świętojańska 73
remont elewacji frontowej i tylnej, remont balkonów, izolacja pionowa od podwórza
18
Kamienica
ul. Świętojańska 98
remont dachu
19
Kamienica
ul. Świętojańska 108
docieplenie budynku
20
Kamienica
ul. Władysława IV 23
docieplenie budynku
21
Kamienica
ul. Świętojańska 130
brak ochrony konserwatorskiej
ocieplenie elewacji frontowej
 * podany we wnioskach zakres prac, w niektórych przypadkach nie dotyczy robót konserwatorskich i nie będzie mógł być dotowany

** budynki objęte indywidualnie ochroną, według § 12 ust. 1 b regulaminu

*** pozostałe budynki, powstałe (ukończone) do 1989 roku


Zasady udzielania dotacji