Cykl "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

"Architektura XX wieku jej ochrona i konserwacja w Gdyni i w Europie" - wersja elektorniczna

Poniżej zamieszczamy spis treści książki „Architektura XX wieku jej ochrona i konserwacja w Gdyni i w Europie" - piątej książki z cyklu „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni".
Artykuły są dostępne on-line - wystarczy kliknąć w wybrany tytuł, aby otworzyć plik w formacie .pdf.strony początkowe

CZĘŚĆ PIERWSZA - Historia i teoria

1. Włochy a Modernizm
Adalberto Del Bo

2. Architektura instytucji oświaty jako kolekcja sztuki modernistycznej. Przypadek Litwy
Edita Riaubienė, Liutauras Nekrošius

3. Modernizm jako duch miejsca: przypadek Kowna
Vaidas Petrulis

4. Filozofia architektury sowieckiej z przełomu lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku
Vladimir Shukhov

5. Socjalistyczne miasto „Nowy Charków”: Dziedzictwo urbanistyki z okresu modernizmu socjalistycznego na Ukrainie
Ievgeniia Gubkina

6. Zabudowa terenów Frascati i ulicy Wiejskiej w kontekście działalności regulacyjnej władz miejskich Warszawy w latach 30. XX w.
Grzegorz Rytel

7. Eksperymentalne osiedle w przestrzeni miejskiej. WSM Rakowiec w Warszawie
Ewa Perlińska-Kobierzyńska

8. Wiejskie korzenie miasta – dawne wsie w planach międzywojennej Gdyni
Maria Jolanta Sołtysik

9. Lwowiacy w Gdyni. O Pomorzu we Lwowie. O związkach architektury dwóch regionów
Jakub Lewicki

10. Gdyńskie chłodnie portowe - studium przypadku przemysłowej architektury portowej okresu modernizmu
Anna Orchowska-Smolińska

11. Przedwojenny rzeszowski modernizm jako przykład percepcji i realizacji awangardowych rozwiązań architektonicznych na prowincji
Karolina Chomiczewska

12. Modernizm o cechach stylu międzynarodowego w międzywojennej architekturze uzdrowisk położonych w dolinie rzeki Prut na Huculszczyźnie
Jacek Czubiński

13. Leonid Tyulpa: Architekt epoki masowej industrializacji
Nadiia Antonenko, Igor Lavrentiev

14. Polskie wnętrza z lat 1949-1956. Socrealizmy i modernizacje w Łodzi
Aleksandra Sumorok

CZĘŚĆ DRUGA - Ochrona i konserwacja

1. Peryferia modernizmu a Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO – przypadek Asmary
Edward Denison

2. Ochrona dziedzictwa modernizmu - renowacja trzech arcydzieł architektury XX wieku
Ana Tostões

3. Ideologia a konserwacja - kłopotliwe dziedzictwo włoskiego totalitaryzmu
Błażej Ciarkowski

4. Dziedzictwo architektury współczesnej. Problematyka i zakres ochrony obiektów powojennych
Maciej Czarnecki

5. Współczesne losy modernistycznych domów towarowych Łodzi w obliczu inwazji nowych centrów handlowych
Joanna Olenderek

6. Ocena wartości zabytkowych architektury współczesnej – studium metodologii badań na przykładzie hotelu Cracovia w Krakowie
Elżbieta Jagielska

7. Hala Stulecia we Wrocławiu - konserwatorski plan zarządzania
Jerzy Ilkosz, Hana Červinkova, Grzegorz Grajewski, Jadwiga Urbanik

8. Bet Tahara. Dom Mendelsohna w Olsztynie – pierwsze architektoniczne dzieło Ericha Mendelsohna
Iwona Liżewska

9. Problematyka konserwatorska zespołu modernistycznej zabudowy Saskiej Kępy w Warszawie
Dominik Mączyński

10. Zespół mieszkaniowy przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni. Wybitne dzieło architektury modernistycznej w Polsce i jego konserwacja
Robert Hirsch

11. Modernistyczna i postmodernistyczna architektura sakralna Krakowa w okresie PRL-u. Ochrona i konserwacja
Małgorzata Włodarczyk

12. Walka architektów o ich prawa autorskie na przykładzie Osiedla Tysiąclecia w Katowicach
Aneta Borowik

13. Ochrona tynków kamieniarskich i okładzin lastrykowych jako warunek zachowania cech stylowych krakowskiej architektury modernistycznej
Michał Szkoła

strony końcowe

  • ikonaOpublikowano: 18.08.2020 11:10
  • ikona

    Autor: Alina Limańska-Michalska, Wydział Ochrony Dziedzictwa (a.limanska-michalska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.08.2020 08:39
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona