Cykl "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

„Architektura XX wieku i jej waloryzacja w Gdyni i w Europie" - wersja elektroniczna

Książka zawiera artykuły, będące zapisem wystąpień podczas międzynarodowej konferencji

Książka zawiera artykuły, będące zapisem wystąpień podczas międzynarodowej konferencji "Modernizm w Europie, modernizm w Gdyni. Architektura XX wieku i jej waloryzacja w Gdyni i w Europie".

Poniżej zamieszczamy spis treści książki „Architektura XX wieku i jej waloryzacja w Gdyni i w Europie" - czwartej książki z cyklu „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni".
Artykuły są dostępne on-line - wystarczy kliknąć w wybrany tytuł, aby otworzyć plik w formacie .pdf.strony początkowe

Część 1
Dziedzictwo modernizmu lat 1918 - 1939

1. Modernizm w Mandżurii – skomplikowany przypadek Japonii w Chinach
Edward Denison
 
2. Modernizm w Chinach – architektura na peryferiach świata czy jedna z wielu form nowoczesności?
Guang Yu Ren
 
3. Najważniejsze pomniki modernizmu w Rosji i problemy ich ochrony. Fenomen rosyjskiej awangardy lat dwudziestych XX wieku
Władimir Szuchow
 
4. Estetyka Art Déco w architekturze willowej w Rydze w latach 20. i 30. XX wieku oraz współcześnie
Renàte Čaupale
 
5. Orłowo – rozwój letniska do końca lat dwudziestych XX wieku. Między historyzmem a modernizmem
Maria Jolanta Sołtysik
 
6. Mauzoleum generała Orlicz-Dreszera na Oksywiu na tle ówczesnych tendencji w projektowaniu obiektów kommemoratywno-sepulkralnych
Grzegorz Rytel
 
7. „Z budowy osiedla robotniczego Spółki PAGED”, czyli w trosce o wydajność pracownika portowego w międzywojennej Gdyni
Anna Orchowska-Smolińska
 
8. Etap Emigracyjny w Gdyni
Anna Posłuszna
 
9. Próba rekonstrukcji projektu Szpitala Powszechnego w Gdyni na tle architektury szpitali lat 30. w Polsce i w Europie
Kazimierz Butelski, Marta Łukasik         
 
10. Dekoracje kamienne gdyńskich budowli modernistycznych
Ewa Jachnicka
 
11. Elewator zbożowy „Ewa” - modernistyczny zabytek techniki w szczecińskim porcie
Aleksandra Hamberg-Federowicz
 
12. Największe osiedle mieszkaniowe międzywojennego Gdańska – stan obecny i perspektywy zachowania
Elżbieta Nakonieczna
 
13. Józef Gałęzowski – modernista?
J. Krzysztof Lenartowicz
 
14. Architektoniczna dekoracja modernistycznych kamienic krakowskich w XX-leciu międzywojennym
Wojciech Jan Chmielewski, Filip Chmielewski
 
15. Architektura modernistyczna w Centralnym Okręgu Przemysłowym
Marcin Furtak
 
16. Wpływy modernizmu na architekturę sakralną na Śląsku w latach 1918-1939
Jan Rabiej, Barbara Uherek-Bradecka
 
17. W poszukiwaniu przestrzeni funkcjonalnej – rozwój urbanistyczny Rzeszowa w 2. połowie lat 30. XX w. na tle idei modernistycznych
Tomasz Moskal
 
18. Modernistyczne obserwatoria, jako dopełnienie wysokogórskiego krajobrazu Karpat: historia, teraźniejszość, przyszłość
Małgorzata Rozbicka
 
19. Architektura polskich Kresów w Europie Środkowo-Wschodniej. Wybrane problemy.
Jakub Lewicki
 
20. Architektura uzdrowisk wschodniokarpackich w okresie międzywojennym i jej stan obecny (na podstawie wybranych przykładów)
Weronika Drohobycka-Grzesiak
 
21. Juliusz Żórawski. Praktyk modernistycznej teorii
Karolina Tulkowska-Słyk
 
22. Polska architektura modernistyczna na widokówkach z lat 1919-1939
Maciej Motak
 
Część 2
Dziedzictwo modernizmu powojennego
 
1. Problemy polskiej architektury wystawienniczej lat 40. i 50. XX wieku
Andrzej K. Olszewski
 
2. 300 odcieni szarości – brutalistyczna architektura niepodległości w Tel-Awiwie w latach 1948-1968
Jeremie Hoffmann
 
3. Naiwny neomodernizm w architekturze ZSRR lat sześćdziesiątych XX wieku
Aleksander Buriak
 
4. Architektura modernistyczna w Niemczech Wschodnich: historia i ochrona
Kirsten Angermann
 
5. Architektura modernistyczna i znaczenie jej ochrony z perspektywy iberyjskiej
Celestino García Braña, Susana Landrove
 
6. Podróż przez słoweńską architekturę XX wieku z architektem Danilo Fürstem (1912-2005)
Nataša Koselj
 
7. Formy ekspresyjne jako przykład twórczych dążeń w architekturze powojennego modernizmu w Polsce
Maciej Czarnecki
 
8. Ochrona dziedzictwa powojennego modernizmu na przykładzie Poznania. Sposoby ochrony i waloryzacja
Piotr Marciniak
 
9. „To, co zrobiłem to nie jest nic wielkiego” - hale Jerzego Gottfrieda
Anna Syska
 
10. Wokół problematyki polskiego wnętrza państwowego z lat 1948-1956. Modernizacje i „socrealizacje”
Aleksandra Sumorok
 
11. Readaptacja i rewaloryzacja modernistycznych budynków naukowo-dydaktycznych siedziby Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej
Joanna Olenderek, Maciej Olenderek
 
12. Wizje nowoczesnego miasta w projektach centrum Łodzi z lat 60. XX w.
Julia Sowińska-Heim
 
13. Jednostki - okrętowy rodowód modernistycznych koncepcji mieszkaniowych
Łukasz Piątek, Jan Słyk
 
 
Część 3
Teoria, waloryzacja i ochrona modernizmu
 
1. Ochrona architektury modernistycznej w USA
Theodore Prudon
 
2. Ochrona i konserwacja architektury modernistycznej 1918-1939 - krakowska perspektywa
Jacek Purchla
 
3. Wyniki prac zespołu Narodowego Instytutu Dziedzictwa do spraw architektury współczesnej
Paweł Filipowicz, Ewa Popławska-Bukało, Tomasz Błyskosz
 
4. Waloryzacja, wartościowanie i ochrona architektury 2. połowy XX wieku w Krakowie
Małgorzata Włodarczyk
 
5. Dokumentowanie dziedzictwa architektonicznego przez SARP i jego związek z ochroną praw autorskich
Marek Perepeczo
 
6. Powrót modernizmu jako zapomnianej idei w architekturze na przełomie XX/XXI wieku. Próba oceny
Adam Szymski, Kamila Nowak
 
7. Zagadnienia remontowe modernistycznych budynków mieszkalnych na terenie Działek Leśnych w Gdyni
Maciej Niedostatkiewicz
 
 
strony końcowe

  • ikonaOpublikowano: 20.12.2019 14:39
  • ikona

    Autor: Anna Częścik (a.czescik@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 23.12.2019 12:21
  • ikonaZmodyfikował: Grażyna Pilarczyk
ikona